František Cyril Kampelík

Dr. Josef Ptáček z Dobrušky stále hledá v historických pramenech zmínky, zprávy a události, které se týkají Mokrého. Za tuto práci mu velmi děkujeme.

Dáša Honsnejmanová, kronikářka obce

Dopis MUDr. Frant. Cyrila Kampelíka naší krajance Kačence Šalové v Mokrém

František Cyril KampelíkPo zpracování a vydání publikace Obec Mokré 1390 – 2010 se cítím jako její spoluautor tak trochu Mokerákem. Při studiu dobových novin a tiskovin jsem narazil na zajímavý příspěvek k historii obce Mokré. Byl publikován Františkem Tichým v Osvětě lidu, Hradec Králové, ročník 43, č. 17, z 20. dubna 1949, strana 3. Týká se vztahu národního buditele a vlastence Dr. F. C. Kampelíka (1805 – 1872), který pracoval jako praktický lékař, obětavý pracovník, politik, literát a národohospodář v Kuklenách u Hradce Králové. Působil zde od roku 1860 až do své smrti. Kampelíkův život a jeho dílo publikoval kuklenský rodák František Komárek v pietní knížce, vydané roku 1895, nákladem bratří Peřinů v Hradci Králové.

Zajímavým dokladem vztahu Dr. Kampelíka k obci Mokré, je dopis z 2. prosince 1853 napsaný v Opočně, kde působil jako praktický lékař v letech 1852 - 1857. Jeho jménem byly později nazvány rolnické venkovské spořitelny – kampeličky.

„Milá Kačenko!

Znaje Tebe, co pilnou žákyni a hodnou dívku, posílám Tobě darem knížku, abys v ní bedlivě čítala a němčině se hezky učila. Než ale nezapomeň, rozmilá Kačenko, že jsi rozená Čechyňa, a že vezdy své mateřštině, svému národnímu jazyku přednost dávati dlužno. Užitečno jest cizím řečím se učiti, ale slavno svým národním jazykem krásně mluviti. Pomni na slova přátelská Tvého příznivce Dr. Kampelíka. Opočno, 2. prosince 1853.“

Obálka tohoto třístránkového dopisu se nezachovala. Snímek dopisu vlastnilo hradecké muzeum a originál byl majetkem Mir. Hrubého, tehdy ředitele Okresní hospodářské záložny v Hradci Králové a byl opatrován jako vzácná rodinná památka. Ředitel M. Hrubý sdělil tehdy také muzeu na základě dotazu u své matky v Bělči nad Orlicí, bližší data, o té jíž byl Dr. Kampelíkem dopis poslán.

Onou „milou“ Kačenkou byla babička ředitele Hrubého Kateřina Šalová, dcera rolníka Václava Šaly v Mokrém u Opočna čp. 22 (staré čp. 33 – dnes zbořeno). Narodila se v roce 1843 a jako dcera ze zámožnější rodiny chodila jako školačka do Opočna na hodiny němčiny, a to na doporučení Dr. Kampelíka, velkého příznivce rodiny Šalovy. Dr. Kampelík pravidelně v Mokrém rodinu navštěvoval a zejména si oblíbil malou Kačenku, děvčátko velmi nadané. Kačenka Šalová se v roce 1866 provdala za Jana Hrubého z Valu u Dobrušky, který se do Mokrého přiženil. Dne 17.12.1878 po otci Václavu Šalovi dědila v Mokrém rodný domek. Z tohoto manželství vzešel jediný syn Jaroslav Hrubý, rolník v Mokrém, později mlynář v Podhůří u Hradce Králové a později rolník v Bělči nad Orlicí, otec ředitele Hrubého. Kačenka Hrubá – Šalová zemřela v roce 1893 a byla pohřbena v Mokrém. Její hrob s případným náhrobkem však na mokerském hřbitově objeven nebyl – asi se do dnešních dnů nedochoval.

Dr. Josef Ptáček - Dobrušský

 

Fotografie a další zdroje o životě F. C. Kampelíka - http://cs.wikipedia.org a http://www.econlib.cz/zlatyfond/html/aut_kampelik.htm

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040737
Ze života obce