Obyvatelé v číslech

Obyvatelé 2018

Počet obyvatel v obci Mokré k 31. 12. 2018 byl        156 osob

Počet mužů:   78

Počet žen:      78       

Průměrný věk všech obyvatel:    44 let                      muži    43 let               ženy    45 let

Ženy v roce 2018:

Stav

Počet

Průměrný věk

celkem žen

78

45 let

svobodné

28

21 let

vdané

34

54 let

rozvedené

8

58 let

vdovy

8

75 let

 Muži v roce 2018:

Stav

Počet

Průměrný věk

celkem mužů

78

43 let

svobodní

33

25 let

ženatí

34

58 let

rozvedení

9

45 let

vdovci

2

65 let

Změny v roce 2018:

Změna

Počet

Průměrný věk

zemřelí

1 (muž)

90 let

odstěhovaní

6 (3 ženy + 3 muži)

14 let

přistěhovaní

13 (8 žen + 5 mužů)

16 let

Zajímavosti v evidenci obyvatel v roce 2018:

Narozené děti: 2 (1 dívka + 1 chlapec)

Svatba:  žádná                

Cizinci: 2 (2 ženy)

Obyvatelé: 151 + 5 osob přihlášených na OÚ + 2 cizinci                           

Celkem: 158osob

Občanství: 156 osob české + 2 osoby slovenské

Počet obyvatel nad 70 let:                                       19 (10 žen + 9 mužů)                        

Počet obyvatel od 60 do 69 let:                               29 (19 žen + 10 mužů)                      

Občané, kteří dosáhli 18 ti let:                                1 muž               

Počet dětí do 15 let v roce 2017:                             22 /12 dívek + 10 chlapců)               

Děti, které šly k zápisu do základní školy: 4, do 1. třídy nastoupily 3 (2 dívky + 1 chlapec) 

Nejstarší člověk v obci se narodil v roce 1933

 

Zajímavosti v evidenci obyvatel v roce 2017:

Narozené děti: 2 dívky

Svatba: 1

Cizinci: 2 (2 ženy)

Obyvatelé: 148

Celkem: 150 osob

Občanství: 148 osob české a 2 osoby slovenské

Počet obyvatel nad 70 let: 20 (10 mužů + 10 žen)

Počet obyvatel od 60 do 69 let: 29 (10 mužů + 19 žen)

Občané, kteří dosáhli 18ti let: 2 (1 muž + 1 dívka)

Počet dětí do 15 let v roce 2017: 18 (9 chlapců + 9 dívek)

Děti, které šly k zápisu do základní školy: 3 (2 chlapci + 1 dívka)

Nejstarší člověk v obci se narodil v roce 1928

 

Zajímavosti v evidenci obyvatel v roce 2016:

Narozené děti: žádné

Svatba: žádná

Cizinci: 2 (2 ženy)

Obyvatelé: 141

Celkem: 143 osob

Občanství: 141 osob české a 2 osoby slovenské

Počet obyvatel nad 70 let: 18 = průměrný věk 76 let (7 mužů a 11 žen = muži průměrný věk 77 let + ženy průměrný věk 76 let)

Počet obyvatel od 60 do 69 let: 27 (13 mužů a 14 žen)

Počet dětí do 15 let v roce 2014: 19 (10 chlapců a 9 dívek)

Občané, kteří dosáhli 18ti let: 1 muž

Děti, které nastoupily do 1. třídy základní školy: 2 (1 chlapec a 1 dívka)

Nejstarší člověk v obci se narodil v roce 1928

 

Zajímavosti v evidenci obyvatel v roce 2015:

Narozené děti: žádné

Svatba: 1 – místo sňatku Mokré

Cizinci: 2 (2 ženy)

Obyvatelé: 144

Celkem: 146 osob

Občanství: 144 osob české a 2 osoby slovenské

Počet obyvatel nad 70 let: 15 osob (6 mužů a 9 žen)

Počet obyvatel od 60 do 69 let: 29 osob (15 mužů a 14 žen)

Počet dětí do 15 let v roce 2015: 20 (11 chlapců a 9 dívek)

Občané, kteří dosáhli 18ti let: žádný oslavenec

Děti, které nastoupily do 1. třídy základní školy: 3 (2 chlapci a 1 dívka)

Nejstarší člověk v obci se narodil v roce 1928

 

 Zajímavosti v evidenci obyvatel v roce 2014:

Narozené děti: 1 chlapec

 Svatba: 1

 Cizinci: 3 (3 ženy)

 Obyvatelé: 147

 Celkem: 150 osob

 Občanství: 147 osob české a 3 osoby slovenské

Počet jubilantů (70, 75, 80 a více let) v roce 2014: 6 osob, z toho 3 osoby nad 80 let (1 muž a 2 ženy)

 Počet obyvatel nad 70 let: 14osob (5 mužů a 9 žen)

 Počet obyvatel od 60 do 69 let: 27osob (13 mužů a 14 žen)

 Počet dětí do 15 let v roce 2014: 22 osob (13 chlapců + 9 dívek)

 Občané, kteří dosáhli 18ti let: 3 osoby (1 muž + 2 ženy)

 Děti, které nastoupily do 1. třídy základní školy: 1 dívka

 Nejstarší člověk v obci se narodil v roce 1928

 

Zajímavosti v evidenci obyvatel v roce 2013:

Počet jubilantů (70, 75, 80 a více let) v roce 2013:  5 osob, z toho 1 osoba nad 80 let (1 muž a 4 ženy)

Počet obyvatel nad 70 let: 12 osob (5 mužů a 7 žen)

Počet obyvatel od 60 do 69 let: 24 osob (11 mužů a 13 žen)

Počet dětí do 15 let v roce 2013:   22 osob (13 chlapců +  9 dívek)

Nejstarší člověk v obci se narodil v roce 1928

 

Zajímavosti v evidenci obyvatel v roce 2012:

Počet jubilantů (70, 75, 80 a více let) v roce 2012: 10 osob, z toho 6 osob nad 80 let

Počet obyvatel nad 70 let:  17 osob

Počet dětí do 15 let v roce 2012:  21 osob ( 13 chlapců +  8 dívek)

Nejstarší člověk v obci se narodil v roce 1923

 

Zajímavosti v evidenci obyvatel v roce 2011:

Počet jubilantů (70, 75, 80 a více let) v roce 2011: 5 osob nad 80 let

Počet obyvatel nad 70 let: 12 osob

Počet dětí do 15 let v roce 2011: 22 (14 chlapců + 8 dívek)

Nejstarší člověk v obci se narodil v roce 1923

 

Zajímavosti v evidenci obyvatel v roce 2010:

Počet jubilantů (70, 75, 80 a více let) v roce 2010: 10 osob, z toho 6 osob nad 80 let

 

Počet obyvatel nad 70 let: 16 osob

 

Počet obyvatele nad 60 let: 35 osob (20 žen a 15 mužů)

 

Počet dětí do 15 let v roce 2010: 22 – 13 chlapců a 9 dívek

 

Počet obyvatel do 18 let: 29 osob (12 žen a 17 mužů)

 

Počet obyvatel v produktivním věku od 15 do 59 let: 98 osob (47 žen a 51 mužů)

 

 

Zajímavosti v evidenci obyvatel v roce 2009:

Počet jubilantů (70, 75, 80 a více let) v roce 2009: 8 osob, z toho 7 osob nad 80 let

 

Počet obyvatel nad 70 let: 14 osob

 

Počet dětí do 15 let v roce 2009: 20 – 11 chlapců a 9 dívek

 

Nejrozšířenější ženské jméno: Hana (7), Věra (5), Marie (4)

 

Nejrozšířenější mužské jméno: Jaroslav (6), Pavel (5), Martin (5), Josef (5), Karel (5)

 

Nerozšířenější příjmení: Tomek/Tomková (11), Krejčí/Krejčová (10), Honsnejman/ová (9), Fedor/ová (7)

 

Zajímavosti o počtu obyvatel

Počet obyvatel v letech Průměrný věk v letech

rok 2018 - 156 osob

rok 2017 - 148 osob

rok 2016 - 141 osob

rok 2015 - 144 osob

rok 2014 - 147 osob

rok 2013 - 142 osob

rok 2012 - 150 osob

rok 2011 - 148 osob

rok 2010 – 155 osob

rok 2009 – 157 osob

rok 2008 - 154 osob

rok 2007 - 162 osob

rok 2006 - 160 osob,

rok 2005 - 156 osob

rok 2004 - 157 osob

rok 2003 - 166 osob

rok 2002 - 166 osob

rok 2001 – 164 osob

rok 1999 – 164 osob

rok 1995 – 181 osob

rok 1991 – 181 osob

rok 1980 – 206 osob

rok 2018 - 44,00

rok 2017 - 45,00

rok 2016 - 45,00

rok 2015 - 44,00

rok 2014 - 42,00

rok 2013 - 41,00

rok 2012 - 43,00

rok 2011 - 43,00

rok 2010 – 42,00

rok 2009 – 42,00

rok 2008 - 43,00

rok 2007 - 42,29,

rok 2006 - 41,10

rok 2005 - 41,40

rok 2004 - 41,31

rok 2003 - 40,57

rok 2002 - 40,31

 

 

Starší statistiky jsou zde: Obyvatelé v číslech - archiv

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040738
Ze života obce