Historie mokerské knihovny

1889 - Beseda

Podnět k založení besedy nynější vyšel od správce školy Emila Musila v létě 1889. Po dalších úradách došel ze strany čelnějších občanů zdejších výrazu náhled, že jest třeba i přes překážky, které se v tak malé obci jako jest Mokré (48 domovních čís.) naskytnouti mohou, založiti Čtenářsko hospodářskou besedu.

Snahou po osvětě vzdělání a pokroku vedeni jsouce, svolali výše jmenovaní občanstvo mokerské ke dni 15.7.1889. Ve schůzi této četně navštívené vytkl správce školy všechny prospěchy, jakých občanstvo účastno býti může ve sdružení besedním, poskytujícím mnohem větších výhod, než jakých by se i při nejlepší vůli mohl dodělati jednotlivec.
V ustavující této schůzi zvolen zatímní výbor z těch kdož se přihlásili za členy této korporace. Byli to pánové Jan Andrýs rolník čp. 31, Jan Baše čp. 35 rolník, Václav Boukal chalupník čp. 25, Emil Musil správce školy, Jan Hrubý starosta, rolník a hostinský, Jaroslav Hrubý rolník čp. 22.

Ve schůzi výborové dne 21.7.1889 konané zvolení z výboru následující funkcionáři (činorovníci):
Jaroslav Hrubý, předseda (po užší volbě)
Jan Baše, místopředseda
Emil Musil, jednatelem
Jan Andrýs, pokladníkem a knihovníkem.
Členů bylo toho času 23, členským příspěvkem 2 zl 40 kr ročně.

Evidence knih v mokerské BeseděVe schůzi konané pak dne 8.12.1890 přednášel p správce školy O nemocech stromů a usneše sestavené stanovy spolkové předložili vysokému schválení. Opisy těchto stanov ve 5 výtiscích pořídil z laskavosti p Václav. Hrubý obch. jednatel.
Zatím podařilo se p. J. Andrýsovi s několika členy zakoupiti pro besední knihovnu značný počet knih za levný peníz z pozůstalosti p. Václava. Hrubého, stavitele a starosty na Opočně, kamž s několika členy bezplatně několik cest vykonali.
Ve výborové schůzi dne 10.12.1890 zvolen divadelní odbor skládající se p.p. J. Andrýse, J. Baše a Václ. Hrubého. Zároveň majetek bývalých divadelních ochotníků, totiž jeviště s příslušenstvím a některými divadelními spisy přešel darem v majetek: "Čtenářsko hospodářské besedy".
Divadelní odbor uspořádal pak dne 6.2.1891 představení, ve kterémž sehrány hry: "Manžel bez ženy" a "Vzorný vlastenec" ve prospěch knihovny. Čistý výtěžek obnášel 9 zl.

Činnost besedy byla všestranná. Zařízena knihovna z níž půjčovány knihy členům zdarma a později i nečlenům za poplatek. Knihovna o 600 svazcích v roce 1921 propůjčena obci, která se zavázala ji každoročně doplniti knihami v ceně 400 Kč. Vyvěšovány různé časopisy v hostinci. Konány přednášky, rázu poučného členy i pozvanými řečníky. Bylo jich celkem 54, nejvíce přednášek vykonáno správcem školy Emilem Musilem. Pořádána divadla i plesy střídavě s hasičským sborem za nejlepší shody.

V knihovně si vypůjčilo v roce 1933 - 39 čtenářů 433 svazků a v roce 1934 - 37 čtenářů 370 svazků.

Když byla Čtenářsko hospodářská beseda zrušena, knihy byly převedeny do knihovny v Rychnově nad Kněžnou.

Knihovna se svého znovu založení dočkala až v roce 1997, kdy paní starostka Věra Faltusová a paní Dáša Honsnejmanová, tehdy také členkou zastupitelstva, dostaly nápad knihovnu obnovit. Záleželo jen na zastupitelích obce, jak se k tomu postaví a kolik peněžních prostředků na knihovnu odsouhlasí. Nápad ale všechny zaujal a mohlo se začít s organizací staronové knihovny. Bylo místo, ale nebyl nábytek ani knihy. To vše se postupně zařídilo.

Dnes je již knihovna, s výstižným názvem "Knihovna U Mokřinky" neodmyslitelnou součástí kulturního života v Mokrém.

 

Život v knihovně dnes....

je podrobně popsán na jejích samostatných stránkách www.obecmokre.cz/knihovna

 

Menu

Úspěchy obce a knihovny

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2546105

Mokré na internetové encyklopedii COJECO

http://www.cojeco.cz/index.php?detail=1&id_desc=141965&s_lang=2&title=Mokr%E9

Mokré na WIKIPEDII

http://cs.wikipedia.org/wiki/Mokr%C3%A9

Rychnovský deník

Mokré v regionálním deníku

http://rychnovsky.denik.cz/hledani/?dotaz=mokr%C3%A9&server=rychnovsky.denik.cz

Internetový časopis Místní kultura

...a Mokré na Místní kultuře

http://www.mistnikultura.cz/search/node/mokr%C3%A9

Kroniky a kronikáři

Web pro kronikáře

http://kronika.sf.cz

AKRON

Sdružení kronikářů a archivářů

http://akron.webmate.cz/index.php

KRAJANSKÉ LISTY VE SVĚTĚ

AUSTRÁLIE

http://www.cechoaustralan.com/

CHORVATSKO

www.jednota.hr

CANADA

http://17.zpravy.ca/

CzechFolks.comPlus

http://czechfolks.com/

Jak žijí Češi ve světě?

http://www.ceskekoreny.cz/

Český dialog

http://www.cesky-dialog.net/

Asociace nositelů legionářských tradic ANLET

http://www.anlet.cz/

Historický kaleidoskop časopis

http://www.historickykaleidoskop.cz/

Národní kronika

Národní kronika logo

Pravidla českého pravopisu

http://www.pravidla.cz/

Zkratky

http://www.zkratky.cz/

Slovník cizích slov

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/

POZOR!

Příručka pro případ ohrožení

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=CZ&oid=2179723

http://www.zachranny-kruh.cz/

Fulltextové vyhledávání

Archiv českého webu

Stránky archivovány Národní knihovnou ČR

http://www.webarchiv.cz/Nové stránky starých digitalizovaných kronik obce Mokré - klikněte zde!

http://mokre.nase-kronika.cz/

Emil Musil Daňkovský patron knihovny

Kresba Emil Musil Daňkovský

Překlad stránek

http://translate.google.com/translate?hl=cs&sl=cs&tl=en&u=http%3A%2F%2Fobecmokre.cz%2Fkronika%2F

Kronikářka obce Mokré

Dagmar Honsnejmanová

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

Tel.: 494 661 303
Mob: 601 339 859

E-mail:
kronika.mokre@seznam.cz

Znak obce Mokré

Znak obce

Vydané knihy k prodeji

Kniha Obec Mokré v dějinách i současnosti 1390 - 2010

Mokré kniha obálka jpg.jpg

Mokerský receptář - titulní strana.jpg

Pohlednice k slavnostnímu odhalení znaků na obecním úřadě a knihovně

Pohlednice Mokré 2012 web.jpg

Pohlednice k výročí 620 let od první zmínky o obci Mokré

Pohlednice 2010

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 120 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny v Mokrém

Pohlednice k výročí 125 let knihovny - 2014

Pohlednice k výročí 130 let knihovny v Mokrém

Pohlednice 130 let knihovny 2019 E.M-D.jpg Pohlednice 130 let knihovny 2019 Mokřinka.jpg
aa-010[3].gif

WEB obec Mokré

www.obecmokre.cz

Mokerský zpravodaj

www.obecmokre.cz/zpravodaj2

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

Logo Kroniky

Kronika

Triglav

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=3839473

Stoletý herbář

Barevná kopie je k zapůjčení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=672212

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA - dotazy, připomínky, náměty nebo třeba jen vzkaz, můžete psát zde panu Emilu Musilu-Daňkovskému, který si vše pečlivě zapíše:

Za všechny příspěvky děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Prezentace obce

http://mesta.obce.cz/zsu/vyhledat-9821.htm

Plavba kolem světa

http://www.sailboat-singa.cz/

Starší ankety

Anketa - archiv

Návštěvnost stránek

040734
Ze života obce