Zemědělství a historie JZD

Agrární organizace

Dne 22.2.1908 byla v Mokrém založena Agrární organizace, ke které zpočátku přistoupilo 16 členů. Důvěrníkem byl zvolen Jaroslav Šimon. Za první světové války přerušila činnost a znovu byla obnovena 19.12.1918. Koncem roku čítala již 60 členů. V březnu 1930 byla ustavena též místní organizace Odborové Jednoty zemědělských a lesních zaměstnanců. Agrární organizace působila v obci až do roku 1948.

Založení Jednotného zemědělského družstva (JZD)

V zimních měsících roku 1949/50 začala přesvědčovací kampaň mezi mokerskými rolníky o založení JZD. Vedl ji zemědělský odbor ONV Dobruška. První schůze přípravného výboru se konala v hostinci Václava France v lednu 1950. JZD mělo v sobě sloučit všechna ostatní družstva v obci již existující (např. Hospodářské strojní družstvo, Elektrárenské družstvo atd.).

JZD v Mokrém zahájilo činnost v únoru 1950, přípravný výbor družstva byl zapsán u Krajského soudu v Hradci Králové dne 23.3.1950. V počátcích přistoupilo do družstva 27 členů, celková výměra obhospodařované půdy byla 46,97 ha. Šlo o družstvo I. typu. Během roku přistoupili další členové, ke konci roku sdružovalo družstvo 42 členů (21 žen a 21 mužů), výměra obhospodařované půdy stoupla na 82,78 ha. V JZD I. typu se dělil hospodářský výtěžek podle rozsahu vložené zemědělské půdy. Proto družstvo přechází v roce 1951 do vyššího III. typu, kde se základní jednotkou stala pracovní jednotka.

Mokré drůbežárny 50. léta

Prvním předsedou družstva v Mokrém se stal rolník Stanislav Souček (č. 43). Družstvo dostalo od místního MNV do vlastní správy dvůr Lhotku.

Po sklizni 1952 došlo k rozšíření JZD na celou obec, mimo JZD zůstal jen největší statek v obci Stanislava Andrýse (30 ha) a střední rolník Václav Samek (9 ha).

Ve dvoře Lhotka byla zřízena společná kuchyně.

JZD využívalo práci brigádníků z opočenských škol. V rostlinné výrobě převažovalo pěstování cukrovky, zelí, brambor, máku nebo jetelového semínka. Živočišná výroba se zabývala chovem skotu,prasat a drůbeže v nově zbudované drůbežárně. V roce 1961 byl postaven moderní kravín pro 96 kusů dobytka. Okrajovým odvětvím bylo i včelařství, důležité pro opylování ovocných stromů a rostlin. Záhumenková půda byla přidělována po malých dílech, pro rodinu družstevníka 50 arů, pro jednotlivce 25 arů.

Pěstování máku

Mák byl velice rentabilní - vypěstovalo se až 10 q na ha.

 

Stavební skupina JZD se zasloužila o adaptaci vyvlastněné Francovi hospody na kulturní dům, kterého se ujal MNV. Zde se konaly veškeré kulturní a společenské akce, výroční členské schůze.

Dne 6. února 1975 se na výroční členské schůzi stalo mokerské JZD součástí nového uskupení zemědělských družstev Opočna, Čánky, Mokrého a Přepych, s platností od 1. ledna 1975. Dále pracovalo pod názvem JZD Jiskra Přepychy. Předsedou nového celku byl zvolen Ing. Jan Hovad z Přepych, mechanizátorem J. Hloupý, agronomem Josef Vostřez z Přepych, zootechnikem pro mokerskou farmu Josef Frinta z Jílovice, nákupčím Josef Tomek z Mokrého a skladníkem pohonných hmot Jaroslav Franc z Mokrého.

 

Předsedové družstva:

Stanislav Souček 1950 -1953

Josef Dašek 1953 - 1955

Stanislav Baše z Opočna 1956 - 1959

Emil Rejman 1959 - 1963

Václav Pábl 1963 -1 967

Ing. Josef Martínek z Očelic 1968 – 1972

Jaroslav Franc 1972

J. Hloupý 1972 – 1975

 

Horka - sad

Horka je kopec (původně česko-bratrsko evangelický hřbitov) za obcí směrem na Přepychy. Leží 281,2 m n. m. Roku 1630 byl obci vrchností vnucen a poté k hospodaření pronajímán. Dříve to byla pustina zarostlá křovím, ponejvíce jalovcem. Na vršku byl lesík a hřbitov mokerských evangelíků. Jelikož v hrobech velice se při kopání hrobů často objevovala spodní voda, byl v roce 1853 zrušen a přeložen na kopec za dráhou.

Na straně jižní, směrem k Mokrému po okresní silnici, se nacházel břidlicový lom. Odtud si stavebníci odváželi břidlici do svých domů. Břidlice se při stavbách pokládala pod podlahy.

Jednou z velkých investic JZD byla v roce 1956 pozoruhodná výsadba Horky na polní sad. Bylo zde vysázeno 200 ks třešní a višní, 200 jabloní a na vršku 200 vlašských ořechů. Vše ve sponu 10 x 10 metrů, 600 stromů na 6ti hektarech.

Zakládání družstevního sadu na Horce v roce 1956

Od 23.5.2002 je tento kopec v soukromém vlastnictví.

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040734
Ze života obce