Drobečková navigace

Úvod > Praktické informace > Desatero pro přijetí do mateřské školy

Desatero pro přijetí do mateřské školy

1. Ředitel mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku a zveřejní je způsobem v místě obvyklým.

2. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání podává dítě prostřednictvím svého zákonného zástupce.

3. Žádost je možno podat písemně (formuláře žádosti jsou zpravidla ke stažení na webových stránkách mateřské školy), ústně do protokolu, v elektronické podobě (podepsané zaručeným elektronickým podpisem), faxem, e-mailem (pokud bude do 5 dnů potvrzeno).

4. Zákonní zástupci mohou podat žádost do neomezeného počtu mateřských škol.

5. S kritérii pro přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou zákonní zástupci seznámeni před zápisem, nejpozději v den podání žádosti.

6. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky mají zaručeno přednostní přijetí k předškolnímu vzdělávání (§ 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základní, středním,vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů).

7. Před vydáním rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání musí být dána zákonným zástupcům dětí možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů).

8. Ředitel mateřské školy rozhodne ve správním řízení o přijetí/nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nejpozději do 30 dnů ode dne podání žádosti.

9. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole, a to alespoň po dobu 15 dnů. Zákonným zástupcům přijatých dětí není zasíláno rozhodnutí v písemné podobě. Zákonní zástupci si mohou stejnopis rozhodnutí vyžádat u ředitele mateřské školy. Zákonným zástupcům nepřijatých dětí je zasláno rozhodnutí v písemné formě.

10. Proti rozhodnutí ředitele školy může zákonný zástupce podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (v případě přijatých dětí ode dne zveřejnění seznamu uchazečů, v případěnepřijatých dětí ode dne doručení písemného rozhodnutí). Odvolání se podává u ředitele školy, který rozhodnutí vydal, a rozhoduje o něm Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Nejbližší mateřské školy pro děti z Mokrého

České Meziříčí www.mscm.cz
Opočno http://www.skolka654.webnode.cz
Dobruška http://www.skolka.dobruska.cz
Rohenice http://skolkarohenice.webnode.cz
Přepychy http://www.prepychy.cz/skolstvi/materska-skola.htm
Jeníkovice http://skolkajenikovice.webnode.cz

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

Vyhledat v textu

25. 3. Marián

Zítra: Emanuel

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA

Zde můžete napsat svůj vzkaz, námět či připomínku. Děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

Akce v okolí na plakátech

http://vylepto.cz/

Orlický net - logo.png

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nejbližší akce v obci

Výstava Pohlednice z mého vesmíru 2019.jpg

S čajovnou na ostrov Bali 27.3.2019.jpg

Márovi Kambodža-Laos-Thajsko Mokré 6.4.2019.jpg

Perníčky 13.4.2019.jpg

Chleba pro koně v Mokrém.jpg

Ostrov naděje  20.4.2019 Velikonoce u koní Mokré web.jpg

Pochod okolo Mokrého 1.5.2019.jpg

Přednáška USA 3.5.2019 Mokré.jpg

Ostrov naděje 25.5.2019 Koním dík Mokré web.jpg

Výstava nejkrásnější plakáty 2018.jpg 

Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Ochočte si vodníka 2018 ilustrace knihy.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 29
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 29
c) Netřídím vůbec
  
 110

Návštěvnost stránek

460786