Pocta mokerským vojákům 2014

Uctění památky vojákům obou světových válek podruhé

Pozvánka k uctění památky vojákům 28.10.2014

Dne 28. října 2014 se v obci Mokré po dvaceti letech konala pieta u příležitosti 100. výročí první světové války a vojáků, kteří bojovali v obou světových válkách.

Uctění památky vojáků 28.10.2014

V 15.00 hodin se před pamětní deskou sešly rodiny Václava Valeše, pozvání přijal Dr. Josef Ptáček z Dobrušky a další občané Mokrého i přespolní. Paní starostka Blanka Kučerová všechny přítomné přivítala. Ve svém proslovu nejdříve zmínila historii první světové války, vznik československých legií, vyjmenovala všechny vojáky a legionáře Mokrého, kteří se v této válce účastnili bojů, z nichž někteří se již domů nevrátili.

Uctění památky vojáků 28.10.2014 Uctění památky vojáků 28.10.2014
Uctění památky vojáků 28.10.2014 Uctění památky vojáků 28.10.2014

Více zde:

1. světová válka

Italská legie

Ruská legie

Dále vyjmenovala i občany, kteří se zapojili do odboje druhé světové války či se účastnili bojů osobně.

Do historie Mokrého se zapsali svým protifašistickým bojem tito občané:

Více zde: 2. světová válka

a Václav Valeš, o kterém pohovořil Dr. Josef Ptáček a jehož projev zde zveřejňujeme.

Vážení spoluobčané,

Dr. Josef Ptáček 28.10.2014scházíme se symbolicky dnes 28. října, který je tradičně také tzv. řádovým dnem, kdy jsou významným osobnostem udělovány řády a vyznamenání. K osobnostem, které se zasloužily o naši republiku, patří i váleční hrdinové. Války byly a jsou nejkrutějším způsobem řešení lidských sporů v dějinách. Jsou často vedeny ve jménu vznešených cílů a ideálů, pod vlajícími prapory a vzletnými hesly. Jejich oběti jsou však často opomíjeny a zapomínány. Jednou z nich byl i mokerský rodák Václav Valeš, jenž je jedním z mužů, kterým byla demokracie a svoboda motivem, pro který byli ochotni bojovat i daleko za hranicemi své země. Výrazem vděku za jejich činy, a proto, aby jména těchto „statečných nebeských jezdců“ nebyla zapomenuta, je i dnešní slavnost. Osazením pamětních desek, či udělením čestných občanství rodákům, kteří neváhali nasadit své životy v boji za svobodu národa, prokazujeme náš vděk a uznání.

Přesně před 20-ti lety byla dne 28. října 1994 zde odhalena pamětní deska se jmény desíti padlých spoluobčanů ve dnech první světové války a se jménem Václava Valeše, příslušníka 311. bombardovací peruti RAF v Anglii.

Kdo byl Václav Valeš? Narodil se v Mokrém 26. listopadu 1914 (čp. 44). V Dobrušce se vyučil elektrotechnikem, vojenskou základní službu absolvoval u hraničářského praporu v Žamberku. Vojnu si dobrovolně prodloužil u letecké jednotky v Hradci Králové. Jako aktivní délesloužící poddůstojník se po rozpuštění naší armády a okupaci republiky rozhodl odejít 6. ledna 1940 tzv. jižní cestou přes Maďarsko do Jugoslávie. Dále jeho cesta pokračovala přes Řecko a turecký Istanbul do tábora pro čs. uprchlíky v Bejrútu. Tuto anabázi podstoupil i se svojí tehdejší přítelkyní Marií. Odtud již sám odplul do Alexandrie a přes Středozemní moře do francouzského přístavu Marseille. Již 16. března 1940 byl prezentován v čs. táboře v Agde. Byl zařazen k naší letecké jednotce, ovšem ve Francii do bojového nasazení již zařazen nebyl. Dne 18. června 1940 odplul s dalšími Čechy do Anglie. V Anglii byl 1. července 1940 zařazen do leteckého výcviku u čs. 312. letecké peruti a stal se příslušníkem RAF. Prošel kurzem bombometčíků a střelců. Od 1. listopadu 1940 byl přidělen k 311. čs. bombardovací peruti jako palubní střelec. Při jednom z letů nad Německem byl jeho letoun 20. července 1941 sestřelen a celá posádka zahynula. Je jedním z mnoha našich letců, kteří nedoletěli a padli ve službě vlasti, on v pouhých 27 letech. Byl vyznamenán Čs. válečným křížem 1939, medailí Za chrabrost a dalšími vyznamenáními.

V období komunistického režimu byli naši západní letci šikanováni a mnohdy se dočkali záměrného zapomínání. Teprve 1. června 1991 byl Václav Valeš „in memoriam“ povýšen do hodnosti podplukovníka. Dnes dostává čestné občanství obce Mokré jako nejvyšší ocenění, jež obec může udělit. Dostává ho jako druhý místní rodák v pořadí, tentokrát však „in memoriam“, a to symbolicky ve dnech 100. výročí svého narození.

Dr. Josef Ptáček

 

Po projevech starostky Blanky Kučerové a Dr. Josefa Ptáčka bylo rodinám Václava Valeše, paní Libuši Šolínové a Josefu Valešovi, předáno symbolické Čestné občanství jako poděkování za jeho statečnost, odhodlání a víru v lepší budoucnost, která se neobešla bez ztrát na životech. Společně se všichni podepsali do Pamětní knihy obce Mokré.

Čestné občanství Václav Valeš 28.10.2014

Uctění památky vojáků 28.10.2014 Uctění památky vojáků 28.10.2014
Uctění památky vojáků 28.10.2014 Uctění památky vojáků 28.10.2014

Poté se všichni přítomní odebrali k památnému křížku, kde paní Libuše Šolínová a pan Josef Valeš zavěsili věneček a položili svíčku, abychom symbolicky společně uctili památku všech zemřelých občanů Mokrého.

Uctění památky vojáků 28.10.2014 Uctění památky vojáků 28.10.2014

Po ukončení slavnostního pietního aktu bylo v místní hospodě U Franců připraveno drobné občerstvení, které připravily Renata Dohnalová, Věra Faltusová st. a Dagmar Honsnejmanová. Venku bylo sice slunečné podzimní počasí, ale ve vyhřáté hospodě bylo příjemně. Na závěr se účastníci dnešní akce také podepsali do Pamětní knihy, která cennou součástí Kroniky obce Mokré.

Uctění památky vojáků 28.10.2014 Uctění památky vojáků 28.10.2014
Uctění památky vojáků 28.10.2014 Uctění památky vojáků 28.10.2014
Uctění památky vojáků 28.10.2014 Uctění památky vojáků 28.10.2014

Uctění památky vojáků 28.10.2014

 

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040734
Ze života obce