Historie tělovýchovy a sportu v Mokrém

Sokol v Mokrém

Sokol Mokré

První pokus o založení Sokola zde byl učiněn na podnět Ladislava Mu­sila, syna zdejšího řídícího učitele, přednáškou, uspořádanou Čtenářsko-hospodářskou besedou v Mokrém (zal. 1889) v roce 1919, na níž Cyril Ondrák z Opočna přednášel o významu sokolské činnosti.

Tělocvičná jednota Sokol Mokré však byla ustavena teprve novým ří­dícím učitelem Josefem Gerhartem dne 15. února 1920 za pomoci rolníka Jaroslava Šimona (z č. 36), který byl zvolen prvním starostou. Jednate­lem byl zvolen Josef Gerhart. Na ustavující schůzi předvedlo 44 Sokolů z Opočna a okolních jednot ukázky cvičení a činovníkům VI. okrsku se přihlásilo za členy 64 mužů a žen (z toho 34 cvičících). Stanovy nové jed­noty byly schváleny dne 1. března 1920 a jednota byla začleněna do VI. okrsku sokolské župy Podkrkonošské. Již v prvním roce činnosti došlo k založení složek žactva a dorostu, při jednotě působil i dramatický odbor. Po­měrně vysoký stav členstva (obec v roce 1921 měla 397 obyvatel) dával předpoklad k úspěšné činnosti.

V roce 1923 získala sokolská jednota od obce pozemek pro cvičiště, pří­padně pro stavbu sokolovny, v rozloze téměř 30 arů. Obecní kronikář v r. 1932 napsal, že „... toto cvičiště působí časem nepříjemnosti, neb ko­paná dělá cvičením potíže a výbor musí rázně zasáhnout". Činnost jednoty byla značně oživena předáním divadelního jeviště Čtenářsko-hospodářské besedy Sokolu spolu s částkou l 300 Kč na jeho udržování. Dále kronikář Josef Dvořák píše, že „….. pro různé neshody mezi členstvem, vyplývající často z ješitnosti, někdy i z politické a náboženské nevraživosti, činnost slábne a členstva ubývá". Koncem roku 1932 měl místní Sokol již pouze 30 členů. Jednota se udržovala v činnosti až do roku 1941, kdy byla tak ja­ko další nacisty rozpuštěna.

Sportovní klub

V Mokrém se také již od počátku třicátých let začala hlásit ke slovu ko­paná. Sportovní klub Mokré byl založen pravděpodobně v létě r. 1932. V soutěžích SVŽF zařazen nebyl, hrál pouze přátelská utkání s okolními venkovskými kluby. První známý zápas byl sehrán dne 8. října 1933 v Mokrém s mužstvem SK Čánka. SK Mokré zvítězilo 3 : 2, když i v od­vetě si 22. října se svým soupeřem poradilo v poměru 6 : 3. V letech 1934 a 1935 se klub zúčastnil tzv. „Vlajkového turnaje", který mezi sebou se­hrály kluby SK Čánka, SK Pohoří, SK Mokré a SK Přepychy.

Klu­bová činnost byla vyvíjena až do roku 1938, kdy v důsledku politické situace sportovní klub pravděpodobně zanikl. Zeleno-bílé barvy SK Mokré hájili nejčastěji tito hráči: Jaroslav Štěpán (zároveň předseda SK), Jan Lochman (jednatel), Josef Valeš (hospodář), Josef Tyč (trenér), Jaromír Tačík, Jaroslav Franc, František Rysko, Miroslav Janeček, Václav Verner, Josef Štěpán, Jaroslav Boukal, Ladislav Gütler, Josef Gütler, Karel Drašnar, Oldřich Duška, Josef Hrubý a Václav Valeš, který jako západní letec zahynul nad Hanoverem. V dalších letech doplnili kádr mužstva Emanuel Němec, Eduard Kimpl, Josef Doležal, Jaroslav Skalický a další.

Po roce 1945 Sokol ani Sportovní klub již činnost neobnovily.

Sportovní klub Mokré

 

Sportovní klub Mokré asi 1933. Zleva: Hrubý, Janeček, Lochman, M. Horák (rohodčí), Štěpán, Tačík, klečící - A. Duška, Franc, V. Valeš, sedící - J. Valeš, J. Gütler, Drašnar

 

Citace a fotografie z knihy Josefa Ptáčka - Tělovýchova a sport v Opočně 1868 - 1978

Vydáno v roce 1978, číslo knihy v naší knihovně 1713/01 zn. RK (kniha se půjčuje pouze prezenčně)

 

Přátelský fotbalový turnaj v Čánce - turnaj  Mokré - Čánka v roce 1983

Fotbalový turnaj v Čánce 1983

Fotbalový turnaj v Čánce 1983 Fotbalový turnaj v Čánce 1983

Fotbalový turnaj v Čánce 1983

Přátelské fotbalové turnaje Mokrého a Čánky se opět obnovily  (kolem roku 2005) a konají se vždy poslední sobotu v srpnu, kdy je v Mokrém tradiční posvícení.

Více o turnajích na www.obecmokre.cz v oddíle Události roku......

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040745
Ze života obce