Muzea v okolí

Městské muzeum Dobruška

....... patří mezi nejbližší muzea, která jsou poblíž obce Mokré.

Městské muzeum Dobruška
Šubertovo nám. 45
51801 Dobruška
Webové stránky jsou součástí stránek města Dobrušky:  www.dobruska.cz

Dobrušské muzeum začalo vznikat ve dvacátých letech dvacátého století. Vzniklo z iniciativy místních spolků a organizací, především Klubu českých turistů, Sokola, Městské spořitelny a dalších. První kroky k jeho založení se datují rokem 1924. O rok později byl při místním Klubu českých turistů ustaven muzejní odbor. Výzva k obyvatelům města pomohla za dva roky nashromáždit na 200 sbírkových předmětů, mezi nimiž byly i unikáty, dodnes tvořící nejcennější exempláře muzejních sbírek. Vůdčí osobností, která stála u zrodu dobrušského muzea, byl poštmistr a starosta města Václav Malý.


Pro shromážděné sbírky se našly výstavní prostory, a tak mohlo být dne 19. července 1931 slavnostně otevřeno Vlastivědné museum pro Dobrušsko a Opočensko. Prvním muzejním správcem se stal učitel, významný vlastivědný a kulturní pracovník, pozdější spisovatel Karel Michl. Ve třicátých letech se pro potřeby muzea podařilo získat dům čp. 53, který sloužil až do první poloviny osmdesátých let, kdy byl zbořen. Od roku 1984 sídlí muzeum v bývalém rabínském domě na Šubertově náměstí čp. 45.


Po Karlu Michlovi vedli muzeum rovněž učitelé Josef Cvrček (1937 až 1964) a Antonín Štěpán (1964 až 1966). Po něm nastoupil první profesionální ředitel muzea PhDr. Ladislav Hladký. V letech 1972 až 1979 byla ředitelkou Marie Bišová, 1979 až 1985 Václav Verner a od roku 1986 dosud Mgr. Jiří Mach.


Sbírkový fond muzea představuje dnes na 11.000 položek, dokumentujících vývoj města a spádového regionu. Jde zvláště o sbírky charakteru etnografického, historického a uměleckého. Je zde například soubor prvotin malíře Františka Kupky, unikátní dílo malíře a kronikáře Aloise Beera, reprezentativní archeologická sbírka, dokumentující nejstarší osídlení regionu, dřevěné plastiky, betlémy, řemeslnické nástroje a výrobky apod. Součástí muzejních sbírek je i bohatý archiv, obsahující především pozůstalosti a odkazy nejen místních a regionálních osobností, ale i např. Františka Vladislava Heka, ředitele Národního divadla Františka Adolfa Šuberta, nakladatele Jana Laichtera, spisovatele Karla Michla a dalších.


Muzeum má tři stálé expozice. V rodném domku národního buditele Františka Vladislava Heka (věnovanou především této významné osobnosti českého národního obrození a prvnímu novočeskému satirikovi); expozice Malé dějiny města a Hrdelní právo města Dobrušky ve věži radnice; expozice Židé v dějinách Dobrušky v čp. 45, jejíž součástí je i rituální očistná lázeň - mikve. Ve vlastní výstavní síni jsou každoročně instalovány tři až čtyři výstavy, zaměřené na regionální dějiny a výtvarné umění. Muzeum má vlastní výzkumné programy soustředěné na regionální dějiny. Vydává také vlastní publikace, natáčí videofilmy a připravuje CD-ROM s tématikou dějin města a regionu.

Muzeum východních Čech

....... patří k dalším významným muzeím našeho regionu....

Muzeum východních Čech
Eliščino nábřeží
500 01 Hradec Králové 1
tel. 495 512 462, 495 512 391-92
tel. fax 495 512 899
e-mail: info@muzeumhk.cz

Webové stránky jsou na:  www.muzeumhk.cz

Muzeum východních Čech v Hradci Králové je jedním z největších regionálních vlastivědných muzeí ve východních Čechách. Je příspěvkovou organizací v majetku Královehradeckého kraje.

Muzeum shromažďuje, spravuje, odborně využívá a zpřístupňuje archeologické, historické a přírodovědecké sbírky. Vedle vlastní vědeckovýzkumné činnosti organizuje odborné konference, kromě expozic a výstav pořádá i další kulturní a společenské akce.


Muzeum sídlí na Eliščině nábřeží v monumentální
budově postavené podle návrhu architekta Jana Kotěry a prohlášené v roce 1995 národní kulturní památkou.

Budova prošlo v letech 1999-2002 rozsáhlou vnitřní rekonstrukcí a pro veřejnost je otevřena od 21. května 2002. V historické budově sídlí vedení muzea, konkrétně ředitel a jeho útvar, ekonomické a provozní oddělení a útvar propagace a prezentace. Odborná pracoviště archeologického, historického a přírodovědeckého oddělení jsou umístěna v objektu tzv. Gayerových kasáren na adrese: Opletalova 334, 500 01 Hradec Králové, tel. 495 518 473, 495 514 624, 495 514 631. Budova muzea umožňuje bezbariérový přístup.

 

Muzeum a galerie Orlických hor

Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Webové stránky jsou na:  http://www.moh.cz

Se sídlem v Rychnově nad Kněžnou je odborné pracoviště zkoumající a dokumentující region Orlických hor. Jeho zřizovatelem je Krajský úřad v Hradci Králové. Předchůdcem muzea byl "Musejní spolek Pelcl v Rychnově nad Kněžnou", který začal se sběrem prvních starožitných předmětů již na konci 19. století. Dnes muzeum ve svých depozitářích uchovává na 70.000 sbírkových předmětů většinou etnografického charakteru, ale zastoupena je i archeologie, výtvarné umění i přírodovědecké sbírky.
Specializovaným pobočným pracovištěm je Muzeum krajky ve Vamberku, které shromažďuje doklady ke krajkářství a krajkářské výrobě z celé ČR.

 

Další muzea v regionu

Muzeum Boženy Němcové
Maloskalický muzejní areál, areál Barunčiny školy - Česká Skalice
http://www.bozenanemcova.cz

Rodný domek Karla Jaromíra Erbena Miletín
Návštěvu možno objednat na níže uvedené adrese (Rodáci, Kontakty)
http://www.miletin.cz

Rodný domek spisovatele Aloise Jiráska Hronov
http://www.pametihodnosti.cz/pamatka/618/hronov___rodny_domek_spisovatele_a_jiraska_muzeum.html

Muzeum bratří Čapků
Náměstí Karla Čapka 147, 542 34 Malé Svatoňovice
http://malesvatonovice.unas.cz/muzeum.html

Muzeum Eduarda Štorcha
Informace na Obecním úřadě nebo v knihovně E.Štorcha Ostroměř
http://encyklopedie.seznam.cz/heslo/127888-eduard-storch

Židovská synagoga. Památník Karla Poláčka
Rychnov nad Kněžnou
http://www.moh.cz

Expozice Václava Čtvrtka
Knihovna Václava Čtvrtka Jičín
http://knihovna.jicin.cz

Muzeum krajky Vamberk
http://www.moh.cz

Památník Karla Plachetky - Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku obsahující zástupce 255 ptačích druhů. Vystaveno je na 700 preparovaných exemplářů. http://www.moh.cz

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040749
Ze života obce