Drobečková navigace

Úvod > ... Evropská unie > Volby do Evropského parlamentu > Základní údaje

Základní údaje

Vstupem České republiky do Evropské unie k 1.5.2004 vzniká automaticky občanům České republiky  občanství Evropské unie a tím i právo volit své zástupce do zastupitelského orgánu Evropské unie – do Evropského parlamentu.

První olby do Evropského parlamentu pro období let 2004 – 2009 se konaly ve všech členských státech Evropské unie v rozmezí od 10. – 13.6.2004. V České republice se volby uskutečnily 11. a 12.6.2004, jejich konání upravuje zákon č. 62/2003 Sb. o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů. Volební systém není jednotný a liší se podle tradic a ústavních pravidel jednotlivých členských zemí.

Poslanci Evropského parlamentu jsou voleni na dobu 5 let. Poslanců bude v tomto parlamentu celkem 732, v České republice se volí 24 poslanců. Na území České republiky má právo volit do Evropského parlamentu každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a občan jiného členského státu Evropské unie, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a splnil podmínku o pobytu na území České republiky dle zákona č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel.

Seznam voličů vede příslušný obecní úřad samostatně pro každé volby do Evropského parlamentu. Občan jiného členského státu Evropské unie může být do tohoto seznamu zařazen, jestliže o to požádá nejpozději 40 dnů před dnem voleb a doloží skutečnosti, které jsou k tomu potřebné.

Kandidátní listiny pro volby do Evropského parlamentu podávají registrované politické strany a politická hnutí. Podle smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii se na území České republiky volí do Evropského parlamentu 24 poslanců. Počet kandidátů na kandidátní listině je o jednu třetinu vyšší než počet poslanců, tedy 32.

Každý volič po příchodu do volební místnosti prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky nebo jiného členského státu. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní.

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek, na kterém může zakroužkovat nejvýše dva kandidáty z celkového počtu kandidátů na kandidátní listině. Volič se řídí pokyny volební komise.

(použity materiály z časopisu Obec a finance 2/2004)

 

 

 

 

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.obecmokre.cz

Registrujte se zde

Soutěž o Nejkrásnějí obec Čech a Moravy!

2. místo v kategorii obcí získala obec Mokré!

Soutěž czregion.jpg

Prezentace obce na portále Cestujeme po ČR

Aspida.png

CERTIFIKÁTY

Odpadový Oskar Mokré diplom 1 web (2).jpg

Certifikát Den českých vlajek 2018 web.jpg

Chcete přijímat aktuální zprávy z našich stránek?

Můžete se zaregistrovat anonymně v oddíle:

Aktuality

Prezentační materiály

Pohlednice, knihy, záložky -

k zakoupení v knihovně

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=685184

http://www.obecmokre.cz/kronika/index.php?nid=4986&lid=cs&oid=2051146

Mokré kniha obálka jpg.jpg

http://www.obecmokre.cz/knihovna/index.php?nid=3396&lid=cs&oid=3582478

Mokersky receptar - titulni strana na pozvánku uprv.jpg

Další prodej zde:

Co u nás koupíte

 

 

Vyhledat v textu

22. 4. Evženie

Zítra: Vojtěch

Kontaktní údaje

Obec Mokré
Mokré 12
517 71 České Meziříčí

E: posta@obecmokre.cz
Tel: 494 661 294
Tel: 601 339 859

IČ: 00579131
ID: q43a56s

Další kontaktní údaje

Úřední hodiny

Úřední hodiny:
Středa 14.00 - 16.00
Čtvrtek 17.00 - 19.00 knihovna do 20.00 hodin

Organizační struktura úřadu

ČÍSLO ÚČTU

3236269309/0800               Česká spořitelna

Tisňové linky

150 - Hasiči
155 - Záchranka
158 - Policie ČR
112 - Tísňová linka

NÁVŠTĚVNÍ KNIHA

Zde můžete napsat svůj vzkaz, námět či připomínku. Děkujeme!

http://www.blueboard.cz/kniha_0.php?id=275950&pid=f8e08bh503c8xkm&hid=n5msk3vcr8pikvkfdu6evophpstdjh

Databáze ztrát a nálezů

 eztraty.cz.png

Akce v okolí na plakátech

http://vylepto.cz/

Orlický net - logo.png

Turistický suvenýr knihovny U Mokřinky No. 1266

Mokré turistický suvenýr No. 1266.png

Nejbližší akce v obci

Výstava Pohlednice z mého vesmíru 2019.jpg

Výstava Zatočená keramika 2019.jpg 

Chleba pro koně v Mokrém.jpg

Ostrov naděje  20.4.2019 Velikonoce u koní Mokré web.jpg

Pochod okolo Mokrého 1.5.2019.jpg

Přednáška USA 3.5.2019 Mokré.jpg

Ostrov naděje 25.5.2019 Koním dík Mokré web.jpg

Prázdninové malování 2019 plakát.jpg

Výstava nejkrásnější plakáty 2018.jpg 

Letáček na prodej knihy receptář.jpg

Ochočte si vodníka 2018 ilustrace knihy.jpg

Jak zacházíte s odpadem?
a) Poctivě odpad třídím
  
 40
b) Třídím, ale nejsem důsledný/á
  
 31
c) Netřídím vůbec
  
 176

Návštěvnost stránek

463949