Drobečková navigace

Úvod > Životní prostředí > V Lípách od roku 2015

V Lípách od roku 2015

Fotografie a informace z let 1997 - 2014 najdete zde: V Lípách 1997 - 2014

V Lípách také najdete lípu bludičky Mokřinky zde: Lípa bludičky Mokřinky

Rok 2015

Protlak pod silnicí - odvodnění mokřin - fotografoval a podrobnosti napsal Jaroslav Krejčí, zastupitel obce

Protlak byl proveden ve dnech 5.1. až 8.1.2015

Bylo nasazeno postupně až 8 ks mechanizace-strojů a účastnilo se 10 pracovníků. Protlak se prováděl ve velmi ztížených podmínkách /nízká teplota,vítr,sněžení/ a dále intenzivní přítok spodní vody/nutné čerpání/ a tekoucí písky ve spodní vrstvě výkopu. Ze startovací jámy o rozměrech 12x3x1,8 m na straně k Jalovému potoku byla protlačena ocelová trubka/chránička/ DN 300 mm o délce 8m pod komunikaci do koncové jámy o rozměru 2x3x1,8 m na straně ke Spraším. Do této chráničky bylo vloženo plastové potrubí DN 250 mm o délce 22 m,které bude odvádět spodní vodu z povrchového příkopu na Spraších pod komunikací do již hotového příkopu směrem k Jalovému potoku. Na straně u hydrantu bylo ještě položeno drenážní potubí/žluté-DN 100 mm/a obsypáno kamenivem pro odvodnění silničního příkopu u domu p.Hrubého.

Dokončení teréních úprav se počítá zjara po slehnutí výkopu a lepším počasí. Další práce budou následovat jak zamrzne prostor s rákosem jeho posečením cepákem a odstraňováním náletových dřevin.

Na pár snímků se můžete podívat zde:

Fotogalerie - V Lípách protlak silnice leden 2015

V druhé polovině ledna probíhalo sekání přerostlého rákosu a plevele

Fotogalerie - Spraše leden - 19.1. - 20.1.2015

V únoru probíhalo odvodňová spraší, vybagrování hlubokého příkopu podél cesty

Spraše 12.2.-25.2.2015 Mokré (9).jpg

Fotogalerie - Spraše únor - 12.2. - 25.2.2015

V květnu probíhalo další odvodňování spraší na Kalousku

Spraše 5.5.-10.5.2015 Mokré (7).jpg

Fotogalerie - Spraše květen 5.5. - 10.5.2015

Stav prací na Spraších k 15.6.2015

V současné době je dokončen hlavní odvodňovací příkop podél silnice od zastávky k odbočení na Mochov. Další jeho pokračování směrem ke Lhotce je zastaveno před parcelou Ing. Píchy, který zakázal její dotčení. Zatím z tohoto důvodu bude nutné upravit původní projekt a tuto parcelu ponechat neodvodněnou, s nemožností zemědělského využití. Bude nutné náhradní řešení: další protlak pod komunikací, aby bylo možné vody z části parcel u Lhotky odvézt do příkopu cesty na Mochov.

V části za autobusovou zastávkou byly odstraněny náletové dřeviny, kmeny použity jako palivové dřevo pro místní obyvatele a větve zpracovány na štěpku. Zemina byla zbavena pařezů, které musí zůstat na skládce u silnice do příštího roku, kdy oschnou a budou opět zpracovány na štěpku. Ve vzdálené části parcel od silnice tato činnost ještě zbývá dokončit po vyschnutí.

V Lípách protlak silnice leden 2015

V části parcel od zastávky po odbočku na Mochov byly vyhloubeny odvodňovací příkopy směrem k Čánce. V místech nalezení starých drenáží byly tyto vyčištěny a budou napojeny na nový systém. V následujících dnech bude probíhat pokládka nových plastových drenážních hadic do všech provedených výkopů, ty budou zasypány štěrkem a stávající zeminou. Předpoklad ukončení těchto prací a první zorání těchto parcel je asi do měsíce. Zatím je zřejmé, že větší část se již podařilo odvodnit a zbývají jen menší plochy. Vysušená část Spraší byla v minulých dnech pokosena cepákem a zbavena letošního nárůstu rákosu.

V části Spraší za nemovitostí paní Fabiánové se začal čistit zcela zanesený slepý odvodňovací příkop směrem k Čánce. Zde byly nalezeny části bývalého odvodňovacího systému-betonové potrubí a mostek-a po jejich vyčištění je znát výrazné zlepšení ve vysušení okolních parcel. S těmito pracemi se bude v následujících dnech pokračovat a je záměr do měsíce tento půdní blok ještě zorat.

Stav Spraší k 6.8.2015

 V červnu probíhala výstavba nových drenáží.

Fotogalerie - Spraše červen - 23.6. - 29.6.2015

Parcela pod Lhotkou:

V polovině července byla dokončena výstavba nových drenáží s napojením i na stávající systém z roku 1965 ve střední části parcely a ve špičce u nemovitosti p. Janovce. Tímto zásahem došlo ke snížení hladiny pramenících podzemních vod ze stavu plus asi 0,1m nad terénem do úrovně asi 0,8 m pod terén. Během týdne zavodněný prostor byl vysušen a mohl být urovnán a podmítnut. V současnosti je na celé ploše zaseta směska /ve dvou termínech/ a do dalších let by měla celá parcela být zemědělsky využita.

Spraše 16.7.2015

Spraše 16.7.2015 Spraše 16.7.2015

Spraše 16.7.2015

Parcela podél silnice Lhotka-Kalousek:

V červenci byly dokončeny práce na pokládce nových drenáží na celé ploše s výjimkou prostoru u hydrantu mezi Lhotkou a Kalouskem. Toto místo bude opraveno asi po žních v letošním roce. Celá plocha po položení nových drenáží byla posečena od porostu rákosu, dále byla urovnána, proveden ruční sběr zbytků dřevin a následně provedeno podrytí ornice a rozdiskování. Na celé upravené ploše byla zaseta směska.

Spraše 31.7.2015 Mokré (6).JPG

Musíme počítat s tím, že následující rok zde bude stále prorůstat rákos a bude nutné pravidelné sečení zasetých plodin aby došlo k postupné likvidaci kořenového systému rákosu.

Skládka zbytků dřevin u zastávky na Kalousku bude předána k likvidaci na dřevní štěpku pro energetické využití. Další etapa rekultivace Spraší je plánována na následné zimní období.

Fotogalerie - Spraše 31.7.2015

Texty: Jaroslav Krejčí, zastupitel obce

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

Vyhledat v textu

22. 3. Leona

Zítra: Ivona

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA

Zde můžete napsat svůj vzkaz, námět či připomínku. Děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

Akce v okolí na plakátech

http://vylepto.cz/

Orlický net - logo.png

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nejbližší akce v obci

Vyhodnocení fotografické soutěže 23.3.2019 s besedou Petra Horálka.jpg

Výstava Pohlednice z mého vesmíru 2019.jpg

S čajovnou na ostrov Bali 27.3.2019.jpg

Márovi Kambodža-Laos-Thajsko Mokré 6.4.2019.jpg

Perníčky 13.4.2019.jpg

Chleba pro koně v Mokrém.jpg

Ostrov naděje  20.4.2019 Velikonoce u koní Mokré web.jpg

Pochod okolo Mokrého 1.5.2019.jpg

Přednáška USA 3.5.2019 Mokré.jpg

Ostrov naděje 25.5.2019 Koním dík Mokré web.jpg

Výstava nejkrásnější plakáty 2018.jpg 

Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Ochočte si vodníka 2018 ilustrace knihy.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 28
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 29
c) Netřídím vůbec
  
 103

Návštěvnost stránek

460304