Ruská legie

Čs. legionáři v letech 1914 – 1921

Jaromír Baše – desátník, 4. čs. střelecký pluk Prokopa Holého

* 17.4.1893 Mokré, domovská obec Mokré č. 35

Václav Boukal – desátník, Strážní prapor Čs. vojska na Rusi, osobní číslo: 72483

* 16.1.1892 Záhornice – m.č. obce Trnov, domovská obec Mokré č. 25

Josef Štěpán – střelec, 6. čs. střelecký pluk Hanácký, osobní číslo: 24327

* 14.4.1887 Třebešov, domovská obec Mokré č. 63

Rudolf Štěpán – četař, 6. čs. střelecký pluk Hanácký, osobní číslo: 24326

* 20.12.1895 Mokré, domovská obec  Mokré

Jan Valeš – střelec, 3. čs. střelecký pluk Jana Žižky z Trocnova, osobní číslo: 14034

* 4.11.1886 Mokré č. 7, domovská obec Mokré


B A Š E  Jaromír
ruská legie – desátník, 4. čs. střelecký pluk Prokopa Holého
* 17.4.1893 - Mokré
domovská obec - Mokré

Povoláním rolní. V červnu 1914 byl uznám schopným vojenské služby a 22. srpna 1914 povolán k 18. pěšímu pluku v Hradci Králové. Po měsíčním výcviku a zformování pochodové jednotky s ní odešel 2. září na ruskou frontu, kde byl v Haliči dne 11. prosince 1914 ruskými vojáky zajat. Posledním místem jeho zajetí byl zajatecký tábor v obci Krásný Uhol v Rjazaňské gubernii.

Do čs. legií, seznamu záložního pluku byl zapsán v listopadu 1917, a poté byl zařazen jako střelec. Účastnil se ochrany sibiřské magistrály v oblasti Tajšet-Nižněudinsk. Pak byl převeden do výzvědné roty, kde absolvoval kurz pro rozvědčíky. V září 1919 se opět vrátil ke své jednotce, s kterou sdílel další cestu do Vladivostoku a do vlasti se dostal v dubnu 1920. V září toho roku byl z čs. legií propuštěn a vrátil se do rodné obce Mokré, kde se věnoval práci v zemědělství.

B O U K A L  Václav
ruská legie – desátník, Strážní prapor Čs. vojska na Rusi
osobní číslo: 72483
* 16.1.1892    Záhornice – m.č. obce Trnov
domovská obec   -   Mokré č. 25

Povoláním řezník. Pro vojenskou službu v rakouském vojsku byl uznán schopným v březnu 1913. Na podzim téhož roku nastoupil k 18. pěšímu pluku v Hradci Králové a v srpnu 1914 odešel na ruské bojiště, kde byl v říjnu v Haliči zajat. Posledním místem jeho zajetí bylo městečko Jakutorovsk.

Do čs. vojska byl zařazen v červenci 1918 v Omsku. Byl zapsán u 1. čs. střeleckého záložního pluku a pak přemístěn ke strážní službě u strážního praporu. Do vlasti se jeho jednotka vracela mezi posledními. Proto také byl z čs. legií propuštěn až v říjnu 1920.

Š T Ě P Á N   Josef
ruská legie – střelec, 6. čs. střelecký pluk Hanácký
osobní číslo: 24327
* 14.4.1887 - Třebešov
domovská obec -  Mokré

Povoláním dělník. V dubnu 1909 byl uznám schopným vojenské válečné služby v rakouském vojsku. Nastoupil k 30. zeměbraneckému pluku ve Vysokém Mýtě. Při mobilizaci v roce 1914 odešel s tímto plukem na ruskou frontu. Zde byl v listopadu zajat a jeho posledním místem zajetí byl Petropavlovsk.

V zajetí se přihlásil v roce 1917 do jednotek čs. vojska v Rusku. Byl zařazen do hodnosti střelce u 6. střeleckého pluku a v jeho sestavě prošel všemi boji až do vlasti. Pomáhal také zabezpečovat střežení sibiřské magistrály v oblasti Omska. V červnu 1920 se vrátil do vlasti a byl propuštěn z čs. legií do občanského života. Žil v obci Mokré a pracoval jako výhybkář na nádraží v Opočně. Zemřel v roce 1941.

Š T Ě P Á N   Rudolf
ruská legie – četař, 6. čs. střelecký pluk Hanácký
osobní číslo: 24326
* 20.12.1895 - Mokré
domovská obec - Mokré

Povoláním dělník. Nebylo zjištěno, kdy odešel s pochodovou jednotkou na ruskou frontu. V červenci 1915 byl u města Lublin zajat.

V zajetí se přihlásil do čs. vojska v Rusku a zařazen k 6. čs. střeleckému pluku. V sestavě jednotky sdílel všechny jeho bojové osudy až do návratu do vlasti. Pomáhal zabezpečovat ochranu sibiřské magistrály u Ščeglovska.  V červnu 1920 se vrátil do vlasti a byl propuštěn z legií. Absolvoval vzdělávací kurz v září 1920 se stal příslušníkem četnického velitelství na Slovensku, v Bratislavě. Byl bratrem čs. legionáře Josefa Štěpána.

V A L E Š   Jan
ruská legie – střelec, 3. čs. střelecký pluk Jana Žižky z Trocnova
osobní číslo: 14034
* 4.11.1886 - Mokré
domovská obec -  Mokré

Povoláním truhlář. 3. dubna 1907 byl uznán vojenskou odvodní komisí schopným vojenské služby v rakouském vojsku. Vojenskou povinnost si odbýval od říjn téhož roku u 2. praporu polních myslivců v Hradci Králové. Při mobilizaci byl 27. července 1914 povolán ke stejnému útvaru. Po urychleném zformování pochodové jednotky s ní 1. srpna 1914 odešel na ruskou frontu. V bojích s ruskými vojáky byl  7. září 1914 u obce Ráva Ruská zajat a převezen do zajateckého tábora. Posledním místem zajetí byl Čeljabinsk v Orenburské gubernii.

V uvedeném místě zajetí se Valeš přihlásil 31. srpna 1917 do čs. vojska v Rusku. V Darnici byl 13. září 1917 zařazen zapsáním do stálého stavu 3. čs. střeleckého pluku a veden u vozatajské roty v útvarové pekárně. Od května do října 1918 se léčil v nemocnici v Jeniseji. Po návratu k jednotce pracoval stále v pekárně. Osobní záznamy neobsahují údaje o jeho případném nasazení do bojů na území v Rusku. Z Vladivostoku se vrátil do vlasti 22. dubna 1920. Po návratu nebyl do občanského života ihned propuštěn. Byl totiž léčen ve vojenské nemocnici v Hodoníně a teprve 30. září 1920 odešel do civilu. Žil v obci Mokré, čp. 7.

 

Poznámka:

Přehled hlavních událostí a dění kolem Čs. legií (1914 - 1920)

Dokument zde:  Legionáři.pdf

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040734
Ze života obce