Pečetě a razítka v obci

Pečeť

Nejstarší dosud známý otisk pečeti obce pochází z roku 1834 a nachází se v Eichlerově sbírce, která je uložena v Archivu Národního muzea v Praze. Má okrouhlý  tvar o průměru 25 mm a je ohraničena perlovcem. V pečetním poli, v dolní polovině, obsahuje na pravé straně šikmo,  na levé straně  vodorovně, šrafované pole. Nad polem je budova (dvůr). Po obvodu, v horní části  obvodu má na pásce se zaoblenými okraji český majuskulní opis OBECZ MOKREY. Podle poznámky připojené k otisku pečeti budova zobrazuje vrchnostenský dvůr zvaný Lhotka.

Pečeť

 

Razítka

RazítkoPo roce 1850 (1851) začala obec užívat kovové kulaté razítko o velikosti 30 mm. Jeho mosazný typář je dnes uložen v Státním okresním archivu (SOkA) Rychnov n. Kn. (sbírka typářů č. 86). Uprostřed razítkového pole, jehož horní okraj  má ozdobou ohraničený okraj a dolní okraj obsahuje  ozdobně zakroucenou linkou, má  českých majuskulních  nápis skládající se z písmen OC : DOB (zkratka slov Okres Dobruška). Po obvodu, v horní polovině razítka, je český majuskulní opis CATS : OBEC, v  dolní polovině je opis MOKREG . Bylo užíváno až do roku 1855.

V roce 1855 byl v Dobrušce zřízen tak zvaný smíšený okresní úřad  (v roce 1859 přesídlil do Opočna). Jeho součástí se mimo jiné stala také obec Mokré. Od té doby obecní úřad užíval okrouhlé razítko o velikosti 26 mm, které je ohraničené dvěma stejnými linkami. Po obvodu, v horní polovině razítka, obsahuje český majuskulní opis  KATASTRÁLNÍ. Pod ním je český majuskulní nápis skládající se ze dvou řádků s tímto textem: OBEC / MOKRY. Dolní polovina obsahuje uprostřed český majuskulní nápis OKRES a po obvodu má český majuskulní opis DOBRUŠSKÝ. Je více než pravděpodobné, že bylo užíváno až do konce  19. století.

V 70. letech 19. století je doloženo použití oválného razítka, které je ohraničeno perlovcem a linkou. Uprostřed obsahuje vpravo obráceného českého korunovaného lva. Po obvodu, v horní polovině razítka, má český majuskulní opis OBECNÍ  ÚŘAD, v dolní polovině je opis V MOKRÉ.

RazítkoNa konci 19. století (1896) obec užívá okrouhlé kovové razítko o velikosti 32 mm, které je ohraničeno linkou. Jeho mosazný typář je dnes uložen v SOkA Rychnov n. Kn. (sbírka typářů č. 87). Uprostřed, v razítkovém poli ohraničeném linkou, obsahuje  český  majuskulní nápis OKRES. Po obvodu, v horní polovině razítka, má český majuskulní opis x OBEC  MOKRÉ x , v dolní polovině je opis OPOČENSKÝ. Jeho použití je doloženo také v roce 1911. Lze předpokládat, že bylo užíváno až do začátku 20. let 20. století.

Na začátku 20. let 20. století (1920) obec užívá razítko s vroubkovaným okrajem o  velikosti  39 mm, které je ohraničené linkou. Uprostřed, v razítkovém poli ohraničeném linkou, obsahuje vpravo hledícího českého korunovaného lva. Po obvodu má český minuskulní opis Obecní  úřad v Mokrém okres Opočno. V patě razítka je křížek.Bylo užíváno v průběhu první poloviny  20. letech 20. století.

RazítkoV druhé polovině  20. let 20. století (1927) je doloženo použití podobného razítka také okrouhlého tvaru, má však menší velikost ( 32 mm).  Má opět vroubkovaný okraj a je ohraničeno linkou. Uprostřed, v razítkovém poli ohraničeném linkou, obsahuje vpravo hledícího českého korunovaného lva. Po obvodu, v horní polovině razítka, má  český majuskulní opis * OBECNÍ ÚŘAD V MOKRÉM *,  v dolní polovině je opis OKRES OPOČNO. Sloužilo až do začátku 30. let 20. století.

Na začátku 30. let 20. století (1933) bylo v důsledku  zrušení samosprávného okresu Opočno zavedeno nové obecní razítko o velikosti 32 mm. Má opět vroubkovaný okraj a je ohraničené linkou. Uprostřed, v  razítkovém poli ohraničeném linkou, obsahuje vpravo hledícího českého korunovaného lva. Po obvodu, v horní polovině razítka, má  český majuskulní opis * OBECNÍ  ÚŘAD V MOKRÉM * , v dolní polovině  je český minuskulní opis okr. N. Město  n. / Metují. Jeho použití je doloženo ještě v roce 1939 a je možné se  domnívat, že bylo užíváno až do počátku 40. let. 20. století, do zavedení razítek s německým a českým textem.

V polovině roku 1940, na základě nařízení protektorátních úřadů, byla zaváděna  razítka, která měla obsahovat německý a český text. Razítko zavedené v obci Mokré má okrouhlý tvar o velikosti  34 mm a je ohraničené dvěma linkami (jedna je silná, druhá je slabší). Uprostřed, v razítkovém poli ohraničeném linkou, obsahuje německý a český minuskulní nápis, skládající se ze čtyř řádků s tímto textem: Bezirk / Neustadt  a.  Mett. / Okres  /  N. Město n. / Met. Po obvodu, v horní polovině razítka, má  německý minuskulní opis * Gemeindeamt  Mokrey*,  v dolní polovině je český minuskulní opis Obecní úřad Mokré. Bylo užíváno až do roku 1942, do zániku politického okresu Nové Město n.M.

V roce 1942, v důsledku nařízení protektorátních úřadů, byl zrušen  politický okres Nové Město n. M. Obce patřící do  soudního okresu Opočno , včetně obce Mokré, byly připojeny k politickému okresu Hradec Králové. Této změně bylo přizpůsobeno také mokerské obecní razítko. Má okrouhlý tvar o velikosti 33 mm, které je  ohraničené dvěma linkami. Jedna je silnější, druhá je slabší. Uprostřed, v razítkovém poli ohraničeném linkou, obsahuje německý a český minuskulní nápis, skládající se ze čtyř řádků s tímto textem: Bezirk /Königgrätz / Okres / Hradec Králové . Po obvodu, v horní polovině razítka má německý minuskulní opis  * Gemeindeamt Mokrey* , v dolní polovině je český minuskulní opis  Obecní úřad Mokré. Bylo užíváno až do května 1945.

RazítkoRazítko, zavedené po osvobození v květnu 1945, bylo upraveno podle nových politických a státoprávních poměrů. Má okrouhlý tvar o velikosti 35 mm a je ohraničeno dvěma linkami (jedna je silnější, druhá je slabší). Uprostřed, v razítkovém poli, obsahuje český minuskulní nápis skládající ze tří řádků  s tímto textem: v Mokrém / okr. Nová Město/ n. Met. Po obvodu má český majuskulní opis MÍSTNÍ  NÁRODNÍ  VÝBOR a v patě razítka je malá hvězdička. Její použití je doloženo ještě v roce 1946.

Vedle tohoto razítka je doloženo užívání jiného razítka, to má okrouhlý tvar o velikosti 32 mm a je ohraničeno linkou. Uprostřed, v razítkovém poli ohraničeném linkou, obsahuje vpravo hledícího českého korunovaného lva z malého státního znaku (se slovenským znakem na prsou). Po obvodu, v horní polovině razítka, má český minuskulní opis  - Místní  Národní   výbor - , v dolní polovině po obvodu je opis  v Mokrém, okr. Nové Město nad Met. Bylo užíváno až do roku 1946.

V roce 1946 byl zřízen ONV také v Novém Městě n. M. Obce, náležející v té době do obvodu soudního okresu Opočno, zůstaly součástí ONV se sídlem v Dobrušce. Mezi ně patří také obec Mokré, která si v důsledku této změny musela upravit obecní razítko. Toto nové razítko má okrouhlý tvar o velikosti   33 mm a je ohraničeno  dvěma linkami (jedna silnější, druhá je slabší). V horní polovině razítkového pole obsahuje po obvodu razítka český majuskulní opis MÍSTNÍ  NÁRODNÍ a uprostřed má český majuskulní nápis skládající se ze dvou řádků s tímto textem: VÝBOR / V MOKRÉM. V dolní polovině razítka je drobná ozdoba a po obvodu  český majuskulní opis OKRES  DOBRUŠKA. Bylo užíváno až do roku 1947.

Na konci roku 1947  bylo zavedeno další razítko. To má opět okrouhlý tvar o velikosti  34 mm a je ohraničené silnější linkou. Uprostřed, v razítkovém poli  ohraničeném linkou, obsahuje vpravo hledícího českého korunovaného lva. Po obvodu, v horní polovině razítka,  má český majuskulní opis * MÍSTNÍ  NÁRODNÍ  VÝBOR *, v dolní polovině z části majuskulní, z části minuskulní opis MOKRÉ, spr. okr. Dobruška. Bylo užíváno až do první poloviny 50. let 20. století (1955), do zavedení oficiálních úředních razítek.

Jan F. Křivohlávek

Pamětní razítko knihovny

Razítko vydané u příležitosti 120 let od vzniku knihovny v Mokrém v roce 2009

Pamětní razítko knihovny

Pamětní razítko obce

1.12.2012 – vydání pohlednice obce Mokré a pamětního razítka při slavnostním odhalení znaků obce Mokré a knihovny U Mokřinky u příležitosti dokončení rekonstrukce budovy obecního úřadu č. 12

Pamětní razítko obce 2012

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040738
Ze života obce