Historie požárníků aneb konec hasičů v Mokrém

Hasičský sbor

Sbor dobrovolných hasičů v Mokrém u Opočna byl jedním z nejstarších založených vesnických hasičských sborů.

Podle zápisu Václava Kvasničky ve staré obecní kronice byl v Mokrém založen hasičský sbor r. 1876. Avšak výkaz sepské pojišťovny poukazuje již 10.12.1875 dar na čtyřkolovou ruční stříkačku a různé nářadí v ceně 2 487 zl. 66 kr. hasičskému sboru v Mokrém. Není tedy přesného zápisu o jeho založení. Protokoly jsou zachovány teprve od r. 1877, ale ukazují, že sbor byl již v plné činnosti a měl 36 členů.

Dne 7.7.1878 už pořádal sbor sjezd spojený s generální valnou hromadou župy a cvičením. Druhý župní sjezd pořádal sbor na oslavu svého 55letého trvání 28.6.1931.

Téměř každý rok se pořádal ples. Pro zajímavost uvádíme vstupné v různých letech: r. 1882 pán 50 kr., dáma 30 kr., v roce 1900 pán 1 korunu, dáma 60 hal., v r. 1914 pán 1,20 kr., dáma 60 hal., v r. 1922 vstupenka byla za 8,- Kč, v r. 1932 za 6,- Kč za osobu.

Činnost sboru byla za prvních 22 let 1.1.1899 při výroční schůzi vykázána 18 cvičeními, působností při 40 požárech, přitom 2 v místě.

První stříkačku dostal sbor od pojišťovny ze Spů, druhá byla zakoupena sborem 13.1.1924 od firmy Smékal z Prahy za 23 000 Kč.

Samaritánský odbor při hasičstvu byl založen 23.3.1928. Poskytl do konce roku 1932 aktivní pomoc ve více než padesáti případech.

Prvním velitelem byl zvolen Josef Fuks, rolník č. 35 a do konce roku 1938 bylo zvoleno ještě dalších sedm velitelů.

Rok 1930

"Dne 7. června v sobotu před svátky svatodušními v poledních hodinách vypukl zhoubný požár v čís. 30 Václavu Vernerovi náležející od něhož chytlo sousedovo č 29 Vaclavu Uhlířovi patříci. Několikadenním větrem vysušené střechy většinou slamou kryte neobyčejně rychle podlehali dravému živlu tak že poměrně malé chvili bylo dalších 7 čísel v plameni a sice č 10 Vacl. Duskovi patřící, č 31 Janu Andrysovi patřici, č 34 Janu Hodovalovi patřici, č 8 Anně Drašnarove patřici, č 7 Vaclavu Valšovi patřici a č 32 Marii Duskové patřici, na č 6 Marii Brutare schořel jenom kryt nad světnicí, č 35 Emila Bašeho začalo hořeti bylo uhašeno a na č 1 Václ. Samka přiletevšim oharkem vznikající na stodole, oheň byl majitelem uhašen. Požár jakeho neni pamětnika vyžádal za oběť 2 prasnice s prasátky, 2 kozy a 2 psi.

Prvních záchraných prací ujal se místní hasičský sbor jemuž záhy přispěli na pomoc hasičské sbory Meziřič, Čánka, Pohoří, Nové Město n. M., Bohuslavice, Ohnišov, Přepichy, Rohenice, Ledce, Klášter, Bolehošť, Očelice, Opočno, Jilovice a Libníkovice, jichž společnému úsilí a dostatečnému množství vody podařilo se oheň lokalisovat."

Požár, jakého nebylo v obci pamětníka, způsobil nedozírné škody. Ztráty na lidských životech však nebyly.

Požár 1

Požár 2

Požár 3

Národní listy č. 165 ze dne 17.6.1930 (číslo str. 3) zaznamenaly velký požár v naší obci.

Národní listy 17.6.1930

Článek nám zaslala Eva Holancová z Prahy/Čánky. Děkujeme.

Zdroj: http://kramerius.nkp.cz

Tolik alespoň krátce z historie Sboru dobrovolných hasičů v Mokrém do začátku 2. světové války

100 let hasičů v Mokrém

100 let hasičů v Mokrém

Stoleté výročí požárnické (hasičské) organizace v Mokrém bylo oslaveno 13.8.1977. Zasloužilým členům byla předána čestná uznání a medaile za věrnost. Dorostenci 9. okrsku předvedli ukázku požárního útoku, odpolední průvod s hudbou přivedl diváky na cvičiště, kde „požárníci“ z povolání předvedli ukázky svého výcviku. Následovala přehlídka staré a nové hasičské techniky a seskoky padákem.

100 let hasičů v Mokrém

Pozvánka na Požárnický ples

Pan Karel Faltus z Mokrého daroval do kroniky zajímavou fotografii - pozvánku z roku 1980 na Hasičský ples v Mokrém a dětský karneval

Hasičský ples Mokré 9.2.1980

Poslední zápisky z činnosti „hasičů“

Ze současné činnosti se podařilo zachovat zápisky z let 1987-1989.

V roce 1987 se činnost soustředila na výstavbu garáže u požární zbrojnice. Hasiči na stavbě odpracovali 1015 hodin. Družstvo hasičů se zúčastnilo hasičského cvičení v Očelicích. Ve štafetě neuspěli, ale v „útoku“ skončili v okrsku na 2. místě o 1,8 s za Opočnem. Dne 26.6.1987 postihla obec Mokré povodeň a to v takové míře, že hasiči museli zachraňovat zvířata, vyčerpávat vodu ze sklepů. V soutěži o „Nejlepší ZOSPO“ mokerský sbor skončil na 65. místě ze 137 družstev. K úspěšným akcím patřilo zorganizování plesu a posvícenské zábavy. Počet členů byl 35, z toho jedna žena. V tomto roce se uskutečnilo 12 výborových a 5 členských schůzí.

V roce 1988 činnost hasičského sboru značně ochabla. Nepodařilo se dokončit stavbu garáže a část klubovny. Ze záznamů vyplývá: „Chybí nám silná osobnost, která by zde vládla silnou rukou“. Pouze jedno družstvo se zúčastnilo soutěže v Domašíně, skončilo na 2. místě. Byla uspořádána jedna beseda s občany a posvícenská zábava.

V roce 1989 už nebyla téměř žádná činnost. Nepodařilo se dokončit stavbu garáže, bylo odpracováno ještě 568 hodin. Hasiči se nezúčastnili žádného cvičení. Byly uspořádány dvě zábavy. Počet členů se snížil na 33, z toho jedna žena.

Hasiči v obci prováděli pravidelné preventivní prohlídky budov. V době povodně jejich pracovní nasazení bylo velkou pomocí zdejším obyvatelům. K pravidelné činnosti patřila i výsadba stromů. V dalších letech činnost hasičského sboru postupně ustávala.

 

Zrušení hasičského sboru

Dne 21.4.1998 se konala členská schůze dobrovolných hasičů v Mokrém, a to za účelem vyhlášení Referenda o zrušení hasičského sboru. Schůze se zúčastnilo 26 členů z celkového počtu 27, z nichž pro zrušení hlasovalo 23 a proti 3 členové. Pro zrušení hlasovalo celkem 85 % členské základny. Místní hasičský sbor byl tedy s konečnou platností zrušen.

Posledními členy hasičského sboru byli tito: Jaroslav Drašner, Vladimír Falta, Josef Honěk, Pavel Honsnejman, Roman Honsnejman, Petr Hrachovina, Jaroslav Janovec, Josef Kadečka, Vladislav Kučera, Tomáš Kučera, Stanislav Luňáček, Jan Lochman, Josef Pop, Jiří Plesl, Petr Pavel, Josef Rydlo, Šolín Jaromír st., Václav Šolín, Jaromír ml., Šolín Jiří Tomek, Martin Tomek, Milan Jánoš, Tomáš Jánoš, Michal Fedor, Milan Pfeifer, Stanislav Rejman, Roman Krejčí.

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040745
Ze života obce