Drobečková navigace

Úvod > Oznámení a zprávy obce > Vojenický potok 2017

Vojenický potok 2017

V termínu cca od poloviny července 2017 do listopadu 2017 budou probíhaly v obcích Mokré, Přepychy a Vojenice práce na této stavební zakázce:

Vojenický potok s přítokem (10171705), Mokré - Vojenice, oprava koryta, ř. km 0,000-10,312

Investor: Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlpého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005

Zhotovitel stavby: VEKTRA, spol. s. r. o., Libenice 52, 280 02 Kolín, IČ 47052686

Kontakty: vektra@vektra.cz

Kontaktní osoba: Ing. Alžběta Matěnová, telefon 723 672 886

 

Prosíme všechny občany, aby dbali své osobní bezpečnosti kvůli častějšímu pohybu mechanizace po místních komunikacích, a také prosíme o shovívavost při případném zvýšení hlukové zátěže nebo prašnosti.

Společnost VEKTRA, spol. s r.o.

 

Dokumenty a situační plánky k nahlédnutí

Úvodní list Vojenický potok.pdf

C.2.1-Přehledná situace Vojenický potok.pdf

Vojenický potok situace 1.jpg

C.2.2-Přehledná situace Vojenický potok.pdf

Vojenický potok situace 2.jpg

 

Kontrolní den č. 1 dne 31.8.2017

„Vojenický potok s přítokem (10171705), Mokré – Vojenice, oprava koryta, ř. km 0,000 – 10,312“

Poslední srpnový den proběhl 1. kontrolní den opravy koryta Vojenického potoka. Práce zahájily opravy dlažeb a spárování v obci Mokré. Staré a nevyhovující spáry v opevnění koryta byly odstraněny a nahrazeny novou spárovací hmotou předepsaných vlastností. V úseku od soutoku s Jalovým potokem po čistírnu odpadních vod v obci Mokré probíhá již také odstraňování sedimentu. První kontrolní den proběhl za účasti zástupců Povodí Labe, zhotovitele a starostky obce Mokré. Práce jsou financovány z dotačního programu Ministerstva zemědělství 12929 - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích.

Ing. Jana Burianová, tisková mluvčí

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951

500 03 Hradec Králové

Telefon 495 088 936

E-mail: burianovaj@pla.cz

WEB: http://www.pla.cz

 

Kontrolního dne č. 1 se zúčastnili:

Povodí Labe - Mgr. Kateřina Rupešová

Obec Mokré - starostka Blanka Kučerová, zastupitel Jaroslav Krejčí, za obecní úřad Dagmar Honsnejmanová

VEKTRA, spol. s. r. o.

Fotogalerie - Kontrolní den č. 1

Vojenický potok kontrolní den č. 1-31.8 (5).JPG

Vojenický potok – DOKONČENO

„Vojenický potok s přítokem (10171705), Mokré – Vojenice, oprava koryta, ř. km 0,000 – 10,312“

Zpráva společnosti VEKTRA: ČIŠTĚNÍ VOJENICKÉHO POTOKA

V měsících červenci až listopadu probíhalo v obcích Mokré, Přepychy a Vojenice čištění Vojenického potoka. Investorem těchto údržbových prací je Povodí Labe, státní podnik a zhotovitelem firma VEKTRA, spol. s r. o. V rámci této akce proběhla oprava spár zpevněných částí koryta, odtěžování sedimentů ze dna toku a z vybraných nádrží, dále byla provedena oprava a údržba stupňů v úseku mezi obcemi Mokré a Přepychy. Nezbytnou součástí údržbových prací bylo i kácení stromů a křovin, které se nacházely v tzv. průtočném profilu toku – tedy v místech, kde by dřeviny mohly bránit proudící vodě. Za zhotovitele společnost VEKTRA se omlouváme všem občanům zmíněných obcí za zhoršené podmínky pro užívání pozemků v okolí toku Vojenického potoka. S místními zemědělci je za tímto účelem sjednána dohoda o opětovném urovnání luk a polí a o novém osetí, které bude možné provádět až v průběhu jara. Doufáme, že vyčištění Vojenického potoka přinese správci toku i občanům z okolí užitek a pomůže omezit vylévání toku při intenzivních dešťových srážkách.

Za společnost VEKTRA s. r. o., Ing. Alžběta MatěnovÁ

Zpráva společnosti POVODÍ LABE

V rámci dotační akce bylo hlavním cílem odtěžit nánosy z koryta vodního toku. Přes intravilán v obci Mokré dále proběhlo přespárování kamenného opevnění a pročištění koryta od naplavenin, které zmenšovaly průtočný profil. Kolem čistírny odpadních vod v Mokrém byly vyřezány náletové dřeviny, které bránily v plynulém odtoku. Nad obcí Mokré až k Přepychům byly odtěžením naplavenin obnoveny původní parametry koryta. Od obce Přepychy až k prameni Vojenického potoka ve Vojenicích bylo koryto pomístně opraveno v závislosti na aktuálním stavu.

Celkově bylo z Vojenického potoka odtěženo necelých 3000 m3 sedimentu, opraveno příbližně 900 m2 kamenného opevnění a vyřezáno na 180 ks nevhodně rostoucích dřevin. Jako jednu z podmínek uvedenou v rozhodnutí Městského úřadu v Dobrušce, je uložení náhradní výsadby, kterou státní podnik Povodí Labe plánuje zahájit již v roce 2018.   

Částka 1 560 000,- Kč je čerpána z dotačního programu 129290 - Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích. Státní podnik Povodí Labe se na akci podílí částkou z vlastních zdrojů ve výši 1 626 731,- Kč.

Celkové stavební náklady tedy činily 3 186 731,- Kč.

Hana Bendová, tisková mluvčí společnosti Povodí Labe

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

Vyhledat v textu

22. 3. Leona

Zítra: Ivona

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA

Zde můžete napsat svůj vzkaz, námět či připomínku. Děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

Akce v okolí na plakátech

http://vylepto.cz/

Orlický net - logo.png

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nejbližší akce v obci

Vyhodnocení fotografické soutěže 23.3.2019 s besedou Petra Horálka.jpg

Výstava Pohlednice z mého vesmíru 2019.jpg

S čajovnou na ostrov Bali 27.3.2019.jpg

Márovi Kambodža-Laos-Thajsko Mokré 6.4.2019.jpg

Perníčky 13.4.2019.jpg

Chleba pro koně v Mokrém.jpg

Ostrov naděje  20.4.2019 Velikonoce u koní Mokré web.jpg

Pochod okolo Mokrého 1.5.2019.jpg

Přednáška USA 3.5.2019 Mokré.jpg

Ostrov naděje 25.5.2019 Koním dík Mokré web.jpg

Výstava nejkrásnější plakáty 2018.jpg 

Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Ochočte si vodníka 2018 ilustrace knihy.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 28
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 29
c) Netřídím vůbec
  
 103

Návštěvnost stránek

460301