Kronikář

Motto:

Kronika je jako zrcadlo, vidíme v něm nejen minulost, ale i naši budoucnost ............

Kronikářem obce Mokré byla potvrzena ustavujícím usnesením zastupitelstva dne 27.10.2006, v souladu se zákonem č. 80/1920 Sb., o pamětních knihách, ve znění pozdějších předpisů, a obdržela tak "Dekret kronikáře obce Mokré" paní Dagmar Honsnejmanová.

Kronika obce neboli obecní kronika, dříve též pamětní kniha obecní, je letopisecké dílo, zachycující zprávy o důležitých a pamětihodných událostech v obci pro informaci i poučení budoucím generacím.

Obecní kroniku je v České republice povinna vést každá obec. Kronika je vedena jako ručně psaná kniha s číslovanými listy nebo v elektronické podobě s následným tiskem číslovaných listů po uzavření každého kalendářního roku.

Na obecní kroniky se nevztahuje ochrana podle práva autorského.

Jak pracuje kronikář:

 • kronikář píše kroniku osobně a ručně
 • psaní kroniky je výsadním právem pověřeného kronikáře, který do ní zaznamenává informace o veškerém dění v obci svobodně a nezávisle
 • kronikář píše kroniku z pohledu své osobnosti a má právo do kroniky zapisovat své názory a komentáře
 • kronikář dbá na to, aby zapsané údaje byly věrné, pravdivé a objektivní, do kroniky může zapisovat přímo, avšak s rozmyslem a po pečlivém uvážení
 • množství informací zapsaných do kroniky nezáleží pouze jen na aktivitě kronikáře, ale i na obyvatelích obce, kteří mají právo poskytovat kronikáři informace ze života svého, ale i postřehy ze života obce

Technická pravidla:

 • kronika se píše dokumentní propiskou
 • ke kreslení a malování do kroniky je nejvhodnější používat techniku kresby tuší, tužkou a perem, dále je možné používat pastelky, voskovky, vodové olejové barvy, zakázáno je používání fixu a uhlu
 • fotografie se do kroniky lepí v bodech lepicí pastou nebo lepidlem na papír, lepicími speciálními růžky,zakázáno je používání lepidla na bázi acetonu
 • fotografická dokumentace je vedena ve zvláštním fotoalbu jako příloha kroniky
 • další dokumentace, jako novinové články, plakáty apod., jsou vedeny ve zvláštní příloze za každý rok zvlášť

Roční osnova:

 • každý rok má svoji titulní stranu
 • každý nový rok kronikář při započetí psaní kroniky napíše několik řádek o své osobě, o svých blízcích, o rodinných poměrech, vzdělání a další údaje, které uzná za vhodné, aby se představil čtenáři
 • záleží na kronikáři, jaký si zvolí postup při psaní kroniky, ale vybraný postup by měl zachovat
 • zapisovaný text obsahuje důležité informace o celkovém dění na celém katastrálním území obce, dále o obecní, kulturní, společenské, sportovní, zdravotní, sociální, politické, podnikatelské, hospodářské a další činnosti
 • do kroniky se nezapisují zásadní celosvětové a celostátní události, pouze jejich odraz na životě v obci
 • zapisují se změny v počtu obyvatel, počtu domů
 • o počasí se píše hlavně při jeho extrémních výkyvech a o jeho dopadech na obec
 • kronika může obsahovat kresby, které může do kroniky namalovat kdokoliv na žádost kronikáře
 • do kroniky lze zaznamenávat informace o jednotlivých osobách, které udělali v obci i mimo obec něco, co stojí za zmínku, jak pozitivního, tak i negativního
 • do kroniky lze zaznamenávat informace o nákupu a prodeji nemovitostí, pozemků a dopravních prostředků, dozví-li se o tom kronikář
 • do kroniky lze zaznamenávat informace o chovaných zvířatech, jejich počtech a druzích, dozví-li se o tom kronikář
 • do kroniky lze zaznamenávast důležité informace o rodácích, dozví-li se o tom kronikář

Na Obecním úřadě Mokré je k dispozici psaná kronika na CD, vázené kopie kroniky obce Mokré.

Více v oddíle: Co najdete v naší knihovně

 

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040748
Ze života obce