Stoletý herbář

Blahoslav Rybín

Zakladatelem herbáře, který vznikl před více než sto lety, byl student Blahoslav Rybín z Mokrého čp. 35.


Rodiče Blahoslava, František a Františka Rybínovi měli na počátku dvacátého století najatý kvelb a hostinec od čp. 35. Pan Rybín pocházel z Ostašovic, paní Rybínová byla rozená Boukalová z čp. 13. Měli tři děti: Blahoslava *13.4.1888, Františka *7.10.1891 a Emílii *28.11.1901.

Obasynové odešli do Ameriky. Blahoslav se v Americe oženil a měl se svojí ženou 8 dětí.

Rodina Rybínových

Rybínovi

František Rybín Františka Rybínová Emílie Rybínová
František Rybín Františka Rybínová Emilie Rybínová

 

Kvelb u Rybínů

 

František Rybín před kvelbem

 

Jak Rybín k obchodu přišel....

Svépomocný obchodní spolek Budivoj

V roce 1872 byl založen v Mokrém svépomocný obchodní spolek Budivoj, a to na podnět Josefa Fukse. Jeho prvním předsedou byl Josef Dvořák č. 40, prvním pokladníkem Josef Fuks č. 35 a prodavači Jan Hrubý a Václav Doležal. Místnosti spolku byly umístěny v přístavbě statku č. 35, kde se obchodu říkalo „ve spolku“. Spolek se však v roce 1877 rozešel a členům bylo vyplaceno na 100 zl. akcií pouhých 30 zl., které musely být vybrány ve zboží. Tím spolek Budivoj zanikl.

Obchod byl postoupen Václavu Doležalovi z Ledců, který zde provozoval hostinskou koncesi a výčep s obchodem až do roku 1893. Dále obchod s hostinskou koncesí převzala rodina Hrubých a vedla jej i s koncesí hostinskou do roku 1903.

Po něm převzal živnost od roku 1908 František Rybín z Ostašovic a po něm Jan Boukal.

Kvelb byl obchod smíšeným zbožím, plný sladkostí, bonbonů, limonád, burských oříšků, homolí cukru atd. Chodili tam kupovat občané z horního konce vesnice, dolejší konec obce měl obchod vedle hospody u Hrubých. Zvoneček u dveří zacinkal a pan Rybín prodával všechny denní potřeby na knížku, která se čas od času uplácela. Mít krejcar v kapse, to znamenalo u dětí běžet do kvelbu pro čokoládu nebo pro oříšky.

Rybínovi předali svůj obchod své dceři Emílii s manželem Janem Boukalem. Ti si v roce 1930 postavili nový obchodní dům, jehož prodejní zboží rozšířili i na textil. Jejich novostavba č. 10 stojí na místě někdejší bažinaté Bašovy Olšiny – ve středu obce. Zde jejich potomci žijí dodnes.

A stoletý herbář......

 Stoletý herbář

Herbář pochází z roku 1901, je velmi zachovalý a obsahuje více než 130 vylisovaných květin, květů a listů stromů, bylin, travin a plodů. Některé názvy jsou trochu nečitelné, mohou být tedy zapsány zkresleně.

Jírovec neboli kaštan koňský jinak maďal
Strom s hustou košatou korunou kvetoucí velkými, bílými, vonnými květy. Kaštan koňský přivezl poprvé v roce 1588 Clusius z Cařihradu do Vídně, odkudž se znenáhla i do naší vlasti rozšířil. Sází se s oblibou ve stromořadích, poněvadž rychle roste a dává pěkný stín. Semena pro odpornou chuť nemohou se sice jísti, ale hodí se dobře za píci pro zvěř v oborách i pro domácí dobytek.

Jahodník chlumní neboli travnice.
Je bylina vytrvalá. Roste porůznu na mezích a travnatých kopcích. Kvete v květnu a červnu.

Kozí noha neboli jarous
Je bylina vytrvalá, kvetoucí bílými květy podobnými kmínu. Rovněž i plody a bílek semenný téže podoby. Roste všude hojně ve vlhkém křoví, v plotech a u potoků. Užívalo se jí druhdy proti podagrům.

Bob obecný neboli koňský nebo také sviňský.
Bylina jednoletá s lodyhou až 1 m vysokou, kvetoucí velkými, bílými květy na krátkých stopkách. Lusk podlouhlý, přímý, válcovitý, kožovitý, posléze černý. Kvete v červnu a červenci. Jest výbornou pící pro dobytek. Náleží k nejstarším pěstovaným plodinám, zrna jeho byla nalezena též v kolových stavbách švýcarských.

Šťavel kyselý neboli zaječí jetel
Bylina vytrvalá, plazivá, dlouhé stopkaté květy. Zralá semena při pukání tobolky pružně se vymršťující a daleko od rostliny zalétající. Kvete v dubnu a květnu. Roste v stinných lesích, zvláště u potoků. Obsahuje hojnost kyseliny šťavelové a chutná kysele. Šťavelové listy jsou národním znakem Irčanů.

Pryšec chvojkový nebo hadí mléči.
Bylina vytrvalá, kvítky na koncích květních os mezi zákrovečky sedící nepatrné, neúhledné, zdánlivě jednoduché. Plodem je trojlaločná, trojpouzdrá tobolka, semena bývají daleko odmršťována. Kvete koncem dubna a v květnu. Roste na suchých stráních, pastvinách, pahorcích a u cest. Z poraněných míst oddenku a lodyhy roní se bílé, hořké, jedovaté mléko. Již slabé dávky jeho působí dávení a průjem. Dobytek se pryšcům vyhýbá.

Šťovík menší
Bylina vytrvalá, šťovíku obecnému podobná, ale mnohem menší, nejvýš 3 dm vysoká. Kvete od května do srpna. Roste na písčitých, kamenitých místech, neúrodných polích, mezích a pasekách.

Popenec neboli oponec obecný
Bylina vytrvalá, s tenkým plazivým oddenkem. Květy jsou červené až fialové. Plod čtyři tvrdky, na dně vytrvalého kalichu sedící. Kvete od dubna do června. Roste na lukách, v křovištích a mezích. Mladé listy dávají se do polévek. Dříve ho užívali v lékařství.

Jíva neboli rokyta.
Je keř nebo strom až 10 m vysoký. Kvete ze všech našich vrb nejdříve, v březnu a dubnu.
Roste hojně v lesích, zvláště při potůčcích, v hájích a na stráních. Haluze s polorozkvětnými kočičkami světí se u nás o Květné neděli.

Štírovník obecný
Bylina vytrvalá, s dřevnatým oddenkem. Květy jsou žluté, lusk rovný, válcovitý, naduřelý. Chlopně lusku po rozpuknutí šroubovitě se skrucující a zralá semena daleko odmršťující. Kvete od května až do září. Roste hojně na mezích, pastvinách a lukách.

Barborka obecná.
Bylina dvouletá, přímá, větevnatá lysá. Květy má žluté. Kvete od května do července. Roste hojně u cest, na lukách, březích a v příkopech vodních.

Pryskyřník bambulinatý
Bylina vytrvalá, měkce chlupatá s cibulovitou hlízou. Má žluté květy. Kvete v květnu a červnu. Roste hojně na lukách, mezích a stráních.

Pstroček dvoulistý
Bylina vytrvalá, bíle kvetoucí. Bobule ze semeníku se vyvinující kulaté, lesklé, zelené a červeně tečkované, posléze červené. Kvete v květnu a červnu. Roste hojně ve stinných lesích a křovinách.

Ptačinec velekvětý
Bylina vytrvalá, od dolejška trsnatě rozvětvená, až pře ½ m vysoká. Kvete hlavně v květnu.
Roste v lesích a v houštinách.

Myší ocásek nejmenší
Bylinka jednoletá, nizounká, s růžicí přízemních listů a jedním nebo několika stvoly. Nažky drobné, bezocasé, tmavohnědé. Kvete na jaře. Roste obyčejně pospolitě na vlhkých rolích.

Kopytník evropský
Bylina vytrvalá, z plazivého, větevnatého, blanitými šupinami posázeného oddenku u každého roku po jednom konečném kvítku a po dvou až třech dlouze řapíkatých listech vyhánějící. Kvete od konce března do května. Roste hojně po vší vlasti ve stinných lesích a křovinách. Celá rostlina voní silně po kafru. Prášek ze sušené rostliny nutí ke kýchání jako šňupavý tabák.

Konvalinka vonná
Bylina vytrvalá, s plazivým, článkovaným oblým oddenkem. Listy z oddenku vyrůstají dva (zřídka tři). Stvol po straně obou listů stojící jednoduchý, polooblý, jednostranným hroznem bílých, vonných květů okončený. Bobule kulatá, nachová, 3-semenná. Kvete v květnu a červnu. Roste v listnatých lesích, hájích a křovinách. Usušené a na prášek rozemleté kvítky nutí ku kýchání.

 

Ukázky rostlin:

Akát

Barborka obecná

Blatouch bahní

Bob obecný

Akát

Barborka obecná

Blatouch bahní

Bob obecný

Brambor

Čilimník

Hasivka orličí

Chundelka

Brambor

Čilimník

Hasivka orličí

Chundelka

Jahodník chlumní

Jaterník podléška

Javor klen

Jeřáb obecný

Jahodník chlumní-trávnice

Jaterník podléška

Javor klen

Jeřáb obecný

Jitrocel prostřední

Jíva

Kaštan koňský

Konvalinka vonná

Jitrocel prostřední Jíva Kaštan koňský Konvalinka vonná

Kopytník evropský

Kozí noha

Lecha jarní

Maceška zahradní

Kopytník evropský Kozí noha Lecha jarní Maceška zahradní

Malinník

Myší ocásek

Netvařec

Orsej

Malinník Myší ocásek Netvařec Orsej

Ořech

Pampeliška

Popenec

Prvosenka zahradní

Ořech Pampeliška Popenec Prvosenka zahradní

Pryskyřník bambulinatý

Pryskyřník rolní

Pryšec chvojka

Pstroček dvoulistý

Pryskyřník bambulinatý Pryskyřník rolní Pryšec chvojka Pstroček dvoulistý

Ptačí zob

Ptačinec velekvětý

Skřipina lesní

Srdéčka

Ptačí zob

Ptačinec velekvětý

Skřipina lesní

Srdéčka

Střemcha

Svízel

Šťavel kyselý

Štírovník

Střemcha Svízel Šťavel kyselý Štírovník

Šťovík menší

Veigelia

Vrbina penízková

Zběhovec plazivý

Šťovík menší Veigelia Vrbina penízková Zběhovec plazivý

 

Seznam rostlin tak jak jdou v herbáři za sebou:

Kaštan koňský
Vítod
Pomněnka bahenní
Trnka
Javor klen
Jahodník chlumní
Zerav
Angrešt
Kozí noha
Krušina obecná
Bob obecný
Narcis bílý
Kozlík dvoudomý
Vlaštovičník
Mařinka vonná
Bez černý
Orsej
Kohoutek luční
Vrba košařská
Lomikámen
Prvosenka jarní
Violka vonná 
Vikev ptačí
Veigelia
Šťavel kyselý
Šalvěj lékařská
Blatouch bahní
Plicník lékařský
Borovice lesní
Modřín
Hasivka orličí
Přeslička rolní
Pryšec chvojka
Šťovík menší
Kalina obecná
Kosatec žlutý
Penízek
Akát
Ptačí zob
Pryskyřník rolní
Malinník
Škumpa ocetní
Sněženka
Krabilice mámivá
Heřmánek
Lískový ořech
Popenec
Žito
Jíva
Javor mléčný
Štírovník
Jetel nachový
Svlačec rolní
Pampeliška
Konvalinka vonná
Barborka 
Rozrazil trojprstý
Pryskyřník bambulinatý
Pstroček dvoulistý
Hluchavka bílá
Jeřáb obecný
Brambor
Mochna plazivá
Jetel luční
Protěž dvoudomá
Střemcha
Jetel plazivý
Ptačinec velekvětý
Myší ocásek
Orlíček obecný
Jitrocel prostřední
Svízel
Řebratka
Netvařec
Chundelka
Skřipina lesní
Puškvorec
Maceška rolní
Mochna husí
Kopytník evropský
Tavolník 
Žluťucha
Vstavač obecný
Sasanka bílá
Kamejka
Meruzalka
Kokořík obecný
Jahodník lesní
Psárka luční
Tomka vonná
Stračka
Květel
Ořech
Zvonek
Čekanka planá
Zvonek velekvětý
Čičorecka pestrá
Kopretina bílá
Chrpa modrá 
Vemenník
Srdéčka
Prvosenka zahradní
Čilimník
Jaterník podléška
Lecha jarní
Jestřábník
Hloh
Řebříček
Reseda vonná
Narcis žlutý
Koukol
Kokoška
Zběhovec plazivý
Maceška zahradní
Sedmikráska
Vrbina penízková

 

Herbář do kroniky obce Mokré darovala rodina Hladných, Mokré čp. 10.

 

Stoletý herbář v MF DNES č. XXIV/80 ze dne 5.4.2013

Před sto lety stvořil hoch herbář. Má následníky

MF DNES 5.4.2013

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

041042
Ze života obce