První záložna na okrese byla v Mokrém

Vznik a vývoj Okresní hospodářské záložny se sídlem v Mokrém

Okresní záložna hospodářská v Opočně vznikla v dnešní své formě roku 1885 na základě zákona č. 267 z roku 1882. Podklad k jejímu založení nutno hledat však v době daleko dřívější, a to v prvé polovici 18. století, kdy zřizovány byly na některých panstvích obilní sýpky, do kterých ukládali poddaní obilí, potřebné k setí, pro případ nouze a neúrody. Opatření toto mělo v tehdejší době nedostatečných komunikací a nemožností rychlých přesunů zásob veliký význam. Za vlády císaře Josefa II. nařízeno bylo patentem č. 241 ze dne 9. června 1788 povinné zřizování takových sýpek obilních na všech panstvích.

Z takto nashromážděných zásob obilí vypůjčovali si zemědělci, postižení neúrodou, potřebné obilí k setí a byli povinni je po žních vrátit s příslušným úrokem toho času zvaným náměrkem, který odpovídal 12,5 % úroku. Vybíráním tohoto náměrku zásoby rostly, takže časem převyšovaly roční spotřebu. Z toho důvodu se přebytek obilí odprodával a z takto získaných peněz utvořily se kontribučenské obilní peněžní fondy, které byly součástí naturálních obilních fondů. Obojí fondy byly spravovány dle stejných zásad.

Záložna na staré pohlednici

Kdežto do roku 1848 podléhaly obilní sýpky dozoru úřadů patrimoniálních, dostala se tímto rokem jejich správa do rukou účastníků těchto fondů, tj. zemědělců, pod dozorem krajských úřadů. Tyto fondy lze pokládat za první organizaci zemědělců vůbec, založenou myšlence svépomoci. Postupem doby, zvláště pak rozšířením komunikačních prostředků, počal význam obilních sýpek pozvolna klesat, až konečně dne 9. července 1863 byly zemským zákonem č. 45 zrušeny, obilí prodáno a převedeno na kapitály peněžní. Z těchto byly utvořeny zákonem č. 28 ze dne 6. srpna 1864 kontribučenské záložny, jež podléhaly výhradně vlivu a vedení účastníků. Podíly se staly součástí orné půdy, byly nevypověditelné a nezrušitelné.

Tímto zákonem vzniklo však velké množství drobných záložen, v mnohých okresech i několik, takže jejich činnost se nemohla zdárně vyvíjet následkem nedostatku potřebných peněz, ježto záložny tyto nebyly oprávněny přijímat vklady a hospodařily pouze základním kapitálem strženým za prodané obilí. Proto v roce 1882 vydán byl zákon č. 267, který nedostatky tyto měl odstranit a dle něhož sloučeny byly veškeré záložny v jednotlivých zastupitelských okresech v jedinou okresní záložnu hospodářskou. Okresním záložnám hospodářským bylo později přiznáno právo přijímat vklady a upravena jejich další činnost.

Na základě tohoto zákona byla založena v dnešní své formě dne 15.VI.1885 Okresní záložna hospodářská okresu opočenského, která převzala obchody kontribučenské záložny panství opočenského. Její první sídlo bylo v obci Mokré č. 17.

Původní kmenové jmění záložny činilo 28.988.81 zl. a zvýšeno bylo v roce 1887 přidělením 9 obcí z bývalého panství rychnovského na zl. 36.007.38. V průběhu dalších let bylo povoleno záložně zemským výborem právo přijímání vkladů, takže tím teprve mohl ústav náš plnit správně své poslání, to jest, podporovat hospodářský rozvoj okresu.

 

Ukázka směnky

Směnka

Dům čp. 17 dne 26.7.2007

Záložna čp. 17

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040734
Ze života obce