Poplužní dvůr Lhotka

LHOTKA - zaniklé drobné feudální sídlo v Mokrém

Lhotka je dnes dvůr na severním okraji vsi Mokré. Jaroslav Schaller v roce 1790 uvádí, že blízko dvora jsou zbytky zámku, zvaného Stará Lhotka.

Přímé písemné zprávy ze 14. a 15. století o existenci tvrze Lhotky neexistují. Pokud se k této Lhotce vztahuje údaj z roku 1363, kdy se jako patron kostela v Zaloňově spolu s Čáslavem z Vranova uvádí i Vicemil "de Lhotka", a z roku 1416, kdy se připomíná jako svědek v souvislosti s majetkovými poměry v nedalekém Tošově Oldřich ze Lhotky, v roce 1528 opět Oldřich ze Lhotky, tak lze předpokládat, že zde nějaké zemanské sídlo bývalo. Dalším držitelem Lhotky je dle Flesara v roce 1542 Jan Lhotský ze Zásmuk. První prokazatelná zpráva o Lhotce je z roku 1543, kdy se připomíná jako příslušenství Vranova, který tehdy patřil Dobešovi Vranovskému z Doubravice. Před rokem 1549 prodali bratří Dobeš, Heřman, Petr, Jan, Bohuš a Bedřich Vranovští z Doubravice Lhotku se dvorem Vranovem Janovi ml. Trčkovi z Lípy, majiteli Opočna. Ten byl zřejmě vybudován až po roce 1549 na úkor vsi. Poprvé se připomíná v roce 1590 jako majetek, určený pro manželku majitele panství. Dle soupisu poddaných podle víry z roku 1651 byl ve dvoře třiatřicetiletý šafář Martin se ženou Dorotou, řezač Jakub, skoták Jan a čtyři děvečky od 16 do 20 let. Součástí opočenského panství a velkostatku zůstal tento dvůr až do 1. pozemkové reformy, kdy byl přidělen akciové společnosti cukrovaru v Opočně-Podzámčí. Po roce 1948 byl s tímto cukrovarem znárodněn a potom náležel různým organizacím.

Velká kysárna na Lhotce byla v roce 1948 znárodněna jako součást Fruty se sídlem v Bolehošti a následně zrušena jako hygienicky nevyhovující. Začátkem 50. let dvůr Lhotku dostalo od místního MNV do správy JZD v Mokrém, které využívalo budovy k chovu skotu, koní, prasat a slepic, dále jako sklady obilí a slámy.  V roce 1971 provedlo družstvo výstavbu moderních  kanceláří družstva. V 80. letech se zde vybudovala pila. Po „sametové revoluci“ se družstva rozpadala a tak i tento dvůr byl pronajat firmě Trex, která zde vyráběla hlavně pařeništní okna a nadále využívala stávající pilu. Asi po roce budovy převzala firma Matrex.  I nadále zde fungovala pila, v truhlárně se vyráběly štafle, pařeništní okna, parkety atd. Dne 19.8.1999 obec Mokré prodala pozemky pod Lhotkou a před ní, aby firma mohla lépe rozvíjet svoji výrobní činnost. Na přelomu 20. století Lhotku odkoupila firma Matrix, která ke své činnosti využívala stávající zařízení. V dubnu 2009 však svoji činnost ukončila. V současné době je objekt uzavřen a je na prodej.

Dvůr je postaven v ploché nivě Zlatého potoka, zatímco ves Mokré je ulicovkou, umístěnou v mělkém údolí. V dnešní podobě jde o trojkřídlý komplex hospodářských budov, přičemž západní a jižní křídlo jsou starší, severní křídlo bylo znovu vystavěno na pozměněném půdoryse roku 1896 (letopočet na štítě). Všechny objekty jsou výrazně zmodernizované a upravené pro nové využití. Plocha kolem dvora je upravena jako pole, směrem k jihu navazuje na dvůr nová část vsi Mokré, vzniklá na jeho pozemcích. Žádné zbytky staveb v okolí dvora již nejsou patrné. Nelze vyloučit domněnku, že pozůstatky, které Schaller označil za pozůstatky zámku, byly relikty zaniklé vsi Lhotky. Bohumír Dragoun se domnívá, že zaniklá ves Stará Lhota či Lhotka s tvrzí stávala asi 800 m západně od dvora Lhotka směrem ke dvoru Vranovu na částečně zalesněném návrší s vodárnou, zvaném Hačaperk. Existenci zaniklého sídliště připomínají terénní nerovnosti, které jsou odstraňovány v souvislosti s úpravami louky, zabírající část zmíněného návrší.

 

Mapa Lhotka

 

Zbytky schátralé budovy z 8.10.2010 s letopočtem 1896

Zbytky budovy na Lhotce

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040738
Ze života obce