Přátelská setkání kronikářů

2.7.2016 Přátelské setkání archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska

Dne 2.7.2016 se konalo již osmé setkání archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska, které pořádá sdružení Akron pod vedením Zdeny Hartmanové.

Akron 2.7.2016 Kounov (3).JPG

V programu vystoupili:

 • Zdena Hartmanová - informace o v. s. AKRON.
 • Dagmar Honsnejmanová – kronikářka – Příspěvek: Doprovodná výstava soutěže zpravodajů Rychnovska.
 • Jiří Králíček – Příspěvek: představení knihy “ Stručné dějiny Dobrušska a Opočenska“ - vítězná kniha ankety veřejnosti na knižním Svátku knihy 2016 v Rychnově nad Kněžnou.
 • Jaromír Košťák - předseda kronikářů Čech a Moravy (SK ČMS) - Příspěvek: Pravopis pro kronikáře podle vlastní příručky. Rady pro kronikáře.
 • Alena Vrbová z Prahy – Příspěvek: Rody předků z Rychnova n. K. a N. Města n. M.
 • a další hosté

Akron 2.7.2016 Kounov.jpgO setkání v Kounově, v místního hotelu Zlatý potok, byl opět velký zájem. Příspěvky hostů byly zajímavé. Nechyběla ani vzájemná výměna nových poznatků z historie rodů, řemesel a obcí Orlicka a Náchodska. 

Během setkání měli účastníci možnost si prohlédnout výstavu zpravodajů Rychnovska 2015. O zpravodaje byl zájem. Někteří podpořili hlasováním zpravodaj, který je zaujal.

 Akron 2.7.2016 Kounov (6).JPG

Akron 2.7.2016 Kounov (5).JPGAmatérská genealožka paní Alena Vrbová přednesla svůj příspěvek k rodu Hartmannů z Rychnova nad Kněžnou - předků manžela. Nastínila dobu, ve které jejich nejstarší dohledaní předkové žili. Jde o první polovinu 18. století, kdy žilo ve městě kolem 1000 obyvatel, do města přicházejí piaristé, Kolowrati dokončují přestavbu zámku a v Rychnově působí 12 cechů. Jmenovaní Hartmanni byli minimálně ve dvou generacích řezníky, později pláteníky a obchodníky s plátnem. V městských knihách zanechali výraznou - popravdě řečeno - ne právě lichotivou stopu.  Co chvíli byli s někým ve sporu, přičemž neváhali užít i "pádnějších" argumentů. Na druhou stranu byli pravděpodobně i velmi váženou a movitou rodinou (jeden z nich např. získal kontrakt na dodávku masa pro vojsko ležící ve městě), protože jejich zádušní mše byly "zpívané", což bylo v té době do jisté míry velmi prestižní záležitostí. Nejstarší syn posledního z rychnovských Hartmannů - Antonín Michal *1750 - se přiženil do Nového Města nad Metují, kde společně s rodinou Smetanů založil terasy pod zámkem a zkoušel na nich pěstovat vinnou révu. Jeho syn pak byl 33 let v Novém Městě nad Metují purkmistrem. K ozvláštnění historie rychnovského rodu Hartmannů přispěly i některé konkrétní historky ze života v první polovině 18. století, které nám umožňují lépe si představit tehdejší reálie.  Tato větev Hartmannů vymřela po meči v polovině 20. století. Antonín Michal Hartmann *1750 měl ale 11 sourozenců a je tedy možné .....???

Někteří potomci z vedlejší větve rodu Hartmanů žijí ve Státech (Chládek) a jsou stále v kontaktu s rychnovskou větví.

Fotogalerie - Akron 2.7.2016

4.7.2015 Přátelské setkání archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska

Akron - 4.7.2015 Kounov Dne 4.7.2015 se konalo již sedmé setkání archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska, které pořádá sdružení Akron pod vedením Zdeny Hartmanové.

Program:

 1. Zdena Hartmanová - informace o v. s. AKRON
 2. Mgr. Jaromír Košťák  - předseda kronikářů Čech a Moravy (SK ČMS)  - příspěvek k udělení poct: Kronikář roku 2014 a výhled na další rok.
 3. Lucie Nekvasilová – Národní kronika – sběr informací a dokumentů pro budoucí generace
 4. Ing. Petr Kalivoda  – profesionální genealog. Příspěvek „Hledání předků aneb Jak si sestavit rodokmen“.
 5. Mgr. Alena Čtvrtečková  - kronikářka Náchoda a autorka knihy o holocaustu. Informace o historii obce Babí u Náchoda.
 6. Dagmar Honsnejmanová – kronikářka obce Mokré. Příspěvek k projektu Život ve stínu šibenice.
 7. Josef Lukášek – spisovatel, vypravěč pověstí a příběhů Orlických hor. Příspěvek: Pohádkové postavičky Orlických hor a další…

Národní kronika

K velmi zajímavým tématům patřil příspěvek Lucie Nekvasilové, která hovořila o společném projektu Senzačních seniorů Nadace Charty 77/Konta Bariéry a Národního muzea. Projekt oslovuje širokou veřejnost o pomoc při obnovení paměti národa. Zapojit se může úplně každý, kdo si myslí, že má informace, které stojí za to uchovat.

Národní kronika vyhlašuje také soutěžní témata, pro inspiraci, o co vše má zájem. Společné téma Národní kroniky a Národního muzea je téma „Sňatky z lásky a rozumu“. Nejlepší příspěvky zveřejní muzeum na svých výstavách v roce 2016.

K dalším tématům patří např. „Moje nejmilejší dovolená“, „Jak jsem dělal maturitu aneb léta ve školní lavici“, „17. listopad 1939 a 1989“. Soutěže „Vojna nebyla kojná“ a „Jak jsem potkal televizi“. A aktuální soutěž „Od psacího stroje k počítači“ – o vymoženostech moderní doby a jejich předchůdcích.

Na stránkách www.narodnikronika.czbudou informace zpřístupěny všem, kteří hledají informace o době nedávno minulé. Národní muzeum všechny příspěvky pečlivě uloží pro budoucí badatele. Každý přispěvatel Národní kroniky obdrží umělecký certifikát, který potvrdí uložení jeho vzpomínek.

Kontakt: Lucie Nekvasilová lucie.nekvasilova@bariery.cz - tel.: 607 553 331   www.narodnikronika.cz

Ocenění kronikářky obce Mokré

Překvapením pro mokerskou kronikářku na setkání archivářů bylo do poslední chvíle utajené předání ocenění „Kronikář roku 2014“, které obdržela z rukou předsedy Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska Mgr. Jaromíra Košťáka.

Akron - 4.7.2015 Kounov

Fotogalerie - Kounov - setkání kronikářů a archivářů 4.7.2015

 Pozvánka ke stažení: Pozvánka - 7. let AKRON 4.7.2015.pdf

Akron - 4.7.2015 Kounov Diplom Kronikář roku 2014

5.7.2014 Přátelské setkání archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska

Dne 13.7.2013 se konalo již 6. setkání kronikářů, archivářů a rodopisců Orlicka a Náchodska v Kounově, v sále hotelu Zlatý potok. Setkání tradičně pořádá AKRON, volné sdružení, o kterém se můžete více dozvědět na Webové sránky sdružení Akron.

 Místo konání:            Kounov u Dobrušky, velký sál hotelu Zlatý potok

Program:

 1. Informace o v. s. AKRON
 2. Mgr. Jaromír Košťák - předseda kronikářů Čech a Moravy (SK ČMS) - příspěvek o publikaci na internetu: O kronikách a kronikářích
 3.  Mgr. Václav Nýč - seznámení s výjimečným projektem BANÁT (oblast Banátu v Rumunsku)
 4. Mgr. Lydia Baštecká – příspěvek „Hledání předků aneb Jak si sestavit Rodokmen.“
 5. RNDr. Renata Pavlíčková – příspěvek „Opočenské panství – znaky.“
 6. Mgr. Michal Hofman - pracovník Orlického muzea v Chocni – informace o činnosti muzea.
 7. Sigrid Amborn a Dieter Smola z NSR - příspěvek „Slesko r. 1750 až 1945 “( v češtině)
 8. Další hosté: profesionální historici, archiváři, host z USA , zástupci regionálních muzeí a další.

Za pořadatele:

Zdena Hartmanová – hlavní pořadatelka setkání – Náchod (Kounov, Šediviny, Ohnišov). Dagmar Honsnejmanová, Mokré. Eva Charouzová, Nové Město nad Metují. Bc. Danuše Marková, Opočno. Růžena Vrbická, Opočno. PhDr. Jan Škoda ml., Praha (Rovné u Dobrušky). Milan Kopecký, Varnsdorf (Nedvězí - Doly). Josef Loučka, Praha.

13.7.2013 Přátelské setkání archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska

Dne 13.7.2013 se konalo již 5. setkání kronikářů, archivářů a rodopisců Orlicka a Náchodska v Kounově, v sále hotelu Zlatý potok. Setkání tradičně pořádá AKRON, volné sdružení, o kterém se můžete více dozvědět na Webové sránky sdružení Akron.

Místo konání:            Kounov u Dobrušky, velký sál hotelu Zlatý potok

Datum konání:           sobota 13. července 2013 od 10.30 hod.

Program:

 1. Informace o v. s. AKRON
 2.  Mgr. Jaromír Košťák  - předseda kronikářů Čech a Moravy (SK ČMS)  - Kronikáři a jejich publikační činnosti k výročím obcí a měst pro internetový magazín Místní kultura
 3.  Ing. Libor Kovář  - místopředseda kronikářů Čech a Moravy(SK ČMS)  – informace o seminářích a workshopech pro kronikáře v rámci ČR
 4. Mgr. Vojtěch Šustek  -  přednáška – Heydrichiáda ve východních Čechách
 5. Mgr. Alena Čtvrtečková  - autorka knihy Osudy židovských rodin z Náchodska 1938-1945
 6. Jan F. Křivohlávekarchivář v. v. –Znaky a vlajky obcí v okrese Rychnov n. K. a Ústí n. O.
 7.  Ing. Jiří Stach  - dopisovatel do sborníku Rodným krajem
 8.  Další hosté: profesionální historici, archiváři,  zástupci regionálních muzeí a další
 9. Vzájemná výměna nových poznatků z historie rodů, řemesel a obcí Orlicka a Náchodska    
 10. Během setkání bude k vidění soutěžní výstava zpravodajů Rychnovska

Informace na : http://akron.webmate.cz 

Za pořadatele:

Zdena Hartmanová – hlavní pořadatelka setkání – Náchod (Kounov, Šediviny, Ohnišov).

Dagmar Hosnejmanová, Mokré. Bc. Danuše Marková, Opočno. Růžena Vrbická, Opočno.

PhDr. Jan Škoda ml., Praha (Rovné u Dobrušky). Milan Práza, Rovné u Dobrušky.

Milan Kopecký, Varnsdorf (Nedvězí - Doly). Josef Loučka, Praha.

7.7.2012 Přátelské setkání archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska

Dne 7.7.2012 se konalo již 4. setkání kronikářů, archivářů a rodopisců Orlicka a Náchodska v Kounově, v sále hotelu Zlatý potok. Setkání tradičně pořádá AKRON, volné sdružení, o kterém se můžete více dozvědět na Webové sránky sdružení Akron.

K hostům letošního ročníku patřili:
PhDr. Josef Krám z Rychnova nad Kněžnou, Mgr. Jaromír Košťák – předseda Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska, sběratel pohlednic Josef Matuška z Ohnišova, PhDr. Eva Holancová z Národní knihovny ČR, Ing. Václava Domšová, předsedkyně výboru pro kulturu a památkovou péči Krajského úřadu v Hradci Králové, Jan F. Křivohlávek – archivář, který se zabývá znaky, razítky a vlajkami obcí a měst, PhDr. Jaroslav Šůla, CSc. a mnoho dalších hostů, kronikářů nebo jen nadšenců, kteří se zabývají historií našeho kraje, své rodiny apod.

Setkání bylo velmi příjemné. Někteří z kronikářů přinesli na ukázku své kroniky a další materiály, které se setkaly s velkým ohlasem. Na letošní ročník zavítali i zahraniční návštěvníci (z Německa), kteří zde hledají své kořeny. Všichni se vzájemně představili a krátce pohovořili o své práci a o svých zájmech, ke kterým patří především historie obce, v které žijí, kde se narodili a hledání svých kořenů.

Za pořadatele:
Zdena Hartmanová – hlavní pořadatelka setkání – Náchod (Kounov, Šediviny, Ohnišov)
Dagmar Hosnejmanová, Mokré
Danuše Marková, Opočno
Růžena Vrbická, Opočno.
PhDr. Jan Škoda ml., Praha (Rovné u Dobrušky)
Milan Práza, Rovné u Dobrušky.
Milan Kopecký, Varnsdorf (Nedvězí - Doly)
Josef Loučka, Praha

Kounov mapa

Kounov 2012

Foto: Ing. Václava Domšová s kronikářkou Mokrého Dagmar Honsnejmanovou - fotil Míra Andrš

Další fotografie fotil PhDr. Josef Krám zde: Kounov 2012

13.7.2012 Orlický týdeník č. 49

Kronikáři, archiváři a rodopisci opět rokovali v Kounově. Bohatou účast rozšířili i zahraniční hosté.

Orlický týdeník 13.7.2012

9.7.2011 Přátelské setkání archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska

Setkání archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska uspořádalo již potřetí volné sdružení AKRON, a to 9.7.2011 v Kounově, v hotelu Zlatý potok.

Na setkání také probíhala výstavka zpravodajů obcí a měst. Hlasování se zúčastnilo 25 osob. Nejvíce hlasů obdržel zpravodaj Deštník obce Deštné v Orlických horách, který získal 6 hlasů. Na dalším místě se umístila obec Bačetín a Mokré se třemi hlasy.

O setkání je rok od roku větší zájem. Program byl velmi zajímavý.

 1. Představení zájmového sdružení AKRON
 2. Představení DVD Průvodce Rychnovem n. K a Čtení o Rychnově n. K. jako eBook - PhDr. Josef Krám
 3. Historie autobusové dopravy v Orlických horách – Ing. Martin Prouza, dopravní ředitel fy Orlobus Nové Město n. M.
 4. Pár slov o holocaustu v našem kraji – Mgr. Alena Čtvrtečková, autora knihy o holocaustu
 5. Malířka rodokmenů Janka Schmidtová s podmalbou na sklo, žijící v Orlických horách, která má původ ze známého a slavného rodu Krónerů (herec Josef Króner)
 6. Představení regionální literatury – dr. Josef Ptáček z Dobrušky
 7. Představení soutěže zpravodajů Rychnovska s hlasováním – Dagmar Honsnejmanová, Mokré
 8. Nabídka digitalizace obecních kronik – Martin Chundela, fy Martisys innovation Olomouc
 9. Ing. Václava Domšová, Královéhradecký kraj

Více o tomto setkání a zájmovém sdružení AKRON na http://akron.webmate.cz

Kounov 9.7.2011

Kounov 9.7.2011 Kounov 9.7.2011 Kounov 9.7.2011
Kounov 9.7.2011 Kounov 9.7.2011 Kounov 9.7.2011

D. Honsnejmanová a Ing. V. Domšová

Fotili: PhDr. Josef Krám a Miroslav Andrš

Orlický týdeník 19.7.2011

Orlický týdeník 19.7.2011 Orlický týdeník 19.7.2011
Orlický týdeník 19.7.2011 Orlický týdeník 19.7.2011

27.2.2011 Přátelská návštěva výstavy kroniky v obci Mezná v Jižních Čechách

Kronikářka obce Mokré již delší dobu spolupracuje s kronikářem obce Mezné v Jižních Čechách, Janem Kolářem (příspěvek ve Zpravodaji 6/2010). Spolupráce spočívá hlavně ve vzájemné konzultaci při psaní kroniky a tvorbě webových stránek a také prezentaci obou obcí. 27.2.2011 se v Mezné konala první výstava kroniky obce, na kterou obec Mokré obdržela pozvání. Výstavy se zúčastnila kronikářka Dagmar Honsnejmanová a zastupitel obce Roman Honsnejman.

Přijetí v obci Mezná bylo velmi příjemné a srdečné, výstava byla moc pěkná, inspirující a přišlo se na ni podívat mnoho lidí. Nechyběla ani návštěva místní knihovny.

Výstava kroniky Mezná 2011 Výstava kroniky Mezná 2011 Dagmar Hosnejmanová a Jan Kolář, kronikář Mezné Výstava kroniky Mezná 2011 Dagmar Hosnejmanová a Jan Kolář, kronikář Mezné a starosta obce Vlastislav Štefan

Další fotografie zde: http://www.obecmezna.cz/index.php?nid=9883&lid=CZ&oid=2103302

Jistě si někteří v Mokrém pamatují na první výstavu naší kroniky, která se konala v roce 2004 a která měla velký úspěch. Od té doby bylo výstav již několik, větších či menších a zájem byl vždy velký.

Webové stránky obce Mezné: www.obecmezna.cz

Ve dnech 11.2. – 14.2.2011 se v Lysé nad Labem konala 10. společná výstava měst, obcí, mikroregionů a podnikatelů celé České republiky - Regiony České republiky 2011

Hlavními tématy letošního ročníku byly:

 • Rozvojové možnosti cestovního ruchu v regionech
 • Podpora podnikatelských aktivit vázaných na cestovní ruch
 • Programy cestovního ruchu
 • Integrovaný plán rozvoje měst
 • Program obnovy venkova
 • Témata regionálního rozvoje v obcích a městech
 • Aktivity v rámci České národní sítě rozvoje venkova ČR Leader a MAS
 • Podpora podnikatelů zapojených do výroby regionálních produktů
 • Setkání starostů měst a obcí, představitelů krajských samospráv a státní správy a podnikatelů za účasti široké veřejnosti.

V doprovodném programu bylo již tradičně sobotní odpoledne věnováno setkání kronikářů celé republiky. Panelovou diskusi řídil Jan Řehounek, manažer výstavy Regiony a v programu se postupně představili:

 • Mgr. Tomáš Hromádka, šéfredaktor časopisu Kroniky a kronikáři: Kronikář a obec
 • Mgr. Jaromír Košťák, lektor Sekurkonu, historik, publicista, kronikář Dolního Slivna:  Kronikáři a jejich práce navíc (knižní publikace, příležitostné tisky k výročí obce či města, časopisecká spolupráce)
 • PhDr. Jiří Bartoň, historik, publicista, heraldik, kronikář Prahy 11: Kronikář a místní "muzeum současnosti"
 • Dáša Hosnejmanová, kronikářka obce Mokré: Webová kronika malé obce Mokré
 • Křest knížky Jana Řehounka Pověsti z Kaplanky a prezentace města Nymburka Jak přiblížit historii města či obce dětem: Skřítek Nárožníček vypráví dětem (město Nymburk)
 • PhDr. Helena Lipavská, historička Polabského muzea Poděbrady: Venkovský písmák František Jan Vavák

Kronikářka obce Mokré Dáša Honsnejmanová ve svém vystoupení hovořila o tvorbě mokerských webových stránek kroniky, o jejich výhodách, jaký mají ohlas a také o jejich náročnosti. I po skončení celé prezentace odpovídala na dotazy přítomných kronikářů, kteří se o tuto práci zajímali. Celé odpoledne bylo velmi přátelské a hlavně inspirativní.

Více informací na www.vll.cz.

Regiony ČR 2011 Lysá nad Labem Regiony ČR 2011 Lysá nad Labem Regiony ČR 2011 Lysá nad Labem
Regiony ČR 2011 Lysá nad Labem Regiony ČR 2011 Lysá nad Labem Regiony ČR 2011 Lysá nad Labem
Regiony ČR 2011 Lysá nad Labem Regiony ČR 2011 Lysá nad Labem Regiony ČR 2011 Lysá nad Labem
Regiony ČR 2011 Lysá nad Labem Regiony ČR 2011 Lysá nad Labem Regiony ČR 2011 Lysá nad Labem
Regiony ČR 2011 Lysá nad Labem Regiony ČR 2011 Lysá nad Labem Regiony ČR 2011 Lysá nad Labem

Fotografovala: Marie Zdeňková, kronikářka MČ Praha 15

Rychnovský deník č. 42 ze dne 19.2.2011 píše

Rychnovský deník ze dne 19.2.2011

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040738
Ze života obce