Střelba

Ladislav Falta - Král českých rychlopalníků

Střelecký olympionik, mistr světa a mistr Evropy

Narozen 30.1.1936 v Opočně, část života prožil v Mokrém a nyní žije v Hradci Králové

Životopis

Pan Ladislav Falta se narodil 30. ledna 1936 v Opočně, kde také prožil větší část svého dětství. Po ukončení základní školy se přihlásil na vojenské gymnázium Jana Žižky v Moravské Třebové, ale bohužel ho nevzali. A tak se tedy učil v nedaleké Dobrušce, v TOSu (Továrna obráběcích strojů), na frézaře. Po roce učení se však opět zkusil přihlásit na vojenské gymnázium. Byl přijat a v roce 1955 zde odmaturoval.

Po maturitě nastoupil do Vyšší vojenské školy v Lipníku nad Bečvou, kterou úspěšně dokončil v roce 1958 s hodností poručíka. V době studií, v roce 1957, se oženil s Libuší Daškovou z Mokrého.

Jako ženatý voják chtěl pracovat co nejblíže svého bydliště a své rodiny, nejlépe v Hradci Králové a okolí, ale bohužel to nevyšlo. Umístěnku nakonec obdržel do Čermné nad Orlicí a ještě bez možnosti bydlení. Musel tedy v letech 1958-59 složitě dojíždět z Mokrého denně do zaměstnání vlakem. Pro rodinu to nebylo jednoduché, protože se jim v té době narodil druhý syn.

Naštěstí v roce 1959 získal byt v Borohrádku a mohl se tak odstěhovat s manželkou Líbou a syny Vladimírem a Přemkem do nového. Do Mokrého už všichni jezdili na návštěvu za svými nejbližšími. V Borohrádku žili společně 5 let a potom pan Falta požádal o přeložení do Plzně, do střelecké Dukly, kam dojížděl sám do celé dva roky, než dostal opět byt.

V Plzni žili až do roku 1979. Odtud se stěhovali do Prahy. V této době už Vladimír i Přemek byli dospělí a sami vykonávali vojenskou základní službu. Vladimír se po vojně vrátil do Prahy a Přemek do Mokrého, kde žil několik let u babičky Daškové a kde se i oženil. V současné době je to právě naopak. Přemek se z Mokrého odstěhoval a Vladimír přistěhoval a žije zde se svojí rodinou.

Pan Falta žil v Praze celých dlouhých 15 let. Mezitím se v roce 1988 rozvedl se svojí manželkou Líbou. V roce 1990 se jako voják dostal konečně do vytouženého Hradce Králové. Zde pracoval už jen krátce. Za 2 roky byl propuštěn v hodnosti podplukovníka, po 40 letech služby v armádě, pouze půl roku před odchodem do penze. V té době „ z oblíbeného důvodu “ prvního snižování počtů vojáků a zaměstnanců v  Čs.armádě. Našel si však zaměstnání jako inspektor a instruktor u „černých šerifů“, u bezpečnostní agentury v Praze. Nakonec v tomto zaměstnání vydržel 4 roky a v roce 1996 ve svých 60-ti letech odešel definitivně do starobního důchodu. U černých šerifů prováděl kontrolu výkonu služby strážných, objektů a také zavážení peněz do bank. Při tom prováděl výcvik začátečníků i ostatních zaměstnanců ve střelbě. V Hradci Králové časem získal garsonku, kterou později vyměnil za větší byt ve Věkoších. V roce 1996 se podruhé oženil a žije zde se svojí manželkou Jiřinkou dodnes.

 

Pan Falta dne 14.8.2008 při návštěvě kronikářky obce Mokré:

 

Falta

Střelecká kariéra

Pan Falta svoji vášeň pro střílení snad zdědil po svém tatínkovi, který prý byl vášnivý střelec. Když žili s rodiči v Opočně, často chodil tajně s kamarády „nakukovat“ do zdejší továrny Duo, neboli také Duškova Továrna, (později zbrojovka).

Jednou zase tajně přelezl plot továrny, bylo mu asi 10 – 12 let, a chtěl se podívat na tovární střelnici nedaleko Lišťoviny. Tam právě střílel Zdeněk, syn továrníka Josefa Duška z flobertky a nechal ho také vystřelit.

Pro malého Ladislava to byl velký střelecký zážitek a také první impuls, který mu naznačil, že střelba je to, čemu by se mohl jednou v životě věnovat. Bohužel v té době nebyla žádná možnost se ke střílení dostat. Snad jen na slavné opočenské „Porcinkuli“!

Ke skutečné střelbě se Ladislav dostal až ve vojenské škole Jana Žižky, kde byla povinná. Střílelo se z německých pušek Mauzer.

Zásadním zlomem bylo, když asi ve třetím ročníku přišli do školy noví velitelé. Byli to absolventi důstojnické školy, kam Ladislav později také nastoupil. Zvlášť se mu věnoval nový poručík, který byl shodou okolností z Českého Meziříčí. Snad právě proto, snad pro dobré vzájemné vztahy, ho nechal střílet víc. A tak dostal konečně příležitost trénovat s poručíkovou pistolí, i když nejdříve „jen“ bez nábojů.. Střílení bez nábojů se říká „trénink na sucho“, který je rozhodující pro výkonnost a sportovní růst střelce. Bez tohoto tréninku se nelze dostat na vrchol.

Vyšší vojenská důstojnická škola v Lipníku nad Bečvou již byla pro zájemce o střelbu rájem. Dalo se střílet z pušek, pistolí, samopalů, kulometů a v vlastně i ze všech dalších pěchotních zbraní.

Na této škole se konaly náborové závody, kdy všichni studenti měli možnost si střílet z malorážky a kdo nastřílel dobře a splnil limit výkonnostní třídy, mohl se zúčastnit střelecké soutěže z malorážní pistole. Ladislavovi se to podařilo, ale hlavně se mu líbilo z pistole střílet. Od této doby už měl možnost chodit pravidelně trénovat. Na škole bylo několik stovek studentů a služební střelby byly povinné, ale ne každému se povedlo nastřílet tak dobře a postoupit do výběru školy a hlavně pak pravidelně trénovat.

V roce 1957 se Ladislav Falta poprvé zúčastnil Armádních přeborů ve střelbě a mezi studenty získal jako jediný získal 1. výkonnostní třídu ve střelbě z pistole.

Ve 2. ročníku školy (1957) se konala soutěž mezi lipnickou důstojnickou školou a obdobnou bulharskou školou Vasila Levského v Sofii, jako tzv.dálkové utkání. Na základě této zkušenosti se mohl uskutečnit další rok mezinárodní závod škol spřátelených zemí. A tak v roce 1958 se tento závod uskutečnil poprvé. Ladislavova škola byla pověřena postavit reprezentační družstvo československých vojenských škol. Před těmito závody přijeli do Lipníku instruktoři Dukly Praha, kteří studenty trénovali a připravovali. Jednalo se opět o dálkové utkání a družstvo vojenské školy v Lipníku je vyhrálo.

Ladislav sám navíc vyhrál i mezinárodní soutěž jednotlivců a získal titul Mistr střelby ČSLA. Tím se také poprvé proslavil. Závody se konaly ve střelbě služební pistolí a za toto vítězství byl mimořádně povýšen, obdržel věcné odměny (např. hodinky, rádio), čekala ho dovolená, ale také získal odznak Mistra.. Za necelých půl roku, na podzim roku 1958, získal i titul Mistr sportu. V novém působišti - Čermné nad Orlicí si vybudoval vlastní tréninkovou střelnici, kde od pak mohl trénovat každý den.

Již v této době si Ladislava Falty všimli v pražské Dukle a zařadili ho do výběru jako kandidáta reprezentace armády a České republiky.

 

Sportovní kariéra

 

Rok 1959

V tomto roce byl nominován do reprezentace armády ČR, za Duklu Praha. Absolvoval první závody v České republice i v zahraničí (např. Maďarsko, NDR).

 

Rok 1960

V tomto roce se konala olympiáda v Římě a Ladislav Falta byl zařazen do olympijské přípravy. Na olympiádu však odjeli již zkušení střelci, ale bohužel vůbec neuspěli, přestože v roce 1959 byli mistry Evropy.

 

Rok l96l

V této době se v Plzni začal budovat moderní armádní střelecký stadion,

 

Rok 1962

V tomto roce se konalo Mistrovství ve střelbě spřátelených armád v Plzni. Těchto závodů se také Ladislav Falta zúčastnil jako reprezentant ČSLA..

 

Rok 1963

V tomto roce se do Plzně přemístil střelecký oddíl Dukly Praha a Ladislavu Faltovi byla nabídnuta možnost zde trénovat profesionálně střelbu a stát se instruktorem střelby a také reprezentovat Českou republiku jako profesionál. Této nabídce se nedalo odolat.

 

Rok 1964

V tomto roce se konala olympiáda v Tokiu, vlastně první olympiáda pro Ladislava, ze které si přivezl 9. místo v rychlopalné pistoli.

 

Rok 1965

V tomto roce se konalo Mistrovství Evropy v Rumunsku v Bukurešti, odkud si střelecké družstvo z Čech přivezlo zlatou medaili ve střelbě s revolverem a stříbrnou medaili ve střelbě rychlopalnou pistolí také díky Ladislavu Faltovi.

 

Rok 1966

Účast na Mistrovství světa v NSR – Wiesbaden a zisk bronzové medaile družstva ve střelbě z velkorážního revolveru

 

Rok 1968

V tomto roce se konala olympiáda v Mexiku, odkud si pan Falta dovezl 10. místo za jednotlivce.

 

Rok 1969

V tomto roce se konalo Mistrovství Evropy a tentokrát poprvé v České republice v Plzni, a to ve všech disciplínách. Pan Falta zde získal jako jednotlivec 3 medaile, dvě zlaté a jeden bronz s vytvořením jednoho evropského a jednoho světového rekordu. Za družstvo získali 2 zlaté a jedno stříbro, rovněž v rekordních výkonech. Byl to velký úspěch.

 

Rok 1970

V tomto roce se konalo Mistrovství světa ve střelbě v USA, ve státě Arizona, ve městě Fénix. České družstvo střelců z pistole si odtud odvezlo 2 zlaté a jednu bronzovou medaili a pan Falta sám medaili stříbrnou a jedno čtvrté místo. Svými výkony se výrazně zasloužil o vítězství družstva a také o dva světové rekordy družstev.

 

Rok 1971

Konalo se Mistrovství Evropy v tehdejší NDR, ve městě Suhl. Tam byla vybudovaná u příležitosti 100 let výročí od založení místní zbrojovky úplně nová střelnice v horách. Pan Falta zde vyhrál a přivezl si zlatou medaili za rychlopalbu.

 

Rok 1972

V tomto roce konala olympiáda v NSR, v Mnichově, odkud si pan Falta přivezl stříbrnou medaili za druhé místo v rychlopalbě pistoli.

 

Rok 1973

V tomto roce se v Plzni konala Spartakiáda spřátelených armád. Její slavnostní zahájení se slibem sportovců se konalo v Praze na Strahově. Zde pan Falta převzal trenérskou funkci v Dukle Praha a československé reprezentace a zároveň skončil s reprezentací státu.

 

Celých dvanáct let trvala střelecká reprezentace Ladislava Falty, bez pauzy a oddechu. Za reprezentaci armády ještě závodně střílel až do roku 1978, kdy získal svou poslední mezinárodní medaili, stříbrnou v rychlopalné pistoli, když porazil i tehdejšího mistra Evropy.

 

Když mu v roce 1978 bylo nabídnuto nastoupit do Prahy na funkci olympijského trenéra a armáda ho pro tuto činnost uvolnila, přijal. Musel se tedy přestěhovat do Prahy. Pak jako trenér jezdil na všechny závody jak v České republice, tak do zahraničí včetně všech světových pohárů, mistrovství Evropy, světa a dalších tří olympijských her, a to až do roku 1990.

 

V tomto roce se vrátil do Hradce Králové. Pracoval na Krajském výboru Svazarmu jako důstojník armády v hodnosti podplukovníka. Jezdil na střelecké závody jako rozhodčí a instruktor, prováděl kontroly výcviku branců a vojáků v záloze a organizoval jejich soutěže, závody a pod.

 

V současné době se pan Falta účastní závodů hlavně v klasické střelbě a praktické kombat střelbě, a to do úrovně kraje. Výjimkou byly pouze roky 1994 – 1996, kdy byl předsedou Asociace praktické střelby České republiky a vykonával funkci trenéra juniorů v této disciplíně. Zúčastnil se jako vedoucí výpravy a delegát této Asociace Mistrovství Evropy ve Švédsku (1965) a mistrovství světa v Brazílii (1996).

 

 

Jak sám pan Falta říká:

V tomto nádherném a hlavně zajímavém střeleckém sportu je naše republika na světové úrovni. Máme mnoho mistrů světa a Evropy a také olympioniků-medailistů v různých střeleckých disciplínách.

 

Cenné kovy

 

MS Fénix - Arizona USA   2x zlato ve družstvech

Olympiáda  Mnichov 1972 stříbrná medaile za rychlopalbu

Falta Falta

Střelba

Klasická sportovní střelba – disciplíny podle Pravidel mezinárodní střelecké asociace a je součástí programu olympijských her, a to již od roku 1896, kdy byla 1. novodobá olympiáda v Aténách. Je to jeden z nejstarších olympijských sportů.

 

Sportovní střelba je sportovní odvětví zahrnujících více disciplín (střelba ze vzduchové pušky, malorážky, ze vzduchové, rychlopalné, libovolné a standardní pistole a střelbě brokovnicí na  asfaltové holuby (letící terče) v disciplinách trap a skeet.další), při kterých se sportovec snaží výstřelem ze své zbraně zasáhnout co nejpřesněji cíl. Pro úspěch je rozhodující přesnost, u některých disciplín v kombinaci s rychlostí.

 

Praktická střelba a kombat střelba – tento druh střelby přišel po roce 1989 ze západních zemí. Je to druh střelby pro obranu a je často i součástí přípravy k bojovému umění. Obsahuje např. střelbu za pohybu, za překážkou a v různých polohách a situacích na papírové a kovové padací terče.. Střílí se nejen s pistolí, ale i brokovnicí a puškou.

 

Speciální střelba – speciální vlastní disciplíny, blízké kombat střelbě, provozují různé organizace, např. Svaz vojáků v záloze, Kluby sběratelů zbraní, nebo Asociace obranné střelby a různé jiné. Využívají ke střelbě služebních, historických a standardních zbraní, jako např. samopal, ostřelovací pušky, služební pistole apod.

 

Nejvyšší soutěže pro střelbu: olympijské hry – jednou za 4 roky,

mistrovství světa – rovněž jednou za 4 roky

a  mistrovství Evropy- každé dva roky,

(nebo každoročně halové mistrovství ze vzduchovek).

Světové poháry – několik závodů v každém roce.

 

Fotografie

 

První tréninky v Plzni 1963

Mistrem Evropy a světovým rekordmanem na ME v Plzni 1969

Falta Falta

Trénink rychlopalby v Dukle Plzeň

S olympijskou medailí v Mnichově 1972

Falta Falta

Rozhovor pro Orlický týdeník č. 29 dne 24.4.2012

s kronikářkou obce Dagmar Honsnejmanovou

A jak vzpomíná pan Falta na svoji střeleckou kariéru dnes? Užíváte si zasloužený odpočinek?

„ Myslím, že moje střelecká kariéra vlastně ještě vůbec neskončila! Díky střeleckému klubu LEV  H.K., který jsem s několika kamarády před 20 lety založil, se mohu střeleckému sportu věnovat aktivně, i v současné době. A to nejen jako předseda klubu a trenér, ale, a to hlavně, aktivnímu závodnímu střílení. Se členy klubu se zúčastňuji veřejných i přeborových závodů v našem kraji i v krajích sousedních a někdy dokonce i v Praze a Plzni. Zkrátka, jak se říká: „Ještě mne to nepustilo a drží mne to“!

Která získaná medaile je Vašemu srdci nejbližší?

„Každá medaile má svou cenu a svůj význam, ať je z okresního přeboru, nebo z mistrovství Evropy.

Věřím ale, že pro každého sportovce je nejcennější a nejmilejší medaile OLYMPIJSKÁ ! ! !  Přesvědčuji se o tom každoročně, i na setkáních členů Českého klubu olympioniků v Praze, nebo na setkáních Regionálních klubů olympioniků v krajích. Vidím a slyším, že pro každého z nás je ta „olympijská“ tou nejmilejší a nejcennější. Vždyť střelce Faltu, Kůrku či Kateřinu  

Emons staví na sportovně stejnou „olympijskou“ úroveň jako hokejisty Holíka, či Martince, atlety Daňka nebo Kratochvílovou, tenisty Mečíře či Sukovou! Všichni jsme držitelé olympijské medaile, vybojované PRO NAŠI VLAST na stejných hrách – HRÁCH OLYMPIJSKÝCH ! ! ! 

Všichni jsme členy  „olympijské rodiny“, vzájemně se uznáváme a respektujeme, jeden druhého si vážíme !     

Sledujete střelbu v Čechách? Kterému současnému střelci fandíte?

Samozřejmě, že sleduji přípravu našich reprezentantů ve střelbě a potěší mne každý jejich úspěch a případné medaile. Zvlášť letos mne potěšila skutečnost, že po mnoha letech mají úspěch mladí rychlopalníci, kteří vybojovali v „Mé disciplině“ postup na OH 2012 v Londýně a že nejsou bez šancí. Vždyť Podhrázský zvítězil i ve Světovém poháru. Fandit budu olympionikům určitě a ve skrytu duše hlodá pokušení se na tu sportovní slávu podívat zblízka, zvlášť když po dlouhých 40 letech opět pojedou na OH dva rychlopalníci s nadějí na vrcholné umístění a mohou bojovat o medaile !

Jak se změnily možnosti dnešních sportovních střelců, když si tak vzpomenete na svoje začátky?

 „Moje začátky ve sportovní střelbě byly ovlivněny a navíc umožněny volbou mého povolání. Po maturitě na VŠJŽ (vojenském gymnáziu) jsem pokračoval ve studiu na důstojnické škole pozemního vojska, kde byla jedním z hlavních předmětů Střelecká příprava. Jako budoucí důstojník-velitel jsem prošel důkladným výcvikem střelby ze všech druhů ručních zbraní armády a také seznamovacím výcvikem o všech zbraních pozemních vojsk. Doplňkem přípravy byly i sportovní soutěže a tedy i střelecké. Těch se zúčastňovali takřka všichni. Na první takové „masové“ soutěží s malorážkou se mi podařilo dosáhnout úrovně 3. sport. výk. třídy, což mi umožnilo startovat i ve střelbě z pistole. Tam jsem však nastřílel rovněž „třídu“ a tak jsem se stal členem „školního“ výběru, jako základu repre-družstva celé důstojnické školy. Toto družstvo pak po roce zvítězilo v mezinárodní soutěži vojenských škol „spřátelených“ armád a rotnému Faltovi se podařilo zvítězit v disciplině služební pistole a splnit limit Mistrovské třídy. A to už byl jen krůček do výběru reprezentantů ČSLA a Dukly (1959) – potažmo do reprezentace ČSSR – 1960!

Z čeho všeho jste za svoji kariéru střílel?

Když nebudu vyjmenovávat zbraně služební z výzbroje armády (a nebylo jich málo! A také s těmi jsem střílel několik mezinárodních závodů), ani zbraně lovecké,  tak ze sportovních to byly hlavně sportovní pistole a revolvery a to velkorážní i malorážní. Těm jsem věnoval snad 99 % času stráveného na střelnicích ať již v tréninku nebo při závodech. Prošly mi rukama špičkové zbraně značek Hammerli (světový rekord), České zbrojovky (ZKR- evropský rekord), MCU (SSSR – ME, MS a OH). Vystřílené náboje by se daly počítat každý rok na desetitisíce a dohromady na miliony kusů.

Jak se Vám líbí nápad ustrojit české sportovce do kreseb Františka Kupky?

Navržené vystrojení našich letošních olympioniků se mi velmi líbí. Je skoro stejně povedené jako při předchozí olympiádě zimní. Využití motivu z Kupkovy tvorby je dobrý nápad a já, jako Kupkův rodák jsem na tuto skutečnost hrdý. Po prvních pět let každý den při cestě do školy jsem procházel kolem Kupkova rodného domu. Tehdy jsem ještě nevěděl, jak velký český umělec se tam narodil a jakou slávu své vlasti a městu svou prací přinese.

Ladislav Falta OH 1972

Knihy, ve kterých se píše o střelbě, ve kterých najdete jméno Ladislav Falta:

Sportschiessen um olympische ringe - německé vydání
20. olympijské hry v Mnichově

Vydáno v roce: 1972

Vydal: Dynamit Nobel, 5 Köln 60, Postfach 620 140
Str. 130 - 131
Číslo knihy: 392/5500/2/72/6
 *
Za rozvoj branné výchovy
Vydáno v roce: 1972
Vydal: Federální výbor pro spolupráci s armádou ČSSR
Str. 53 - 54
 *
Olympijské hry 1972
XX. olympijské hry Mnichov a XI. zimní olympijské hry Sapporo
Vydáno v roce: 1973
Vydal: Olympia Praha s nakladatelstvím Šport Bratislava
Na stránkách sportovních výsledkových tabulek
Číslo knihy: 27-017-73
1. vydání
 *
Sportschiessen von AZ - německé vydání
Vydáno v roce: 1973
Vydal: Dynamit Nobel
Str. 97 Tabulka
5. vydání
*
Jaroslav Lugs - Střelci a čarostřelci
Vydáno v roce: 1977
Vydal: Naše vojsko Praha
Str. 297
Číslo knihy: 28-081-77.05/165       505/21/856
2. vydání
 *
Josef Ptáček - Tělovýchova a sport v Opočně
Vydáno v roce: 1978
Vydal: Vzorná TJ Spartak Tesla Opočno
Str. 99 - článek Opočenský sport
1. vydání
Lze si přečíst pouze prezenčně v Knihovně U Mokřinky  - ev. číslo 1713/01 zn. RK

 *

Robert Bakalář, Jan Kotrba - S olympijskou vlajkou
Vydáno v roce: 1980
Vydal: Naše vojsko Praha
Str. 216 - 223 článek Sekundy bez dechu,  foto
Číslo knihy: 28-074-80       13/33      601/22/857
1. vydání

 *

Malá encyklopedie olympijských her
Vydáno v roce: 1982
Vydal: Olympia Praha
Str. 107, 352 pod písmenem F
Číslo knihy: 27-012--82         505/21/586
1. vydání

 *

Jan Kotrba - Opomíjené hvězdy
Vydáno v roce: 1983
Vydal: Naše vojsko Praha
Str. 80 článek Čarostřelci novověku
Číslo knihy: 28-038-83        13/33          601/22/857
1. vydání

 *

Všeobecná encyklopedie Universum
Vydáno v roce: 2003
Vydal: Knižní klub Praha
Str. 258 pod písmenem F
ISBN 80-242-1069-X
1. vydání (i v dalším následujícím 2. vydání)

 *

Karel Felt - Zlatá kniha sportovní střelby
Vydáno v roce: 2003
Vydal: Ottovo nakladatelství Praha (ve spolupráci s Českým střeleckým svazem)
Str. 74 - 75 článek Král českých rychlopalníků
ISBN 80-7181-908-5
Tuto knihu lze zapůjčit v naší knihovně - ev.č. 3416/08 oddíl RK

 

 

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040738
Ze života obce