Mokré v knihách

Knihy, které lze zapůjčit v Knihovně U Mokřinky....

 

Ortel podle práva

Výsadní hrdelní právo města Dobrušky pro všechna města a vesnice bývalého panství opočenského a smiřického v letech 1364 - 1765

Václav Matouš

Vydal: Okresní muzeum Orlických hor, město Dobruška, Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou 1997

ISBN 80–86076-01-6

Evidenční číslo knihy: 312/97, oddíl RK

.

 

Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou

Kolektiv autorů

Vydal: Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou, Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou 1994

ISBN 80-901757-0-8

Občané Mokrého:

Musil Ladislav pod číslem 436

Viravský Václav František pod číslem 669

Evidenční číslo knihy: 74/97, oddíl RK

.

 

Významné osobnosti okresu Rychnov nad Kněžnou

Kolektiv autorů

Vydal: Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou

Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou 2001

ISBN 80-901757-8-5

Občané Mokrého:

Andrýs Stanislav pod číslem 12

Škalda Zdeněk pod číslem 634

Valeš Václav pod číslem 692

Viravský Václav František pod číslem 711

Evidenční číslo knihy: 1705/01, oddíl RK

.

 

Čs. legionáři okresu Rychnov n. Kn. 1914 – 1921

Josef Juza

Vydal: Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou

Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou 1998

ISBN 80-901757-5-9

Občané Mokrého:

Baše Jaromír pod číslem 38

Boukal Václav pod číslem 66

Lustyk František pod číslem 592

Pařízek Josef pod číslem 742

Štěpán Josef pod číslem 1006

Štěpán Rudolf pod číslem 1009

Valeš Jan pod číslem 1084

Waltr Josef pod číslem 1144

Evidenční číslo knihy: 799/98, oddíl RK

.

 

Věznění, propuštění a osvobození občané okresu Rychnov nad Kněžnou 1939 – 1945

Radovan Dražan – Josef Juza

Vydal: Státní oblastní archiv v Zámrsku, Státní okresní archiv v Rychnově nad Kněžnou, Okresní výbor Svazu bojovníků za svobodu Rychnov nad Kněžnou 2004

ISBN 80-903155-0-X

EAN 978-80-903155-0-1

Občané Mokrého:

Baše Stanislav, úředník,pod číslem 7

Smaženiuk Andrej, dělník, pod číslem 247

Evidenční číslo knihy: 2519/04, oddíl RK

.

Svědectví o PTP okresu Rychnov nad Kněžnou

dr. Josef Juza

Vydal: Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou, Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou, Svaz PTP – okresní klub Rychnov nad Kněžnou 1996

ISBN 80-901757-3-2

Občané Mokrého:

Andrýs Stanislav, syn soukromého zemědělce

Pfeifer Vladimír, dělník

Evidenční číslo knihy: 73/97, oddíl RK

.

Občané okresu Rychnov nad  Kněžnou v zahraničním odboji v předválečných a válečných letech 1936-1945

JUDr. Josef Juza, PaedDr. Josef Ptáček

Vydal: Okresní úřad Rychnov nad Kněžnou, Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou

Občané Mokrého:

Valeš Václav, příslušník 311 čs. bombardovací peruti RAF - s. 172-174

Smolík Jan, Vládní vojsko, partyzánská skupina Itálie, 311 čs. bombardovací peruť RAF - s. 142-144, otec vítěze Závodu míru Jana Smolíka

Škalda Zdeněk, Vládní vojsko, partyzánská skupina Itálie, vojenská jednotka ve Francii a Anglii, bydlel Mokré čp. 57, s. 150-151

Prezenční prohlídky: Studijní a vědecká knihovna Hradec Králové

.

 

Významné krajinné prvky Východních Čech, okres Rychnov n. Kněžnou

RNDr. H. Faltysová, Ing. H. Matoušková, J. Hille

Vydal: Český ústav ochrany přírody, středisko Pardubice 1992

Lokalita v katastru obce Mokré:

Mokré – háj „Na Mělích“ pod číslem 44

Evidenční číslo knihy: 1861/01, oddíl RK

.

 

Mokerské bludičky

Dagmar Honsnejmanová – knihovnice a kronikářka obce Mokré

Autoři kreseb a reportáží – děti a dospělí, účastníci hledání bludiček

Vydal: Obec Mokré, okr. Rychnov nad Kněžnou 2006

ISBN 80-239-8286-9

Evidenční číslo knihy: 2949/06, oddíl RK

.

Kuchyně mezi Orlicí, Labem a Cidlinou

Václav Malovický

Ilustrace Jana Kramperová

Vydal: Nakladatelství MMM, Makovského 1223, 163 01 Praha-Řepy 2007

ISBN 978-80-903110-0-8

Evidenční číslo knihy: 3282/07, oddíl Vaření

.

Váš hlas pro spravedlnost, bezpečnost a pořádek

JUDr. Miroslav Antl

Právní poradna

Kriminální případy z regionu

Miroslav Antl pod drobnohledem

Podrobnosti lze najít na: www.miroslavantl.cz

Evidenční číslo knihy: 3386/08, oddíl RK

.

Zlatá kniha sportovní střelby

Karel Felt

Vydáno v roce: 2003

Vydal: Ottovo nakladatelství Praha (ve spolupráci s Českým střeleckým svazem)

Str. 74-75 článek Král českých rychlopalníků

ISBN 80-7181-908-5

Evidenční číslo knihy: 3416/08, oddíl RK

.

Tělovýchova a sport v Opočně 1868-1978

Josef Ptáček

Vydáno v roce: 1978

Vydal: Vzorná TJ Spartak Tesla Opočno

Str. 62 článek Tělovýchova a sport v Mokrém

Str. 99 článek Opočenský sport

1. vydání

Evidenční číslo knihy: 1713/01, oddíl RK, půjčuje se pouze prezenčně

.

Vesnice roku 2009 v Královéhradeckém kraji

Texty a grafický gesign TÁH reklamní agentura s. r. o.

Vydáno: v roce 2009

Vydal: Královéhradecký kraj

Str. 19 článek Mokré - cena hejtmana za podíl knihovny na kulturním životě v obci

Evidenční číslo knihy: 3608/09, oddíl RK

.

Večerní vyprávění bludičky Mokřinky

Dagmar Honsnejmanová

Vydáno roce: 2009

Vydal: Obec Mokré

ISBN 978-80-254-4785-7

1. vydání

Evidenční číslo knihy: 3611/09, oddíl RK

.

Co chutná mezi Orlicí, Labem a Cidlinou
Václav Malovický
Vydáno v roce: 2010
Vydal: Nakladatelství VM, Makovského 1223, 163 01 Praha-Řepy
ISBN 978-80-903110-7-7
1. vydání
Evidenční číslo knihy: 4429/11, oddíl RK
.

Královéhradecký kraj

kolektiv autorů
Vydáno v roce: 2010
Vydal: Jan Doleček, PROXIMA Bohemia s.r.o., Vydavatelství místopisného tisku
Str. 45 prezentace obce Mokré
ISBN 978-80-904275-5-6
Evidenční číslo knihy:
.

PANORAMA z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 18/2010

regionální autoři

Vydánov v roce: 2010

Vydal: Eva Kučerová, SEN, Dobré

Str. 85  Herbář Blahoslava Rybína

Str. 109 Lipová alej Mistra Jana Husa v Mokrém

ISBN 978-80-86483-37-5

1. vydání

Evidenční číslo knihy: 4098/10, oddíl RK

.

Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390-2010

Dagmar Honsnejmanová, Josef Ptáček

Vydáno v roce: 2010

Vydal: Expedice F. L. Věka, soukromé vydavatelství v Dobrušce

ISBN 978-80-254-8707-4

1. vydání

Evidenční číslo knihy: 4221/10, oddíl RK

.

PANORAMA z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 19/2011

regionální autoři

Vydáno v roce: 2011

Vydal: Eva Kučerová, SEN, Dobré

Str. 63 Neznámý řídící učitel a myslivecký publicista z obce Mokré u Opočna Emil Musil-Daňkovský

ISBN 978-80-86483-41-2

1. vydání

Evidenční číslo knihy: 4423/11 oddíl RK

.

Knihovny Královéhradeckého kraje v proudu času 2005 - 2010

Eva Semrádová

Vydáno v roce: 2011

Vydal: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové

ISBN
1. vydání

Články:

  • Knihovny v novém
  • Mozaika zajímavých aktivit – ediční činnost veřejných knihoven
  • Regionální osobnosti v názvu knihoven
  • Oceněné knihovny a knihovníci
  • Šumné knihovny Královéhradeckého kraje (1-500 obyvatel)
Evidenční číslo knihy: 4454/11, oddíl RK
.
Ze starých kronik
Jiří Frýzek
Vydáno v roce: 2009
Vydal: Oftis Ústí nad Orlicí
Článek o Václavu Františku Viravském
ISBN
2. vydání

Evidenční číslo knihy: 4483/11, oddíl RK

.

Čánka (1361 - 2011) Kapitoly z dějin obce
Eva Holancová, Kateřina Vošlajerová
Vydáno v roce: 2011
Vydal: Sbor dobrovolných hasičů Čánka
ISBN 978-80-260-0744-9
1. vydání
Evidenční číslo knihy: 4485/11, oddíl RK
.
PANORAMA z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 20/2012
regionální autoři
Vydáno v roce: 2012
Vydal: Eva Kučerová, SEN, Dobré
Str. 105  Ladislav Falta - Král českých rychlopalníků. Střelecký olympionik, mistr světa a mistr Evropy
ISBN 978-80-86483-44-3
1. vydání
Evidenční číslo knihy: 4706/12, oddíl RK
 
PANORAMA z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 21/2013
regionální autoři
Vydáno v roce: 2013
Vydal: Eva Kučerová, SEN, Dobré 
Str. 99 Lípa bludičky Mokřinky
Str. 107 Petr Ondráček. Námořní kapitán, jehož snem bylo obeplout celý svět
ISBN 978-80-86483-47-4
1. vydání
Evidenční číslo knihy: 4831/13, oddíl RK
 
Co vyprávěla jedna víla
Autorka: Dagmar Honsnejmanová
Vydáno v roce: 2013
Vydal: OFTIS Ústí nad Orlicí
Ilustrace: Vendula Bittnerová
ISBN 978-80-7405-328-3
1. vydání
Evidenční číslo knihy: , 4919/13 oddíl RK
 

Vesnice roku 2011 v Královéhradeckém kraji

Texty a grafický design TAH reklamní agentura s. r. o.

Vydáno v roce: 2012

Vydal: Královéhradecký kraj

Str.  článek Mokré – Modrá stuha za společenský život v obci

Evidenční číslo knihy: 4705/12, oddíl RK

 
PANORAMA z přírody, historie a současnosti Orlických hor a podhůří 22/2014
regionální autoři
Vydáno v roce: 2013
Vydal: Eva Kučerová, SEN, Dobré
Str. 63 Mokerská knihovna kdysi a dnes
ISBN 978-80-86483-53-5
1. vydání
Evidenční číslo knihy: 5046/14 , oddíl RK
 
Vesnice roku 2013 v Královéhradeckém kraji
Texty a grafický design TAH reklamní agentura s. r. o.
Vydáno v roce: 2012
Vydal: Královéhradecký kraj
Str. 38 Mokré - Diplomy komise za vzorné vedení webových stránek
Evidenční číslo knihy: 4949/14, oddíl RK
 
Česká republika - města a obce
kolektiv autorů
Vydáno v roce: 6/2014
Vydal: PROXIMA Bohemia s. r. o.
Str. 370 - prezentace obce Mokré
ISBN 978-80-905393-2-7
2. rozšířené vydání
Evidenční číslo knihy: 5047/14, oddíl RK
 
Vesnice roku 2014 v Královéhradeckém kraji
Texty a grafický design TAH reklamní agentura s. r. o.
Vydáno v roce: 2014
Vydal: Královéhradecký kraj
Str. 38 Mokré - Cena hejtmana za moderní a knihovnické a informační služby
Evidenční číslo knihy:
 

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040749
Ze života obce