Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Úřední deska -archiv2 > Rok 2006

Rok 2006

 • Rozhodnutí  - zrušení trvalého pobytu - čj. 70/05 - 605/2 ze dne 2.1.2006

Vyvěšeno: 2.1.2006
Sejmuto: 17.1.2006
 • Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2005 - dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva za rok 2005.doc

Vyvěšeno: 27.1.2006
Sejmuto: 11.2.2006
 • Závěrečný účet Mokré za rok 2005 (v rozpočtovém hospodaření obce) - Finanční vypořádání a finanční situace obce.

Závěrečný účet obce Mokré za rok 2005.doc

Vyvěšeno: 25.1.2006
Sejmuto: 9.2.2006
 • Komentář k výsledkům finančních kontrol a účinnosti vnitřního kontrolního systému orgánů veřejné správy v obci Mokré za rok 2005 dle Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů

Finanční kontrola 2005.doc

Vyvěšeno: 10.2.2006
Sejmuto: 26.2.2006
 • Rozpočtový výhled DSO Horka na rok 2007 - 2008

Rozpočtový výhled DSO Horka.doc

Vyvěšeno: 10.2.2006
Sejmuto: 26.2.2006
 • Rozpočet DSO Horka na rok 2006

Rozpočet DSO Horka 2006.doc

Vyvěšeno: 10.2.2006
Sejmuto: 26.2.2006
 • Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen "zákon") - vrácení dokumentace vlivů záměru "VN Mělčany na Dědině" na životní prostředí oznamovateli k doplnění a přepracování.

Vrácení dokum. -VN Mělčany na Dědině.doc

Vyvěšeno: 23.2.2006
Sejmuto: 10.3.2006
 • Plnění rozpočtu za rok 2005 a srovnání s rokem 2004

Plnění rozpočtu 2005 a srovnání s rokem 2004.doc

Vyvěšeno: 24.2.2006
Sejmuto: 11.3.2006

 • Návrh rozpočtu obce Mokré na rok 2006

Návrh rozpočtu obce Mokré na rok 2006.xls

Vyvěšeno: 2.3.2006
Sejmuto: 18.3.2006
 • Zasedání zastupitelstva obce Mokré se koná dne 31.3.2006, tj. pátek, ve společenské místnosti v budově místního obchodu v 18.00 hodin.

Program jednání:

 1. Rozpočet DSO Horka na rok 2006 a rozpočtový výhled na roky 2007 – 2008
 2. Rozpočet obce Mokré na rok 2006
 3. Kontrola provedená finančním výborem
 4. Kontrola provedená kontrolním výborem
 5. Silniční hospodářství
 6. Ptačí chřipka – pokyny
 7. Webové stránky obce – Zlatý erb
 8. Odpady za rok 2005
 9. Zprávy z knihovny – scoubidou,  bludičky a další….
 10. Další

Vyvěšeno: 21.3.2006
Sejmuto: 31.3.2006
 • Nařízení Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj č.2/2006 - změna mimořádných veterinárních opatření vyhlášených ve Vyhlášce č.1/2006 - varroáza včel na území Královéhradeckého kraje

Varroáza včel str.1.rtf , Varroáza včel str.2.rtf

Vyvěšeno: 6.4.2006
Sejmuto: 22.4.2006
 • Usnesení Okresního soudu v Rychnově n.K. - E 4836/2005-23 zn.opr.:288/2005 - dražba movité věci povinného

Dražební usnesení.rtf

Vyvěšeno: 30.3.2006
Sejmuto: 14.4.2006
 • Záměr obce Mokré č.1/2006 - Kácení vzrostlých stromů

Záměr 1.2006.doc

Vyvěšeno: 5.4.2006
Sejmuto: 21.4.2006
 • Dopis Červeného kříže - vyhlášení veřejné finanční sbírky na zmírnění škod povodní

Veřejná fianční sbírka.doc

Vyvěšeno: 4.4.2006
Sejmuto: neomezeně dle platnosti
 • Dopis České pojišťovny - Havarijní hygienické pokyny pro obyvatelstvo k likvidaci negativních důsledků záplav

Upozornění pro klienty_kalamitní situace_POVODEŇ_ZÁPLAVA.doc

Vyvěšeno: 4.4.2006
Sejmuto: neomezeně dle platnosti
 • Oznámení č. 1/2006 o počtu volebních okrsků v obci Mokré při volbách do Poslanecké sněmovny ve dnech 2.-3-6.2006.

Oznámení č.1.2006 o počtu volebních okrsků.doc

Vyvěšeno: 14.4.2006
Sejmuto: neomezeně dle platnosti
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz - Zpráva o výsledku hospodaření obce Mokré za rok 2005

Zpráva 2005 - Mokré.doc

Vyvěšeno: 27.4.2006
Sejmuto: 12.5.2006
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství- Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen "zákon") - zveřejnění doplněné dokumentace vlivů záměru "VN Mělčany na Dědině" na životní prostřeí

Rozeslání doplněné dokumentace-VN Mělčany.doc

Vyvěšeno: 18.5.2006
Sejmuto: 2.6.2006
 • Oznámení obce Mokré č.2/2006 o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Oznámení o době a místě konání voleb.doc

Vyvěšeno: 18.5.2006
Sejmuto: 2.6.2006
 • Upozornění občanům - Odbor výstavby Městského úřadu Opočno

Upozornění - stavební odbor Opočno.rtf

Vyvěšeno: 30.5.2006
Sejmuto: 9.6.2006
 • Výroční zpráva obce Mokré za rok 2005

Obsah výroční zprávy:

 1. Obyvatelé v číslech
 2. Závěrečný účet obce Mokré za rok 2005 v rozpočtovém hospodaření
 3. Finanční vypořádání a finanční situace obce
 4. Plnění rozpočtu
 5. Porovnání plánovaného rozpočtu 2005 s rokem 2004, 2003, plánované příjmy a plánované výdaje
 6. Slovní komentář k výsledku hospodaření – zhodnocení příjmů a výdajů, usnesení zastupitelstva a záměry obce, plynofikace – shrnutí, dary a příspěvky obyvatelstvu, kulturní akce
 7. Veřejnoprávní smlouva
 8. Pohledávky
 9. Stavební úpravy budovy obecního úřadu
 10. Životní prostředí V Lípách
 11. Rekonstrukce potoka
 12. Odpady v roce 2005
 13. Výroční zpráva za rok 2005 dle zákona č.106/1999 Sb.
 14. Komentář k výsledkům finančních kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb.
 15. Přezkoumání hospodaření obce
 16. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru
 17. Zpráva o práci inventarizační komise
 18. Stav majetku obce k 31.12.2005
 19. Zpráva o činnosti knihovny
 20. Webové stránky obce
 21. Mokré v tisku
 22. Způsob zveřejnění dle zákona č. 563/1991 Sb.

 Výroční zpráva je vzhledem k obsahu k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních hodinách.

Vyvěšeno: 5.6.2006
Sejmuto: 21.6.2006
 • Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 2.6. - 3.6.2006 ve volební okrsku v Mokrém (v oddíle Události,akce 2006)

Vyvěšeno: 5.6.2006
Sejmuto: 21.6.2006
 • Zasedání zastupitelstva obce Mokré se koná dne 23.6.2006, tj. pátek, ve společenském sále místního obchodu v 18.00 hodin.

Od 17.00 hodin bude probíhat vítání občánků, bude následovat vyhodnocení akce pro děti "Malování na sklo" a na závěr od 18.00 hodin veřejné zasedání zastupitelstva.

Program jednání:

 

1. Výroční zpráva obce Mokré - dle níže uvedeného obsahu

2. Zpráva o přezkoumání hospodaření DSO Horka

3. Zpráva z kontroly finančního výboru

4. Vodní nádrž Mělčany na Dědině

5. Rekonstrukce potoka v Mokrém

6. Odpady - plasty

7. Humanitární sbírka

8. Soutěž pro obyvatele Mokrého "Nejrozkvetlejší dům a zahrada"

9. Prázdninové malování dětí i dospělých....

a další

Vyvěšeno: 13.6.2006
Sejmuto: 23.6.2006
 • Kraský úřad Královéhradeckého kraje - odbor ekonomický - oddělení kontroly obcí a analýz - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Horka za rok 2005. Celá zpráva je k nahlédnutí na obecní úřadě Mokré v úředních hodinách.

Výsledek zpřezkoumání DSO - str.1.rtf

Výsledek zpřezkoumání DSO - str.2.rtf

Vyvěšeno: 13.6.2006
Sejmuto: 23.6.2006
 • Kraský úřad Královéhradeckého kraje - odbor územního plánování a stavebního řádu - oznamuje veřejnou vyhláškou projednání návrhu zadání územního plánu velkého územního celku Královéhradeckého kraje. Návrh zadání je možné shlédnout na obecním úřadě Mokré v úředních hodinách.

Veřejná vyhláška - 1. strana.rtf

Veřejná vyhláška - 2. strana.rtf

Vyvěšeno: 12.6.2006
Sejmuto: 28.6.2006
 • Plán oblasti povodí Horního a středního Labe - OZNÁMENÍ  o zveřejnění návrhu časového plánu a programu prací pro zpracování Plánu oblasti povodí Horního a středního Labe k připomínkám veřejnosti.

Plán oblasti povodí Horního a středního Labe.rtf

Vyvěšeno: 1.1.2006
Sejmuto: 2.7.2006
 • Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor finanční - Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška MěÚ RK.rtf

Vyvěšeno: 19.6.2006
Sejmuto: 4.7.2006
 • Ordinační doba o letních prázdninách v Českém Meziříčí

Dětská ordinace.rtf

Vyvěšeno: 7.7.2006
Sejmuto: 30.8.2006
 • Pověřený obecní úřad - registrační úřad pro volby do zastupitelstev obcí

Registrační úřad.doc

Vyvěšeno: 26.7.2006
Sejmuto: 10.8.2006
 • OZNÁMENÍ - Zastupitelstvo obce Mokré pro příští volební období bude mít počet členů 7 (sedm)

Vyvěšeno: 26.7.2006
Sejmuto: 10.8.2006
 • Oznámení o počtu volebních okrsků do zastupitelstev obcí

Oznámení č.3.2006 o počtu volebních okrsků.doc

Vyvěšeno: 28.7.2006
Sejmuto: 12.8.2006
 • Záměr obce Mokré č.2/2006 schválený na veřejném zasedání dne 3.8.2006

Záměr 2.2006.doc

Vyvěšeno: 4.8.2006
Sejmuto: 19.8.2006
 • Finanční úřad Dobruška - Veřejná vyhláška (oznámení o uložení písemností) - čj.26671/06/254970/3464 ze dne 14.8.2006

Veřejná vyhláška.pdf

Vyvěšeno: 14.8.2006
Sejmuto: 29.8.2006
 • Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (dále jen „zákon“) – zveřejnění posudku na dokumentaci o hodnocení vlivů záměru „VN Mělčany na Dědině“ na životní prostředí

Rozeslání posudku - VN Mělčany.doc

 

Vyvěšeno: 23.8.2006
Sejmuto: 7.9.2006

 

 • Zasedání zastupitelstva obce Mokré se koná dne 14.9.2006, tj. čtvrtek, na obecním úřadě Mokré v 18.00 hodin.

Program jednání:

1. Termín kontroly finančního výboru

2. Termín kontroly kontrolního výboru

3. Prodej pozemku p.č.800/3 - 32 m2 dle Záměru obce č.2/2006 ze dne 3.8.2006

4. Rozpočtové opatření

a další

Vyvěšeno: 31.8.2006
Sejmuto: 14.9.2006

 • Veřejné projednání VN Mělčany na Dědině dne 22.9.2006 v Dobrušce - kulturní dům, 15.00 hodin, viz dokument

VN Mělčany na Dědině.rtf

 

Vyvěšeno: 7.9.2006
Sejmuto: 22.9.2006
 • Období mimořádných klimatických podmínek - vyhlašuje hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s nařízením č. 3/2002 Královéhradeckého kraje ze dne 9. října 2002.

Mimořádné klimatické podmínky.JPG

Nařízení 3-2002 Královéhradeckého kraje ze dne 9_října 2002.htm

Vyvěšeno: 26.7.2006
Sejmuto: platí do odvolání !!!
 • Okresní soud Rychnov n.K. - Dražební usnesení

Dražební usnesení.rtf

Vyvěšeno: 20.9.2006
Sejmuto: 6.10.2006
 • Posuzování vlivů na životní prostředí - Prameniště Litá a Mokré dle přílohy:

Prameniště Litá.rtf

Vyvěšeno: 22.9.2006
Sejmuto: 7.10.2006
 • Exekutorský úřad Šumperk - Dražební vyhláška

 

 

 

Vyvěšeno: 25.9.2006
Sejmuto: 12.10.2006
 • Oznámení obce Mokré č. 4/2006 o místě a konání voleb do zastupitelstev obcí

Oznámení o době a místě konání voleb.doc

Vyvěšeno: 5.10.2006
Sejmuto: 21.10.2006
 • Městský úřad Rychnov n.K., odbor finanční - Veřejná vyhláška čj. Fin/popl/1178/06/Lad - převzetí písemností

Peterová.doc

Vyvěšeno: 10.10.2006
Sejmuto: 26.10.2006
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraje - Odbor životního prostředí a zemědělství - čj. 17515/ZP/2006-Čr

Předání stanoviska - VN Mělčany.doc

Rozeslání posudku - VN Mělčany.doc

Vyvěšeno: 14.10.2006
Sejmuto: 29.10.2006
 • Výsledky voleb do zastupitelstva obce Mokré:

Výsledková listina potvrzená registračním úřadem v Opočně. Další podrobnosti lze nalézt na www.volby.cz

Výsledková listina.doc

Vyvěšeno: 21.10.2006
Sejmuto: 5.11.2006
 • Krajský úřad Královéhradeckého kraj - Odbor životního prostředí a zemědělství - Předání závěru zjišťovacího řízení podl § 7 záměru "Odběry podzemních vod z prameniště Litá a Mokré v letech 2007 - 2015 pro zásobování obyvatel pitnou vodou".

Závěr z.ř. -Litá.doc

Vyvěšeno: 25.10.2006
Sejmuto: 9.11.2006

 

 

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

Vyhledat v textu

22. 4. Evženie

Zítra: Vojtěch

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA

Zde můžete napsat svůj vzkaz, námět či připomínku. Děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

Akce v okolí na plakátech

http://vylepto.cz/

Orlický net - logo.png

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nejbližší akce v obci

Výstava Pohlednice z mého vesmíru 2019.jpg

Výstava Zatočená keramika 2019.jpg 

Chleba pro koně v Mokrém.jpg

Ostrov naděje 20.4.2019 Velikonoce u koní Mokré web.jpg

Pochod okolo Mokrého 1.5.2019.jpg

Přednáška USA 3.5.2019 Mokré.jpg

Ostrov naděje 25.5.2019 Koním dík Mokré web.jpg

Prázdninové malování 2019 plakát.jpg

Výstava nejkrásnější plakáty 2018.jpg 

Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Ochočte si vodníka 2018 ilustrace knihy.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 40
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 31
c) Netřídím vůbec
  
 176

Návštěvnost stránek

463950