Námořní kapitán

Petr Ondráček

Ing. Petr Ondráček, CSc., který se svojí rodinou tráví veškerý svůj volný čas v Mokrém, kde má za vraty velké stodoly „suchý dok“ plachetnice jménem Singa.

Petr Ondráček se k plachetnicím dostal přes závodění ve slalomu a sjezdu na divoké vodě. Sjíždění divokých řek mu vydrželo zhruba 25 let (začínal již ve 12 letech). Jeho snem bylo řídit svoji loď. Pořídil si tedy malou plachetnici Pirát a začal se učit jachting na Slapech. Zde se seznámil s jachtaři, kteří tento sport provozují na moři a kteří ho pozvali mezi sebe. Poprvé se plavil v bývalé NDR v zátoce Greiswald. Tahle plavba ho natolik chytla za srdce tak, že plavbě na moři navždy propadl.

Nezůstalo však jen u plachtění. Časem se rozhodl postavit si úplně sám svoji vlastní loď. A tak přišla na svět námořní plachetnice typu Skipper „Singa“ (malajsky – lvice), dlouhá 8,5 m, vyrobená z laminátu. Stavba lodi trvala 10 let a dokončil ji v Mokrém v roce 1992. První plavbu uskutečnil s rodinou na Slapech, kde loď slavnostně pokřtili. Potom už následovaly další plavby po  světových mořích.

Kapitán je absolventem ČVUT v Praze - obor sdělovací elektrotechnika. Více jak 27 let pracoval v oblasti výzkumu v radiokomunikacích a řídících telekomunikačních systémech. Je ženatý a má čtyři dospělé děti.

Sportovní činnost Petra Ondráčka

V letech 1962 až 1989 byl aktivním závodníkem ve vodním slalomu a sjezdu na divoké vodě, byl nositelem obou I. výkonnostních tříd v kategorii kanoe dvojic. Od roku 1976  započal s prvními plavbami na Baltickém moři. Během patnáctileté praxe na moři absolvoval plavby na českých a zahraničních sportovních jachtách v Pacifiku, Karibském, Severním, Středozemním, Adriatickém, Egejském, Ionském a Baltickém moři, kde celkem uplul více jak 10 000 mil z toho 6 500 mil ve funkci kapitána.

V letech 1997 – 1998 byl autorem projektu a kapitánem plachetnice OLIVÍN 4, která poprvé v historii českého námořního jachtingu obeplula a přistála na mysu Horn. Délka této plavby byla více jak 12 000 námořních mil. V roce 1999 byl vedoucím expedice jachty Štír II, která jako první česká jachta obeplula mys Nordkapp a vplula do Barentsova moře.

Jako navigátor české závodní jachty HÉBÉ III se v roce 2000 podílel na jejím vítězství v transatlantickém závodě Tall Ships 2000 ve třídě C3. V následujícím roce ve stejné roli na Hébé III, která se jako první česká loď zúčastnila nejznámějšího a nejvýznamnějšího  evropského závodu Fastnet 2001 v Anglii.

V řadě dalších závodů pracoval v oblasti meteorologického zabezpečení, plánování a vedení transatlantických plaveb. Tyto služby poskytoval i pro extrémní prvopřeplavbu Atlantiku na nafukovacím katamaránu SEKTOR v roce 2000.

Od roku 1999 do 2006 byl prezidentem České asociace námořního jachtingu (ČANY) a v letech 1999 -  2010 byl předsedou Kontrolní komise Českého svazu jachtingu. Organizuje a přednáší na odborných setkáních jachtařů a publikuje odborné články o lodní elektronice v jachtařských časopisech. Je autorem knihy Před přídí mys Horn a věnuje se historii českého námořního jachtingu. Je autorem projektu umístění slavné lodě Richrada Konkolského NIKÉ v Národním technickém muzeu v Praze.

V roce 2011 se pokusi o překonání světového rekordu v „NONSTOP“ osamělé plavbě kolem světa bez asistence, v lodní třídě 8,5 m. Musí být zpět v anglickém Falmouth za méně než 312 dní.

Hlavním cílem tohoto projektu je uskutečnit první českou osamělou nonstop plavbu kolem světa. Vlastnoručně postavená 8,5 m dlouhá loď (typ Skipper s oplachtěním sloop o ploše plachet 30 m2)bude  nejmenší plachetnicí na světě v  zemi bez moře, která takovou plavbu uskuteční, a tím se nesmazatelně zapíše do historie světového jachtingu.

Dalším cílem je překonání dosavadního světového rekordu, který se svými 313 dny  a délkou lodě 9,7 m dosud drží  Angličan Robin-Knox Johnston, přičemž jeho loď o délce 9,7 m je rychlejší než loď dlouhá 8,5 m.

Tento záměr je společným projektem s jeho manželkou Jarmilou, roz. Boukalovou, která je  rodačkou z Mokrého a společně jezdí do domu po jejích prarodičích. Právě zde je suchý dok a veškeré zázemí pro Singu.

Základní technické parametry lodi Singa

Typ konstrukce / oplachtění:              Skipper, celolaminátová / Sloop

Základní plocha plachet:                    30 m2

Délka přese vše (LOA):                      8,5 m (28 stop)

Délka vodorysky (LWH):                     6,24 m

Šířka přese vše:                                   2,84 m

Ponor:                                                    1,25 m

Trasa plavby

Protože hlavním cílem plavby je vytvoření světového rekordu nonstop plavby kolem světa v dané třídě délky lodi podle pravidel organizace WSSRC a zároveň dosáhnutí jejího celosvětového uznání, bude trasa plavby splňovat tyto parametry:

  • Start plavby bude protnutím spojnice Lizard Point - (v blízkosti anglického přístavu Falmouth) a ostrova Ushant v druhé polovině srpna 2011.
  • Plavba povede východním Atlantikem kolem mysu Dobré naděje, dále  jižně od mysu Leeuwin a jižního pobřeží Tasmánie směrem k mysu Southwest ostrova Steward Island (Nový Zéland). Po obeplutí antipodálního bodu (v blízkosti nejjižnější ostrůvku Antipod Islands) bude  následovat obeplutí mysu Horn a zpět Atlantikem k místu startu.
  • Cíl plavby bude protnutí startovní čáry po méně než 313 dnech a uplutí přibližně 22 tisíc námořních mílích (cca 41 tis. kilometrů) v první polovině roku 2012. Ukončení plavby bude ve výchozím  přístavu Falmouth.

Loď byla dopravena transportem po silnici do Hamburku. Plavba z Hamburku do Falmouth sloužila k testování lodě a jejího vybavení. Ve výchozím přístavu ve  Falmouth  proběhla konečná fáze přípravy lodě.

Start rekordní plavby byl zahájen 9. září 2011

Průběh plavby a fotografie jsou v oddíle:

AKTUÁLNĚ! Mokré a plavba námořního kapitána Petra Ondráčka kolem světa

a na webových stránkách: www.sailboat-singa.cz

 

Ohlédnutí za historií osamělých plaveb

Osamělé plavby jachtařů na plachetnicích vždy představovaly jeden z vrcholů tohoto krásného sportu. Průkopníkem osamělých plaveb kolem světa na malých jachtách je kapitán Joshua Slocum, který vykonal svoji historickou plavbu na plachetnici jménem SPRAY v letech 1895 - 1898.

Zájem veřejnosti a médií o tento druh extrémně náročných plaveb nastal ve spojení zejména se závody osamělých mořeplavců přes Atlantik pod názvem OSTAR. U jeho zrodu stál Angličan Francis Chichester, který také první ročník v roce 1960 vyhrál. V roce 1967 pak dokončil osamělou plavbu kolem světa na jachtě s jednou zastávkou.

Jako první kdo osaměle obeplul svět bez zastávky dokonce více než jednou, byl francouzský jachtař Bernard Moitessier v závodě Golden Globe odstartovaném v roce 1968. Protože však nesplnil pravidla závodu, bylo vítězství přiřknuto Angličanovi Robin- Knox Johnstonovi. Ten na 9,7 metrů dlouhé jachtě doplul do cíle za 313 dní. Obě tyto plavby byly vedeny  z  Evropy východním směrem kolem Afriky, Austrálie mysu Horn zpět do Evropy.

Prvním mužem, kdo sám obeplul nonstop svět obtížnějším obráceným směrem na západ proti převládajícím větrům a proudům, byl v letech 1970 - 1971 Angličan Chay Blyth, kterému plavba na 18ti metrové lodi trvala 293 dní.

Za těmito plavbami následovaly úspěšné pokusy o vícenásobné nonstop obeplutí světa.  V roce 1981 se obeplutí dvakrát podařilo Australanu John Sandersovi. Poté znovu na speciální postavené jachtě obeplul svět za 657 dní třikrát.

První ženou v nonstop plavbách byla Kay Cottee – Sutton. V roce 1988 obeplula svět na 11,1 metrů dlouhé jachtě za 189 dní.

Prvním českým jachtařem a dodnes nepřekonaným v osamělých plavbách a na závodech, je Richard Konkolski. V roce 1972  se zúčastnil závodu osamělých mořeplavců OSTAR z Plymouth (UK) do Newportu (USA). Plul na vlastnoručně postavené 7,4 metrů dlouhé plachetnici NIKÉ. Přestože do cíle připlul těsně po oficiálním ukončení závodu, je jeho výkon v jachtařském světě vysoce oceňován. Na tento úspěch navázal druhým místem v OSTAR 1976. Na nově postavené lodi NIKÉ II následovaly další skvělé výsledky v OSTAR 1980 a na etapových závodech osamělých mořeplavců kolem světa BOC 1982 a BOC 1986.  V letech 1972 - 1975 obeplul sám jako první Čech svět trasou přes Panamu. Richard Konkolski zaznamenal řadu prvenství a dodnes je držitelem mnoha nepřekonaných světových rekordů.

 

Zprávy o celém projektu a průběžné zprávy z plavby jsou na stránkách www.sailboat-singa.cz.

 

Zdroj:

Webové stránky Solo Nostop Around Sailing www.sailboat-singa.cz

Webové stránky Knihovna U Mokřinky www.obecmokre.cz/knihovna

 

Konzultace:

Ing. Petr Ondráček, CSc.

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040734
Ze života obce