Přátelská setkání kronikářů Rychnovska

Rychnov nad Kněžnou 22.6.2017

22. setkání kronikářů okresu Rychnov nad Kněžnou - účast: 40 kronikářů (celkově na okrese 89 kronikářů a 5 obcí kronikáře nemá)

Pořadatelé: Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou a Muzeum a galerie Orlických hor

clip_image002.jpg

Program:

  1. Uvítání a zahajovací slovo - Mgr. Lucie Morávková, ředitelka SOKA
  2. Prezentace Muzea a galerie Orlických hor (historie, současnost, budoucnost) – Mgr. Tomáš Zelenka
  3. Komentovaná prohlídka Orlické galerie a výstavy MGOH „Od pravěku k současnosti“ – PhDr. Martina Beková, PhDr. Karel Jaroš
  4. Příspěvky kronikářů, metodika k vedení kronik, problémy kronikářů při vykonávání práce, osobní zkušenosti a volná diskuze – Mgr. Lucie Morávkov,  příspěvky kronikářů - Mgr. Jiří Mach (Dobrušský vlastivědný almanach), Dagmar Honsnejmanová (projet Nebeští jezdci, výstava Ve stínu šibenice http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=4368291)
  5. Prezentace Historie a současnost SOkA RK – Mgr. Radka Holendová, prohlídka Státního okresního archivu Rychnov nad Kněžnou

Jako každý rok i letos bylo cílem tohoto setkání vzájemná výměna zkušeností z kronikářské praxe, získávání nových poznatků a inspirace a v neposlední řadě i získávání kulturních a společenských zážitků.

Pro rok 2017 bylo hostitelem město Rychnov nad Kněžnou, kde byla možnost siprohlédnout Orlickou galerii a výstavní prostory Muzea a galerie Orlických hor v Kolowratském zámku s odborným komentářem a prostory Státního okresního archivu Rychnov nad Kněžnou.

Během odborné části setkání byla možnost prezentovat uskutečněné nebo chystané oslavy, výstavy, společenské akce apod. v obcích před kolegy kronikáři a předat nejen své zkušenosti, ale i informovat o dění v regionu v oblasti historie a kulturního života.

Článek pro Orlický net a další média:

Setkání kronikářů RK 22.6.2017.pdf

Setkání kronikářů RK 22.6 (1).JPG  Setkání kronikářů RK 22.6 (2).JPG

Setkání kronikářů RK 22.6 (3).JPG Setkání kronikářů RK 22.6 (4).JPG

Setkání kronikářů RK 22.6 (5).JPG

Fotografovala Mgr. Radka Holendová

Dobruška 20.5.2015

Po několika letech se opět konalo tradiční setkání kronikářů Rychnovska, které uspořádali Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou a Vlastivědné muzeum Dobruška. Setkání se konalo v dobrušské Kině 70 a zúčastnila se ho zhruba polovina kronikářů Rychnovska (z 90 obcí).

Na kronikáře čekal zajímavý program:

  1. Přivítání starosty města Dobrušky - Ing. Mgr. Petr Tojnar
  2. Nejnovější archeologické nálezy na Dobrušsku - Beková Martina, PhDr.
  3. Zprávy Státního okresního archivu Rychnov nad Kněžnou pro kronikáře - Alena Strážnická
  4. Barokní památky Podorlicka - Mgr. Bohumír Dragoun
  5. Vlastivědné muzeum Dobruška a kronikáři - Mgr. Jiří Mach

Článek v Rychnovském deníku - napsala Dana Ehlová

Rychnovský deník - Setkání kronikářů Dobruška 2015.pdf

Setkání kronikářů Dobruška 2015

Opočno 21.6.2011

Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou tradičně pořádá před letními prázdninami setkání kronikářů měst a obcí okresu Rychnov nad Kněžnou. Letošní setkání proběhlo 21.6.2011 v Opočně, které připravilo bohatý kulturní program. Kronikáře přivítal starosta města pan Štěpán Jelínek, který krátce pohovořil o městě, o některých jeho významných akcích, které se v posledním roce uskutečnily. Jednou z největších byla rekonstrukce historického jádra Opočna a vybudování pěší zóny. Po té následoval film, který mapuje celou stavbu a dokument o archeologických nálezech, které byly při této stavbě odhaleny.
 
Kronikáři měli možnost si prohlédnout zdejší významné kulturní památky a nově zrekonstruované historické centrum města - Trčkovo náměstí.  Prošli se po nové pěší zóně až k Mariánskému kostlíku, kde byl pro ně připraven krátký kulturní program, kde mohli rozjímat při varhaním koncertu a nakonec shlédli dokumentární film o významném rodákovi Opočna, světovém malíři Františku Kupkovi.

Jako každý rok i letos bylo cílem tohoto setkání vzájemná výměna zkušeností z kronikářské praxe, získávání nových poznatků a inspirace a v neposlední řadě i získávání kulturních a společenských zážitků.

Během odborné části setkání měli kronikáři možnost prezentovat uskutečněné či připravované oslavy, výstavy, společenské akce ve své obci a předat tak svým kolegům nejen své zkušenosti, ale i informovat o dění v regionu v oblasti historie a kulturního života.

Na setkání probíhala výstavka zpravodajů obcí a měst, které je přihlásili do 2. ročníku soutěže zpravodajů Rychnovska. Kronikáři svým hlasováním mohli vybrat a ocenit jeden ze zpravodajů, který tak získá Cenu kronikářů Rychnovska, věnovanou SOkA Rychnov n. K. Více o této soutěži, účasti obcí, partnerů, na pořadatelských stránkách Knihovny U Mokřinky Mokré www.obecmokre.cz/knihovna
 
Setkání kronikářů 2011 Setkání kronikářů 2011 Setkání kronikářů 2011
Setkání kronikářů 2011 Setkání kronikářů 2011 Setkání kronikářů 2011 s Václavem Rathouským
Zdeněk Řehák

Procházku za památkami Opočna fotografoval Zdeněk Řehák

Setkání kronikářů 2011 Setkání kronikářů 2011 Setkání kronikářů 2011
Setkání kronikářů 2011 Setkání kronikářů 2011 Setkání kronikářů 2011

Tisk a média

28.6.2011 Místní kultura – Magazín pro kulturní život v místech a regionech - celý článek zde Setkání kronikářů v Opočně

Dobruška 28.6.2010

Hostitelem tradičního setkání kronikářů Rychnovska se tentokrát stalo město Dobruška, které letos oslavilo 690 let od první zmínky o Dobrušce jako městě. Setkání se konalo 28.6.2010. V souvislosti s tím si účastníci setkání mohli volně prohlédnout významné kulturní památky města, stálé výstavy k historii města a výstavy doprovázející probíhající oslavy. Vlastní setkání kronikářů, jednací část i malé pohoštěníbylo zajištěno v jednacím sále Městského úřadu Dobruška.

 

Setkání kronikářů zahájil starosta města pan Petr Tojnar a ředitelka Státního okresního archivu Rychnov nad Kněžnou Lucie Morávková. Dopolední program zahájil Mgr. Jiří Mach - ředitel Vlastivědného muzea Dobrušky velmi zajímavým vyprávěním o historii města.

 

Kronikáři společně navštívili kostel sv. Václava, Rodný domek Vladislava Heka (F. L. Věka), někteří si prohlédli výstavu k 690. výročí města Dobrušky a stálou expozici Židé v dějinách Dobrušky ve Vlastivědném muzeu. Zajímavá byla výstava ilustrací Karla Štětiny ke knize Jiřího Macha Pověsti z Dobrušska, které byly vystaveny v Lapidáriu Městského úřadu.

 

Odpolední program byl odborného rázu, který byl věnován především práci kronikářů, vedení kronik a také prezentacím. V diskuzi vystoupila např. kronikářka obce Bystré, Jan F. Křivohlávek, archivář z Rovně, který přestavil svoji další knihu o razítkách a pečetích, tentokrát věnovanou Rychnovsku, a dále kronikářka Mokrého, která kronikáře seznámila s výsledky regionální soutěže o nejlepší zpravodaj Rychnovska a s historií knihovny v Mokrém.

 

Součástí této prezentace byla i malá výstavka všech soutěžních zpravodajů a také materiálů knihovny. Státní okresní archiv vystavil velmi zajímavé dokumenty, které se vázaly k historii města Dobrušky, např. plány historické radnice, nejstarší kroniky města, smolnou knihu města, historické i současné pohlednicea další dokumenty.

 

Setkání se zúčastnilo 50 kronikářů z celého Rychnovska a 6 hostů. Celý den byl velmi příjemný a přátelský, kronikáři se domů rozjížděli až v odpoledních hodinách.

Více o městě Dobruška na http://www.dobruska.cz/

Fotografie ze setkání:

Setkání kronikářů 2010 Setkání kronikářů 2010
Setkání kronikářů 2010 Setkání kronikářů 2010 Setkání kronikářů 2010
Setkání kronikářů 2010 Setkání kronikářů 2010 Setkání kronikářů 2010
Setkání kronikářů 2010 Setkání kronikářů 2010 Setkání kronikářů 2010
Setkání kronikářů 2010 Setkání kronikářů 2010 Setkání kronikářů 2010

 Potštejn 25.6.2008

Kronikáři poděkovali řediteli archivu za dlouholetou spolupráci

 

Autor: Zasláno do redakce internetového Zpravodaje pro obecní kronikáře a vlastivědné pracovníky - Kroniky a kronikáři, Téma: Regiony, Vydáno dne: 31. 07. 2008


Okres Rychnov na Kněžnou má 90 kronikářů. Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou připravil 16. setkání kronikářů a kronikářek rychnovského regionu, tentokrát v Potštejně. Pravidelných ročních setkání se za 15 let, co je rychnovský archiv organizuje, zúčastnilo 1047 kronikářů s průměrem 70 na jedno setkání.

Hlavní podíl na tom má ředitel SOkA dr. Josef Juza, který k 1. září 2008 ve svých 65 letech odchází do důchodu.

 

35 let pracoval na historii a archivu regionu tak, aby zanechal trvalou památku sobě i městu Rychnov nad Kněžnou. Práce nejen v archivu mu byla koníčkem, ale především životním posláním. Své odborné rady, ochotu a pomoc při bádání v historii poskytl nejedné obci našeho okresu. Sám se podílel na vydání historických knih. Jeho posledním dílem je kniha "Svědectví o PTP okresy Rychnov nad Kněžnou" (Pomocné technické prapory). Pro kronikáře připravil 16 přátelských setkání, vždy na jiném místě v okrese a pokaždé byl připravený zajímavý a pestrý program s občerstvením. Jak sám říká, že pravým účelem setkání kronikářů je výměna zkušeností, včetně diskuze. Jeho nástupce to nebude mít lehké, ale věříme, že bude mít k práci kronikářů tak vřelý vztah jako měl dr. Josef Juza. Nikdy se nezviditelňoval, zůstal skromný, poctivý.

 

Za všechny přítomné kronikáře v Potštejně mu poděkovala za jeho práci a přístup ke kronikářům paní Miluška Svatoňová, kronikářka obce Rohenice. Přejeme mu příjemný a dlouhý podzim života. Poděkování od zúčastněných kronikářů přijal s dojetím a potlesk všech přítomných jako odměna za jeho dobře vykonanou práci byl dlouhotrvající.

 

Zdeněk Bachura , kronikář obce Olešnice v Orlických horách

 

Komentář k článku

Ráda bych poděkovala panu Zdeňku Bachurovi, kronikáři z obce Olešnice v Orlických horách, za jeho milý článek, který věnoval panu dr. Josefu Juzovi, jeho skvělé práci a především jeho osobnosti jako takové.

 

Kronikářkou jsem se stala před pár lety bez přípravy, zcela náhodu s tím, že snad naše obec najde nějakou osobu, která se pro tuto práci bude lépe hodit a než ji najde, snad bych mohla prozatím události v obci zaznamenávat. Podle některých obyvatel totiž musel být kronikář osoba vážená, přiměřeného věku a hlavně „písmák“, což jsem samozřejmě nesplňovala. Ale nedala jsem se odradit a možná i právě proto kronikařím už jedenáct let…....A dnes? Dnes si již na tyto nesmyslné podmínky nikdo nevzpomene……..K této práci je potřeba totiž hlavně mít rád svoji obec, mít velkou dávku nadšení a hlavně hodně času. Pan dr. Juza se pro mě za ta léta stal opravdovým příkladem a snad mohu říct i rádcem. Při jeho pracovním vytížení pro mne bylo velkou ctí, že navštívil i naši malou obec.

 

Bohužel jsem se letos nemohla zúčastnit setkání kronikářů rychnovska v Potštejně, a tak alespoň touto cestou děkuji panu dr. Juzovi za jeho pomoc a rady, kterých se mi vždy při mé kronikářské práci dostalo. A nebylo jich málo….

 

Děkuji Dáša Honsnejmanová, kronikářka obce Mokré

 

Skuhrov nad Bělou 20.6.2007

Státní okresní archiv v Rychnově n. K. každoročně pořádá přátelské setkání kronikářů svého okresu. V letošním roce se konalo již patnácté setkání, které se uskutečnilo ve Skuhrově nad Bělou. Málokdo ví, že v našem okrese je 80 obcí a 93 kronikářů, což dokazuje, že lidé mají zájem o historii své obce, svého kraje, že jim záleží na tom, aby se veškeré události zapisovaly a uchovaly pro další generace.

 

Práce kronikáře není až tak jednoduchá, jak by si leckdo myslel. Patří k ní především vyhledávání informací, sbírání materiálů, návštěvy historiků, muzeí, ale i obyčejných lidí, kteří svým lidovým vyprávěním pomáhají uchovávat historii svého kraje. Dále je to sledování současných událostí, ke kterému dnes patří nejen fotografování, natáčení, ale i práce s digitální technikou, práce na počítači. Ale tou nejdůležitější prací je stále pečlivé zapisování veškerých událostí tak, aby další generace mohly čerpat z minulosti a to by bez těchto lidí nebylo vůbec možné.

 

Návštěva Skuhrova byla velmi přátelská. Společenské centrum připravilo zajímavý program a příjemné posezení. Obec je velmi rozlehlá, ale upravená, je zde spousty zajímavostí, jako např. starý hrad, tedy spíš už jen jeho zbytky, vyhlídka, kostel a památná lípa, která byla vysazena pravděpodobně v roce 1848 a dodnes je pod ní příjemné posezení a krásný výhled na Orlické hory. V obci je vidět, že se zde za poslední roky udělalo spousta práce. Lidé žijí kulturním i sportovním životem, rozvíjí se i turistický ruch.

 

Setkání se mimo jiné zúčastnil také místní rodák, pan Petr Michl, který je trojnásobným olympionikem z Nagana, Salt Lake City a Torina a také několikanásobným mistrem ČR v běžeckém lyžování. Sportu se věnuje i dnes a stará se především o nové začínající sportovce. A jak jinak, než úspěšně.

Další informace o Skuhrově na www.skuhrov.cz

Společné foto kronikářů

Společenské centrum Skuhrov Památný strom Označení památného stromu Pomník na hřbitově Porkert
Chrabrý Mutina

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040738
Ze života obce