Drobečková navigace

Úvod > Archiv > Obce a ...... (archiv) > ... vodovody a kanalizace

... vodovody a kanalizace v České republice

V roce 2002 probíhalo statistické šetření vodovodů a kanalizací. Toto šetření zabezpečovali pracovníci českého statistického úřadu. Hlavním úkolem bylo získat celkový přehled o vybavenosti obcí a měst vodovody, kanalizacemi a  čistírnami odpadních vod pro veřejnou potřebu. Informace jsou nezbytné pro vstup ČR do Evropské unie. Výsledky pomohly zkvalitnit souhrnné údaje o vodovodech a kanalizacích poskytované mezinárodním organizacím. Tento úkol byl splněn a zjištěné údaje budou využity při dalším zlepšování vybavenosti obcí vodovody, kanalizacemi a čistírnami odpadních vod v jednotlivých krajích České republiky.

Vodovody v ČR

V České republice bylo v roce 2001 celkem 6 254 samostatných obcí a měst. Vodovodem pro veřejnou potřebu je vybaveno 5 036 obcí, v 1 218 obcích (převážně menších) není dosud vodovod vybudován. Plných  1 360 obcí provozuje vodovod ve vlastní režii a ve 3676 obcích je provozovatelem jiný ekonomický subjekt.

Tabulka č. 1: Počty obcí s vodovodem dle krajů

Tabulka č. 2: Počty obcí bez vodovodu dle krajů

Pro zvětšení klikněte na obrázek!

Pro zvětšení klikněte na obrázek!

Z celkového počtu 10 206 436 obyvatel ČR k 1.1.2002 bylo pitnou z vodovodů pro veřejnou potřebu zásobováno 9 180 tis. obyvatel, tj. 89,9 % trvale bydlících obyvatel ČR, dalších 362 tis. obyvatel využívá pitnou vodu z vodovodu v místech svého přechodného pobytu na chatách a chalupách.

Pro zvětšení klikněte na obrázek!

Převážná část vyrobené pitné vody je určena domácnostem, zhruba v celkové výši 350 mil. m3, tj. 64 %, dalších 36 % bylo určeno ostatním spotřebitelům včetně průmyslu a zemědělství.

Průměrná spotřeba vody na jednoho obyvatele ČR dosáhla v roce 2001 hodnoty 59,5 m3 za rok, celková specifická potřeba vody na osobu a den byla 163 litrů a průměrná potřeba na jednoho obyvatele domácnosti 104,3 litrů.

Graf: Vodovody pro veřejnou potřebu v obcích krajů ČR

Tabulka č. 4: Vodovody v roce 2001

Pro zvětšení klikněte na obrázek!

Pro zvětšení klikněte na obrázek!

Kanalizace v ČR

Vybavenost obcí a měst v České republice kanalizacemi pro veřejnou potřebu zaostává za vybaveností vodovody. Kanalizace je vybudovaná ve 3385 obcích, a to znamená, že kanalizaci má zhruba každá druhá obec České republiky. Převážná většina kanalizací ve 2030 obcích je provozována obecními úřady a v 1355 obcích je provozovatelem ekonomický subjekt. Koncovou čistírnou odpadních vod je vybavena kanalizace v 1732 obcích, což znamená, že ve 49 % obcí není kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod a odpadní vody odtékají bez čištění přímo do vodních toků.

Tabulka č. 5: Počty obcí s kanalizací dle krajů

Tabulka č. 6: Počty obcí bez kanalizace dle krajů

Pro zvětšení klikněte na obrázek!

Pro zvětšení klikněte na obrázek!

Celková délka kanalizační sítě dosáhla 30 396 km. Na jednoho obyvatele ČR připadají asi 3 m  kanalizační sítě a na kanalizacích je 1082 tisíc kanalizačních přípojek.
Z celkového počtu 10 206 tisíc obyvatel ČR bydlelo koncem roku 2001 v domech napojených na kanalizaci pro veřejnou potřebu zhruba 77,6 %. V domech napojených na kanalizaci s čistírnou odpadních vod žije zhruba 69,7 % obyvatel. Odpadní vody vypouští ze svých chat a chalup do kanalizace i 194 tisíc přechodných obyvatel obcí.

Na kanalizacích je vybudováno celkem 1961 čistíren odpadních vod, v tom 102 mechanických a 1859 mechanicko-biologických.
Celková kapacita vybudovaných čistíren odpadních vod dosahuje 4,26 mil. m3 odpadních vod za den a v roce 2001 byla využita na 56,8 %. Celkem bylo vyčištěno 562,6 mil. m3 odpadních vod a 320,7 mil. m3 vod srážkových, tj. 92,/ % odpadních vod odváděných kanalizacemi. V čistírnách odpadních vod bylo vyprodukováno 342,7 tis. tun kalů a to je 48,1 kg na jednoho obyvatele bydlících v domech napojených na kanalizaci s koncovou čistírnou odpadních vod. Průměrná cena za odvedení a čištění 1 m3 odpadních vod dosáhla k 1.9.2002 15,61 Kč.

Pro zvětšení klikněte na obrázek!

Pro zvětšení klikněte na obrázek!

(použity materiály z časopisu Obec a finance 1/2004 a 2/2004)

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

Vyhledat v textu

25. 3. Marián

Zítra: Emanuel

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA

Zde můžete napsat svůj vzkaz, námět či připomínku. Děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

Akce v okolí na plakátech

http://vylepto.cz/

Orlický net - logo.png

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nejbližší akce v obci

Výstava Pohlednice z mého vesmíru 2019.jpg

S čajovnou na ostrov Bali 27.3.2019.jpg

Márovi Kambodža-Laos-Thajsko Mokré 6.4.2019.jpg

Perníčky 13.4.2019.jpg

Chleba pro koně v Mokrém.jpg

Ostrov naděje  20.4.2019 Velikonoce u koní Mokré web.jpg

Pochod okolo Mokrého 1.5.2019.jpg

Přednáška USA 3.5.2019 Mokré.jpg

Ostrov naděje 25.5.2019 Koním dík Mokré web.jpg

Výstava nejkrásnější plakáty 2018.jpg 

Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Ochočte si vodníka 2018 ilustrace knihy.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 29
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 29
c) Netřídím vůbec
  
 109

Návštěvnost stránek

460783