Nepravidelný zpravodaj obce Mokré

aneb co se v Mokrém událo, děje a bude dít.....

Tyto stránky jsou pouze archivní, zpravodaj od roku 2011 je na nových stránkách www.obecmokre.cz/zpravodaj2  

 

Nepravidelný zpravodaj vydává:

Obec Mokré

Redakce:

Knihovna U Mokřinky

Mokré 12

517 71 České Meziříčí

 

Údaje ve zpravodaji:

Periodicita vydávání: nepravidelně 4 - 6 ročně

Šéfredaktor:  Dagmar Honsnejmanová

Spisová značka: 76.1. - A/5

Náklad: cca 100 ks

Evidenční číslo: MK ČR 17618

Den  vydání

Pro obyvatele Mokrého zdarma

 

Vydavatel neodpovídá za stylizaci příspěvků a za tiskové chyby. Za obsah článků plně odpovídají jejich autoři a jejich názory nemusí vyjadřovat postoj vydavatele.

Obyvatelé Mokrého obdrží vždy jeden výtisk do každé rodiny, ostatní si jej mohou přečíst v knihovně.

V případě, že někdo nechce odebírat zpravodaj v tištěné podobě, může napsat zde: Kontakty

Elektronický zpravodaj je v plných textech,  bez obrázků.

 


Oficiální spuštění stránek dne 6.4.2009.