Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Obce a ...... (archiv) > ... vodovody a kanalizace

... vodovody a kanalizace v České republice

V roce 2002 probíhalo statistické šetření vodovodů a kanalizací. Toto šetření zabezpečovali pracovníci českého statistického úřadu. Hlavním úkolem bylo získat celkový přehled o vybavenosti obcí a měst vodovody, kanalizacemi a  čistírnami odpadních vod pro veřejnou potřebu. Informace jsou nezbytné pro vstup ČR do Evropské unie. Výsledky pomohly zkvalitnit souhrnné údaje o vodovodech a kanalizacích poskytované mezinárodním organizacím. Tento úkol byl splněn a zjištěné údaje budou využity při dalším zlepšování vybavenosti obcí vodovody, kanalizacemi a čistírnami odpadních vod v jednotlivých krajích České republiky.

Vodovody v ČR

V České republice bylo v roce 2001 celkem 6 254 samostatných obcí a měst. Vodovodem pro veřejnou potřebu je vybaveno 5 036 obcí, v 1 218 obcích (převážně menších) není dosud vodovod vybudován. Plných  1 360 obcí provozuje vodovod ve vlastní režii a ve 3676 obcích je provozovatelem jiný ekonomický subjekt.

Tabulka č. 1: Počty obcí s vodovodem dle krajů

Tabulka č. 2: Počty obcí bez vodovodu dle krajů

Pro zvětšení klikněte na obrázek!

Pro zvětšení klikněte na obrázek!

Z celkového počtu 10 206 436 obyvatel ČR k 1.1.2002 bylo pitnou z vodovodů pro veřejnou potřebu zásobováno 9 180 tis. obyvatel, tj. 89,9 % trvale bydlících obyvatel ČR, dalších 362 tis. obyvatel využívá pitnou vodu z vodovodu v místech svého přechodného pobytu na chatách a chalupách.

Pro zvětšení klikněte na obrázek!

Převážná část vyrobené pitné vody je určena domácnostem, zhruba v celkové výši 350 mil. m3, tj. 64 %, dalších 36 % bylo určeno ostatním spotřebitelům včetně průmyslu a zemědělství.

Průměrná spotřeba vody na jednoho obyvatele ČR dosáhla v roce 2001 hodnoty 59,5 m3 za rok, celková specifická potřeba vody na osobu a den byla 163 litrů a průměrná potřeba na jednoho obyvatele domácnosti 104,3 litrů.

Graf: Vodovody pro veřejnou potřebu v obcích krajů ČR

Tabulka č. 4: Vodovody v roce 2001

Pro zvětšení klikněte na obrázek!

Pro zvětšení klikněte na obrázek!

Kanalizace v ČR

Vybavenost obcí a měst v České republice kanalizacemi pro veřejnou potřebu zaostává za vybaveností vodovody. Kanalizace je vybudovaná ve 3385 obcích, a to znamená, že kanalizaci má zhruba každá druhá obec České republiky. Převážná většina kanalizací ve 2030 obcích je provozována obecními úřady a v 1355 obcích je provozovatelem ekonomický subjekt. Koncovou čistírnou odpadních vod je vybavena kanalizace v 1732 obcích, což znamená, že ve 49 % obcí není kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod a odpadní vody odtékají bez čištění přímo do vodních toků.

Tabulka č. 5: Počty obcí s kanalizací dle krajů

Tabulka č. 6: Počty obcí bez kanalizace dle krajů

Pro zvětšení klikněte na obrázek!

Pro zvětšení klikněte na obrázek!

Celková délka kanalizační sítě dosáhla 30 396 km. Na jednoho obyvatele ČR připadají asi 3 m  kanalizační sítě a na kanalizacích je 1082 tisíc kanalizačních přípojek.
Z celkového počtu 10 206 tisíc obyvatel ČR bydlelo koncem roku 2001 v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu zhruba 77,6 %. V domech napojených na kanalizaci s čistírnou odpadních vod žije zhruba 69,7 % obyvatel. Odpadní vody vypouští ze svých chat a chalup do kanalizace i 194 tisíc přechodných obyvatel obcí.

Na kanalizacích je vybudováno celkem 1961 čistíren odpadních vod, v tom 102 mechanických a 1859 mechanicko-biologických.
Celková kapacita vybudovaných čistíren odpadních vod dosahuje 4,26 mil. m3 odpadních vod za den a v roce 2001 byla využita na 56,8 %. Celkem bylo vyčištěno 562,6 mil. m3 odpadních vod a 320,7 mil. m3 vod srážkových, tj. 92,/ % odpadních vod odváděných kanalizacemi. V čistírnách odpadních vod bylo vyprodukováno 342,7 tis. tun kalů a to je 48,1 kg na jednoho obyvatele bydlících v domech napojených na kanalizaci s koncovou čistírnou odpadních vod. Průměrná cena za odvedení a čištění 1 m3 odpadních vod dosáhla k 1.9.2002 15,61 Kč.

Pro zvětšení klikněte na obrázek!

Pro zvětšení klikněte na obrázek!

(použity materiály z časopisu Obec a finance 1/2004 a 2/2004)

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

Odpadový Oskar

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

Vyhledat v textu

19. 11. Alžběta

Zítra: Nikola

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 18.00 - 20.00

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA

Zde můžete napsat svůj vzkaz, námět či připomínku. Děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

Akce v okolí na plakátech

http://vylepto.cz/

Orlický net - logo.png

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nejbližší akce v obci

Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Prodejní výstava čajů 2018.jpg

Čajovna 20.11.2018 Policie ĆR.jpg

Čertovské zvonění 7.12.2018 plakát.jpg 

 Výstava pohlednice z cest 2018.jpg

Výstava Mokré Od jara do podzimu 2018.jpg

Výstava nejkrásnější plakáty 2018.jpg 

Fotosoutěž 2018 plakát web.jpg

 Ochočte si vodníka 2018 ilustrace knihy.jpg

 

Jaká akce by v obci neměla chybět?
a) Slet čarodějnic
  
 196
b) Zdobení perníčků
  
 104
c) Výtvarné akce
  
 68
d) Dětský den
  
 87
e) Hon za pokladem
  
 78
f) Vánoční besídka s dárky a prskavkami
  
 113

Návštěvnost stránek

446593