Drobečková navigace

Úvod > Životní prostředí > Významné krajinné prvky

Významné krajinné prvky

Mokré – háj „Na Mělích“

(též Chmelnice nebo na Chmelích) mezi Městcem a Mokrým.

Popis lokality, důvod ochrany

Zachovalá teplomilná dubohabřina s podrostem vzácných rostlin. Roste zde například zapalice žluťuchovitá (Isopyrum Thalictroides), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), prvosenka vyšší (Primula elatior), prvosenka jarní (Primula veris), kopretina chocholičnatá (Tanacetum corymbosum), vikev lesní (Vicia sylvatica), lopuch hajní (Arctium nemorosum), tolita lékařská (Vincetoxicum hirundinaria), jaterník podléška (Hepatica nobilis), bukvice lékařská (Betonica officinalis), srpice barvířská (Serratula tinctoria), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritismus) a jiné.

Na Mělích

Technické údaje:  
Základní pole síťového mapování: 562 a
Kategorie hodnoty území: II
Mapa evidence nemovitostí: XVIII – 13 – 8, XIX – 13 – 5
Katastrální území: Mokré
Číslo parcely: 750/1
Celková plocha:  10,99 ha
Lesní závod: Opočnoí
Lesní správa: Mochov
Porostní mapa: list 14
Lesní oddělení: 233 E
Uživatel: Lesní závod Opočno
Stav v roce: 1989

Poznámka:

Evidované lokality jsou na základě terénních šetření třístupňovitě hodnoceny. Hodnotová skupina I. je určena jako návrh na chráněná území v zákonných kategoriích, skupina II. a III. Jsou významnými prvky (biocentry, biokoridory, částmi biokoridorů apod.) podle zákona č. 114/92 Sb. O ochraně přírody a krajiny. Tudíž jsou součástí „Územních systémů ekologické stability“ a jejich dokumentace je podkladem k registraci.

Mokré - alej ke hřbitovu "Lipová alej Mistra Jana Husa"

Tato alej byla vysázena již v roce 1915, na počest úmrtí Mistra Jana Husa. Podrobnosti z historie této aleje jsou na stránkách kroniky obce Mokré - www.obecmokre.cz/kronika - oddíl Historie hřbitova.

Technické údaje:  
Název VKP: Lipová alej Mistra Jana Husa
Druhová skladba: Lípa srdčitá (Tilia cordata)
Katastrální území: Mokré
Parcelní číslo pozemku: p. č. 301 a 300/1
Lokalita: obecní hřbitov
Obec: Mokré
Kraj: Královéhradecký
Kultura: trvalý travní porost
Vlastník pozemku: Obec Mokré, Mokré 12, 517 71 České Meziřičí
Mapa EN: RK VS XIX 13df M 1 : 2 880

Dne 10.1.2008 zastupitelstvo na svém veřejném zasedání rozhodlo zapsat alej ke hřbitovu jako Významný krajinný prvek.

Rozhodnutí vystavil Městský úřad Opočno - životní prostředí

Název aleje byl obnoven schválením zastupitelstva obce dne 25.2.2008, a to:

"Lipová alej Mistra Jana Husa"

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

Odpadový Oskar

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

Vyhledat v textu

21. 11. Albert

Zítra: Cecílie

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 18.00 - 20.00

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA

Zde můžete napsat svůj vzkaz, námět či připomínku. Děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

Akce v okolí na plakátech

http://vylepto.cz/

Orlický net - logo.png

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nejbližší akce v obci

Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Prodejní výstava čajů 2018.jpg

Čajovna 20.11.2018 Policie ĆR.jpg

Čertovské zvonění 7.12.2018 plakát.jpg 

 Výstava pohlednice z cest 2018.jpg

Výstava Mokré Od jara do podzimu 2018.jpg

Výstava nejkrásnější plakáty 2018.jpg 

Fotosoutěž 2018 plakát web.jpg

 Ochočte si vodníka 2018 ilustrace knihy.jpg

 

Jaká akce by v obci neměla chybět?
a) Slet čarodějnic
  
 275
b) Zdobení perníčků
  
 104
c) Výtvarné akce
  
 68
d) Dětský den
  
 87
e) Hon za pokladem
  
 78
f) Vánoční besídka s dárky a prskavkami
  
 114

Návštěvnost stránek

446786