Kultura v obci

Čtenářsko-hospodářská beseda

Více o ní zde Historie mokerské knihovny

Divadlo

Ve výborové schůzi Čtenářsko-hospodářské besedy byl dne 10.12.1890 zvolen divadelní odbor skládající se z J. Andrýse, J. Baše a Václ. Hrubého. Zároveň majetek bývalých divadelních ochotníků, totiž jeviště s příslušenstvím a některými divadelními spisy přešel darem v majetek: "Čtenářsko hospodářské besedy".

Divadelní odbor uspořádal pak dne 6.2.1891 představení, ve kterémž byly sehrány hry: "Manžel bez ženy" a "Vzorný vlastenec" ve prospěch knihovny. Čistý výtěžek obnášel 9 zl.

Ve 20. letech 20. století ochotnické divadlo mělo k dispozici divadelní kulisy, zakoupené Sokolem a Besedou. Režíroval ho místní učitel Gerhart a další, kteří tou dobou v Mokrém vyučovali. Působil zde také dramatický odbor Sokola.

Kultura byla bohatá, konaly se merendy nacvičované Jaroslavem Šimonem, hasičské, besední a sokolské plesy, držely se Ostatky zakončené maškarádou.

V tuto dobu vznikla také mokerská kapela. Na hudební nástroje se učili hrát V. Tyč, Jar. Balaš a Josef Dašek v Třebechovicích.

Divadlo Divadlo

Pozvánka ke společnému plesu

Maškaráda Maškaráda

 Pěvecký kroužek

Zpěv byl nejdříve pěstován v kostelech a při pohřbech. Nebyl nikterak umělecký. Po úmrtí se zpívaly „ponůcky“, které trvaly 1 – 2 hodiny. V den pohřbu, před obřadem a při obřadu, se zpívalo vždy několik písní. Po zřízení soukromé školy vedl tento zpěv učitel František Kozák.  Zpívalo se ze zpěvníku lidově zvaného „Funebrálek“. Po odchodu učitele Kozáka zpěv upadal.  Obcí byl požádán Jaroslav Šimon, jako dobrý houslista, aby se zpěvu ujal. Ten se toho s nadšením ujal. Písně se zpívaly již nejen církevní, ale také národní. V počátcích měl kroužek 30 členů a začalo se zpívat čtyřhlasně. Poprvé kroužek veřejně vystoupil v únoru 1908 na pohřbu Anny Potočkové, jednohlasně, ale již 9.4.1908 na pohřbu Václava Dvořáka, jako sbor. Sbor byl velmi úspěšný. Byly také zakoupeny vázané zpěvníky a vyplněny Jaroslavem Šimonem 60 písněmi. Po odchodu mnoha mokeráků do války roku 1914 činnost kroužku ochabla, ale po převratu bylo opět vzkříšen. Kroužek se uplatnil 7.3.1920 při oslavách narozenin T. G. Masaryka a při dalších oslavách. Kroužek se domohl i malého majetku. Kroužek účinkoval pod vedením Jaroslava Šimona v 60 případech.

Osvětová beseda

Osvětová beseda v Mokrém byla velmi aktivní organizací. První zmínku o ní máme z Pokladního deníku Osvětové besedy z února 1957. Pořádaly se různé akce jako pro dospělé, tak pro děti. Např. výlety na kolech do Dvora Králové, na letiště v Jaroměři, taneční zábavy, plesy, dětské karnevaly, promítání filmů, dále to byly přednášky o přírodě, vesmíru, ale i čistě praktické o konzervaci zeleniny a ovoce, o psychologii, které zajišťovala svými lektory Socialistická akademie Rychnov nad Kněžnou. Při osvětové besedě fungovala i knihovna, která sídlila v č. 56. Když MNV Mokré přešlo pod Opočno, byla administrativa předána Střediskovému kulturnímu zařízení v Opočně. Postupně však aktivita upadla, hospoda se zavřela, zemědělské družstvo skončilo, nekonaly se „mačinkové“ ani „výročky“ a nakonec ani „posvícení“.

Činnost osvětové besedy byla velmi rozmanitá, všechny akce se předem pečlivě plánovaly. Příkladem toho je  „Plán osvětové besedy na rok 1985“

16.1. – Přednáška „Krásy a příroda Orlických hor“

26.1. – Ples požárníků

27.1. – Dětský karneval

16.2. – Diskoples

20.2. – Přednáška „Pěstování a konzervace zeleniny“

23.2. – Promítání starých filmů natočených Osvětovou besedou v Mokrém a JZD

10.3. – MDŽ – besídka, promítání krátkých filmů a přednáška „Stáří není jen čekání“

17.4. – Přednáška „Co můžeme získat a ztratit ve středních letech“

30.4. – Mírový oheň

9.5. – Promítání vlastních natočených filmů s kronikářem obce

19.6. – Přednáška „Pracovně-právní vztahy v zemědělství“

17.7. – Přednáška „Jsme ve vesmíru sami?“

12.7. – Diskotéka

25. a 26.8. – Posvícenské taneční zábavy

18.9. – Přednáška „Životní prostředí mladé rodiny“

16.10. – Přednáška „Aktuální problémy mezinárodních vztahů“

14.11. – Přednáška „Režim dne dítěte, využívání volného času“

7.12. - Diskotéka

8.12. – Mikulášská nadílka

11.12. – Přednáška „Lidové zvyky u nás v okrese“

 

Kulturní tradice v obci dnes.....

Velikonoce

Tradice Velikonoc je celosvětová. O velikonočním pondělí chodí  "na koledu" chlapci. V Mokrém však chodí  "na koledu" i děvčata, a to čtrnáct dní před Velikonocemi.  Říká se tomu "holčičí koleda". Tato tradice je krajová, udržuje se na Rychnovsku. V Mokrém se v tento den stále schází děvčata i dospělé ženy, které se tuto tradici snaží zachovat v paměti pro další generace.

Čarodějnice

„Slet čarodějnic“ patří k nejoblíbenějším akcím v obci, především u dětí a mládeže. Poslední den v dubnu se čarodějnice scházejí na místním hřišti, kde je pro ně nachystána spousta her a soutěží, např. soutěž „Miss čarodějnice“, o nejlepší kouzelný lektvar, nejdelší koště apod. Děti si nakonec opékají párky a všichni společně sledují zapálení velkého ohně.

Posvícení

Poslední srpnový prázdninový víkend patří v Mokrém tradičnímu posvícení.  V posledních letech se o posvícenské sobotě vždy koná nohejbalový turnaj se sousední obcí Čánkou. Dospělí si zahrají nohejbal a pro děti jsou připraveny různé soutěže a hry. Posvícení patří k nejnavštěvovanějším akcím, kde se scházejí místní obyvatelé, aby poseděli, poslechli si hudbu a nebo se zapojili s dětmi do soutěží. Ceny a sladkosti do soutěží věnuje obec a místní podnikatelé.

Květinová soutěž

Jednou z nových akcí v obci je soutěž o nejvíce rozkvetlý dům. Pravidelným porotcem je odborný zahradník a také sami obyvatelé, kteří mohou hlasovat v knihovně nebo na internetových stránkách obce. K několikanásobným vítězům této soutěže patří rodina Hrachovinova v č. 41. Soutěže se konaly v roce 2006, 2007, 2008, 2009, 2011.

Rozsvícení vánočního stromu

První adventní neděli před Vánocemi se v Mokrém koná slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Pro přítomné připravují kulturní program především děti - koledy, zpěv…..a také vánoční svařák a čaj. Hosté tradičně přinášejí i vánoční cukroví a koláčky. Všichni na okamžik zapomenou na předvánoční shon, zastaví se a pod vánočním stromem si povyprávějí a zazpívají vánoční koledy. První rozsvícení vánočního stromu se konalo v roce 2008.

Čertovské zvonění

Čertovské zvonění patří k nejoblíbenějším akcím roku. V současné době se do něj zapojují hlavně děti, které si užívají čertovských a andělských převleků. Tradicí se v posledních letech stalo, že děti ve výtvarném klubu vytvářejí vánoční přáníčka všem obyvatelům v obci a Mikuláš je s anděly roznáší s přáním všeho nejlepšího do dalšího roku.

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040737
Ze života obce