Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Granty a dotace

Granty a dotace

Rok 2018

Knihovna

Veřejné informační služby knihoven (VISK3)

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR

Podprogram: Veřejné informační služby knihoven

Název projektu: Přechod z knihovního systému Clavius na Tritius REKS v  Knihovně U Mokřinky - Mokré

Dotace ve výši: 12 000 Kč

Celkový náklad projektu činí: 18 000

Platnost projektu: rok 2018

 

Obnova venkova

Královéhradecký kraj

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: Krajský program obnovy venkova – 18POVU1

Komplexní úprava veřejných prostranství a místních komunikací a pořízení, oprava nebo údržba místní technické a dopravní infrastruktury

Smlouva č.: 18POVU1-0067

Neinvestiční dotace ve výši 241 600

Název projektu: Oprava veřejného prostranství před obecním úřadem, knihovnou a hřištěm pro děti

Celkový náklad dle žádosti o dotaci činí  604 816 Kč

Platnost projektu: 1.1.2018 - 30.11.2019

 

Rok 2016

Knihovna

Královéhradecký kraj

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

Program: Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit

č. 16KPG01-0055

Projekt: Soutěž zpravodajů Rychnovska

Celkový náklad projektu: 33 000 Kč

Výše poskytnuté dotace: 20 000 Kč

Harmonogram projektu: 1.1.2016-31.12.2016

 

Povodňové škody

Královéhradecký kraj

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Poskytnutí dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje

Program: Dotace na individuální účel - jednorázové akce

č. 16RGI02

Projekt: Úhrada popovodňových škod

Celkový náklad projektu: 110 970 Kč

Výše poskytnuté dotace: 50 000 Kč

Harmonogram projektu: 29.5.2016 - 31.12.2016

 

Rok 2015

Obnova venkova

Královéhradecký kraj

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: Krajský program obnovy venkova – dotační titul 1 – 15POV01 Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti - režim de minimis

Smlouva č.: 15POV01-0023/DO/INV

Investiční dotace ve výši 360 311 Kč

Použití investiční dotace: na rekonstrukci části budovy bývalé prodejny se smíšeným zbožím čp. 88 - název „Stavební úpravy bývalé prodejny v Mokrém - I. etapa“

Celkový náklad dle projektu (včetně dodatku smlouvy) činí  856 440 Kč

Platnost projektu: 1.1.2015 - 30.11.2015

 

Knihovna

Vítěz ceny veřejnosti soutěže webových stránek knihovny Biblioweb 2015

Poskytovatel: SKIP ČR

Sídlo: Klementinum 190, 110 00 Praha 1

Finanční dar ve výši 5 000 Kč

 

3. místo v soutěži Senior roku 2015 - kategorie nejlepší klub

Poskytovatel: Nadace Charty 77

Sídlo: Melantrichova 5, 110 00 Prha 1

Finanční dar ve výši 30 000 Kč

 

Rok 2014

Knihovna

Knihovna Královéhradeckého kraje  2014Královéhradecký kraj

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Finanční dar ve výši 20 000 Kč

Finanční dar obdržela knihovna v Mokrém za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2014 – cena hejtmana kraje: Ocenění za vytvoření kulturního a společenského centra obce, nabízejícího nepřeberné množství aktivit a rozmanitou propagaci, přesahující rámec obce i regionu

 

Rok 2013

Podpora de minimis Královéhradecký kraj

Projekt: Vydání pohádkové knížky "Co vyprávěla jedna víla"

Datum poskytnutí podpory: 30.12.2013

Výše podpory v Kč: 10 000,00 Kč

Výše podpory v EUR: 364 EUR (kurz ČSOB 27,445)

Subjekt, který poskytl podporu: Královéhradecký kraj

Číslo darovací smlouvy: RK/40/1724/2013

 

Kultura a památková péče

Královéhradecký kraj

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit - 13KPG01

Název projektu: Soutěž zpravodajů Rychnovska aneb Rychnovsko obrazem a ve zpravodajství

Dotace ve výši: 14 000 Kč

Celkový náklad projektu: 29 000 Kč

Platnost projektu: do 31.10.2013

 

Rok 2012

Program péče o krajinu

Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí ČR

Poprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí

Název projektu: Ošetření skupiny stromů v obci Mokré – Lipová alej Mistra Jana Husa

Dotace ve výši: 95 000 Kč

Celkový náklad projektu: 143 976 Kč

Platnost projektu: do 31.10.2012

 

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR

Dotační titul č. 1 - Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

Název projektu: Rekonstrukce veřejného osvětlení v obci Mokré

Dotace ve výši: 543 560 Kč

Celkový náklad projektu: 679 450 Kč

Platnost projektu: rok 2012

 

Veřejné informační služby knihoven (VISK3)

Poskytovatel: Ministerstvo kultury ČR

Podprogram: Informační centra veřejných knihoven

Název projektu: Kvalitnější služby čtenářům v Knihovně U Mokřinky v Mokrém - Obnova technického a programového vybavení

Dotace ve výši: 17 000 Kč

Celkový náklad projektu činí: 30 820 Kč

Platnost projektu: rok 2012

 

Obnova venkova

Královéhradecký kraj

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: Krajský program obnovy venkova – dotační titul 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Investiční dotace ve výši 219 000 Kč

Použití investiční dotace: na rekonstrukci budovy obecního úřadu Mokré a knihovny  – 3. část realizace projektu - zateplení střechy a fasáda.

Celkový náklad dle projektu činí 461 200 Kč

Platnost projektu: 1.1.2012 - 30.11.2012

 

Kulturní a zájmová činnost

Zdravá komunita pro lidi, se kterými žijeme

Poskytovatel: Fond T-MOBILE prostřednictvím Nadace VIA

Program: TMHK - Zdravá komunita pro lidi, se kterými žijeme

Název projektu: Tak tohle je náš domov! Nejkrásnější místo na světě!

Dotace ve výši: 30 500 Kč - 50 % z celkových výdajů 61 000 Kč na projekt

Platnost projektu: od 1.12.2011 - 30.11.2012

K 31.12.2011 vyčerpáno: 2 351,00

 

Podpora de minimis č. 1

Projekt: Slavnostní přivítání námořního kapitána Petra Ondráčka v obci Mokré z plavby kolem světa

Datum poskytnutí podpory: 29.6.2012

Výše podpory v Kč: 10 000,00 Kč

Výše podpory v EUR: 390 EUR (kurz ČSOB 25,64)

Subjekt, který poskytl podporu: Královéhradecký kraj

Číslo darovací smlouvy: RK/17/751/2012

 

Podpora de minimis č. 2

Projekt: Strom roku 2012 – zaplacení hlasů

Datum poskytnutí podpory: 24.10.2012

Výše podpory v Kč: 5 000,00 Kč

Výše podpory v EUR: 200 EUR (kurz ČSOB 24,92)

Subjekt, který poskytl podporu: Královéhradecký kraj

Číslo darovací smlouvy: RK/29/1286/2012

 

Rok 2011

Kulturní a zájmová činnost

Poskytovatel: Ministerstvo kultury

Program: K21 - 2011 - Knihovna 21. století

Název projektu: Domov je nejhezčí místo na světě

Dotace ve výši: 10 000 Kč z celkových 45 000 Kč na projekt

Podíl obce: 78 %

Podíl Ministerstva kultury: 22 %

 K 31.12.201 vyčerpáno: 10 000,00 Kč

 

Kulturní a zájmová činnost

Poskytovatel: SKIP Svaz knihovníků a informačních pracovníků

Název projektu: Čteme, cestujeme, poznáváme

Dotace ve výši: 3 000,00 z celkových 3 200,00 Kč na projekt

Podíl obce: 6 %

Podíl SKIP: 94 %

K 31.1.2012 vyčerpáno: 3 000,00 Kč

 

Rok 2010

Obnova venkova

Královéhradecký kraj

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: Krajský program obnovy venkova – dotační titul 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Investiční dotace ve výši 273 000 Kč

Dotace byla použita na rekonstrukci vnitřních prostor budovy obecního úřadu Mokré a knihovny  – 2. část realizace projektu.

Zhotovitel: ŽAP-VAK Opočno, firma Školník Opočno

Celkový náklad dle projektu činil 552 539 Kč

Celkový náklad rekonstrukce činil (rok 2009 a 2010) 973 205 Kč

 

Kulturní a zájmová činnost

Zdravá komunita pro lidi, se kterými žijeme

Poskytovatel: Fond T-MOBILE prostřednictvím Nadace VIA

Program: TMHK - Zdravá komunita pro lidi, se kterými žijeme

Název projektu: Společně pracovat - společně se bavit

Dotace ve výši: 23 500 Kč - 50 % z celkových výdajů 47 000 Kč na projekt

Platnost projektu: od 15.11.2010 - 30.9.2011

 

Rok 2009

Czech POINT

Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl Konvergence

Poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR

Program: Integrovaný operační program

Název projektu: Typový projekt – Czech POINT – Kontaktní místo (Plná verze)

Číslo projektu: CZ.06./2.1.00/02.0201

Dotace ve výši 61 797 Kč - 85 % z celkových způsobilých výdajů ve výši 72 703,30

Podíl obce 15 % - 10 906,30 Kč

Dotace byla použita na vybudování přístupového místa pro komunikaci s informačními systémy veřejné správy, zřízení kontaktního místa veřejné správy – místního pracoviště Czech POINT. Jedná se o pořízení technického a technologického vybavení místního pracoviště – nákup HW a SW.

 

Obnova venkova

Rekonstrukce budovy obecního úřadu Mokré

Královéhradecký kraj

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: Krajský program obnovy venkova – dotační titul 1 – Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti

Investiční dotace ve výši 68 000 Kč

Dotace byla použita na zhotovení venkovní přípojky vodovodu a kanalizace do budovy obecního úřadu Mokré – 1. část realizace projektu.

Zhotovitel: Královéhradecká provozní a. s.

Celkový náklad zhotovených prací činil 136 051 Kč.

 

Kulturní a zájmová činnost

Činnost výtvarného klubu dětí v Knihovně U Mokřinky

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: SMR022009 Volnočasové aktivity - Akce pro děti a mládež ve volném čase

Finanční dar ve výši 14 000 Kč.

Finanční dar byl použit na nákup materiálu, knih a cen do soutěží.

 

Knihovna

Knihovna v Mokrém - výročí 120 let

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: KPG012009 Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit

Dotace ve výši 30 000 Kč.

Finanční prostředky byly použity na výstavu k výročí knihovny a na akce v průběhu roku, které se konaly u příležitosti této akce. Hlavními výdaji byl nákup materiálu na výstavu, prezentaci, tisk publikace „Večerní vyprávění bludičky Mokřinky“, dřevěný reliéf od dřevořezbářky Jarmily Haldové.

 

Knihovna Královéhradeckého kraje

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Finanční dar ve výši 30 000 Kč

Finanční dar obdržela knihovna v Mokrém za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2009 – cena hejtmana kraje za Podíl knihovny na kulturním životě v obci

Finanční dar byl použit na vybavení knihovny novým nábytkem a na nákup drobného majetku k výročí 120 let knihovny.

 

Knihovna v Mokrém - Tradice 120 let

Poskytovatel: Fond Miroslava Antla pro rozvoj regionu o. s.

Příspěvek ve výši 5 000 Kč

Finanční částka byla použita na výdaje spojené s konáním výstavy k výročí vzniku knihovny.

 

Rok 2008

Územní plánování

Pořízení územního plánu obce Mokré

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: PRK – RRD 200803 Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 2000 obyvatel

Dotace ve výši 24 400 Kč

Dotace byla použita na 2. část pořízení územního plánu obce Mokré

Podrobnosti o pořízení územního plánu je zde Územní plán

 

Rok 2007

Územní plánování

Pořízení územního plánu obce Mokré

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: PRK – SPD 200703 Pořízení, aktualizace a digitalizace územních plánů obcí do 2000 obyvatel

Dotace ve výši 54 000 Kč

Dotace byla použita na 1. část pořízení územního plánu obce Mokré

Podrobnosti o pořízení územního plánu je zde Územní plán

 

Knihovna

Zahájení automatizace knihovnických činností v Místní knihovně Mokré

Poskytovatel: Ministerstvo kultury, odbor umění a knihoven

Program: Veřejné informační služby knihoven – VISK3 v roce 2007

Dotace ve výši 12 000 Kč

Finanční prostředky byly použity na nákup knihovního systému Clavius, licence pro malé knihovny do 5000 svazků – katalogizace knih, vyhledávání a rešerše, výpůjční protokol, čárový kód a dále modu ISHARE Sdílenou katalogizaci.

 

Kulturní a zájmová činnost

Výtvarné akce Knihovny U Mokřinky v roce 2007

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Program: SMR200702 Volnočasové aktivity -Akce pro děti a mládež ve volném čase

Finanční dar ve výši 10 000 Kč

Finanční dar byl použit na nákup materiálu, drobného majetku, cen do soutěží a na prezentaci výtvarného klubu při knihovně v Mokrém.

 

Finanční dar na pořízení cen pro děti ve výtvarné soutěži v rámci 4. ročníku prázdninového malování na téma sci-fi

Poskytovatel: Královéhradecký kraj

Finanční dar 5 000 Kč

Finanční dar byl použit na nákup cen v soutěži.

 

Ceny do výtvarné soutěže dětí v knihovně

Poskytovatel: EUROMEDIA GROUP k. s.

Věcný dar ve výši 5 371 Kč

Společnost poskytla jako ceny do výtvarné soutěže dětí knihy.

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

Vyhledat v textu

22. 3. Leona

Zítra: Ivona

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA

Zde můžete napsat svůj vzkaz, námět či připomínku. Děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

Akce v okolí na plakátech

http://vylepto.cz/

Orlický net - logo.png

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nejbližší akce v obci

Vyhodnocení fotografické soutěže 23.3.2019 s besedou Petra Horálka.jpg

Výstava Pohlednice z mého vesmíru 2019.jpg

S čajovnou na ostrov Bali 27.3.2019.jpg

Márovi Kambodža-Laos-Thajsko Mokré 6.4.2019.jpg

Perníčky 13.4.2019.jpg

Chleba pro koně v Mokrém.jpg

Ostrov naděje  20.4.2019 Velikonoce u koní Mokré web.jpg

Pochod okolo Mokrého 1.5.2019.jpg

Přednáška USA 3.5.2019 Mokré.jpg

Ostrov naděje 25.5.2019 Koním dík Mokré web.jpg

Výstava nejkrásnější plakáty 2018.jpg 

Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Ochočte si vodníka 2018 ilustrace knihy.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 28
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 29
c) Netřídím vůbec
  
 103

Návštěvnost stránek

460300