Partneři

Václav Klaus - prezident České republiky

http://www.klaus.cz/

Obec Mokré

www.obecmokre.cz

Rychnovský deník

http://rychnovsky.denik.cz/

Český rozhlas Hradec Králové

http://www.rozhlas.cz/hradec/portal 

Královéhradecký kraj

http://www.kr-kralovehradecky.cz/

Moravskoslezský kraj

http://www.kr-moravskoslezsky.cz/

Státní okresní archiv Rychnov nad Kněžnou

http://www.vychodoceskearchivy.cz

Místní kultura - Magazín pro kulturní život v místech a regionech

Co se děje na poli kultury v ČR? Dočtete se v internetovém časopise Místní kultura, kde také můžete zdarma prezentovat vlastní aktivitu.

http://www.mistnikultura.cz

ČECHOAUSTRALAN

je časopis, který se těší značné oblibě mezi krajany nejen v Austrálii, má své čtenáře po celém světě, je rozesílán Čechům v Melbourne, Sydney, Brisbane, Perthu, na Tasmánii, ale také do Spojených států, Kanady, Německa a do České republiky. Je založen na jedinečnosti, která spočívá v příslušnosti k velké krajanské rodině. Vrací se k příběhům krajanů a zároveň se věnuje tomu, co dnes zajímá širokou českou diasporu o životě v obou zemích - v Austrálii i v České republice. Čerpá inspiraci a síly z vlastní prožité historie, ale zabývá se i současnými problémy, vším tím, co se nás dotýká v těchto dnech, co nás trápí a ještě lépe, z čeho máme radost. Účelem časopisu je dosáhnout lepšího vzájemného porozumění a snaha být nápomocný těm z krajanů, kteří mají potřebu kontaktu, potřebu vztahu ke své komunitě, k rodné zemi a ke svým kořenům. ČECHOAUSTRALAN zveřejňuje články kvalitních stálých dopisovatelů, rozhovory se zajímavými lidmi a v neposlední řadě příspěvky svých čtenářů, - protože co krajan, to příběh...

ČECHOOAUSTRALAN byl vybrán Národní knihovnou České republiky jako kvalitní zdroj, který by měl být uchován do budoucna a stát se součástí českého kulturního dědictví.  Obsah webových stránek ČECHOAUSTRALANA bude několikrát ročně archivován pro trvalé zachování.  Záznam o stránkách se stane součástí katalogu Národní knihovny a bude zařazen do České národní bibliografie.

 http://www.cechoaustralan.com

SATELLITE 1-416 CANADA

Noviny, které vycházejí v Torontu jsou určené nejen českým krajanům, kteří žijí v zahraničí, ale všem,  kteří za zajímají o dění v České republice. Noviny jsou rozesílány do celého světa.

www.zpravy.ca

Senátor JUDr. Miroslav Antl - v současné době předseda Ústavně právního výboru Senátu Parlamentu ČR, VŠ pedagog - přednáší dlouhodobě trestní právo na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové a nově i na Univerzitě Pardubice. Předtím pracoval 22 let jako státní zástupce na Východočeském krajském státním zastupitelství, poté jako policejní ředitel, bezpečnostní ředitel aj. Působil mj. jako trestněprávní expert v TV Prima, mj. v pořadu KRIMI LIVE. V roce 1999 se stal vítězem ankety Českého rozhlasu o „Šarmantní osobnost roku 1999“, získal i "Oskara za lidskost a statečnost" atd. Více na www.miroslavantl.cz - do soutěže věnuje knihy s věnováním.

Jiří Mára - cestovatel, jehož motto zní: "Věříme, že každý cíl je dosažitelný" - cestuje se synem, který se stal prvním českým vozíčkářem, jež navštívil nejvzdálenější kout naší planety - Nový Zéland. Zkusil si život v Amazonském pralese, na Galapágách a Japonsku, projel několik států černé Afriky, objel celou Austrálii…. O jejich cestování se dozvíte na www.jirkamara.cz  - do soutěže věnuje knihu s věnováním.

Jan Řehounek – spisovatel, novinář na volné noze. Je členem Spolku českých bibliofilů a Obce spisovatelů. Zabývá se fotografováním a regionální historií. Napsal a vydal 22 knížek a 3 divadelní hry. Jeho Kniha Osudové okamžiky byla v roce 2008 oceněna hlavní cenou v soutěži regionální literatury faktu Cenou Miroslava Ivanova. Více na http://rehounek-kaplanka.webnode.cz/  - do soutěže věnuje knihy s věnováním.

Město Nymburk a PhDr. Pavel Fojtík – historik, spisovatel, kronikář města Nymburk. V současné době je místostarostou města Nymburk http://www.mesto-nymburk.cz. O jeho tvorbě více na http://rehounek-kaplanka.webnode.cz. Do soutěže věnuje knihu s věnováním.

Aleš Pragernadějný začínající čtivý pohledný spisovatel, napsal svou prvotinu, román ze současnosti s názvem „Mezi tím.“  Více o autorovi na www.alesprager.cz - do soutěže věnuje knihu s věnováním.

Dr. Josef Ptáček - regionální spisovatel a historik. Majitel vydavatelství  Expedice F. L. Věka, Dobruška. Do soutěže věnuje svoji knihu s věnováním.

Ing. Petr Ondráček, CSc. – námořní kapitán, je členem České asociace námořního jachtingu, v letech 1999 – 2006 byl jejím prezidentem, od roku 1999 je předsedou Kontrolní komise Českého svazu jachtingu. Přednáší na odborných setkáních jachtařů a publikuje odborné články o lodní elektronice v jachtařských časopisech. Je autorem knihy Před přídí mys Horn a věnuje se historii českého námořního jachtingu. Je autorem projektu umístění slavné lodě Richarda Konkolského NIKÉ v Národním technickém muzeu. V roce 2011/2012 uskutečnil projekt Nonstop plavby okolo světa. Více informací na www.sailboat-singa.cz  - do soutěže věnuje knihu s věnováním.

Mgr.Jaromír Košťák - předseda Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska. Studiem na pražské PF Karlovy univerzity získal aprobaci pro češtinu a němčinu. Pokračoval v rodové učitelské tradici, píše jazykové příručky. Několik nakladatelství mu vydalo řadu titulů pro český pravopis a literaturu v desetitisícových nákladech. V současné době zveřejňuje příběhy osob a událostí z Dolního Posázaví. Řadu let působil jako šéfredaktor regionálního tisku. V roce 2006 v Pardubicích inicioval založení Sdružení kronikářů Čech, Moravy a Slezska a stal se jeho předsedou. Přednáší kronikářům Oral History, kronikářskou praxi, pravopis pro kronikářské zápisy podle své Příručky. Pořádá workshopy nad kopiemi kronikářských zápisů, do kterých včlenil i rozbor dosažitelného regionálního tisku jako podklad pro roční zápisy. Do soutěže věnuje knihu s regionální tématikou.

Asociace nositelů legionářských tradicneziskové občanské sdružení ANLET, které mapuje české dějiny v období 20. století. Vydává zajímavý časopis Historický kaleidoskop www.historickykaleidoskop.cz, který je určen široké veřejnosti, milovníkům historie, kronikářům a čtenářům knihoven. Do soutěže věnuje některá čísla tohoto časopisu a knihu Jindry Svitákové Znáte naše svátky? Kniha je užitečnou příručkou pro děti, rodiče, učitele základních škol. Jednoduchou a populární formou představuje státní svátky České republiky, významné dny, dny pracovního klidu a další běžně známé svátky. Více na www.anlet.cz.

Ing. Václav Malovický - scenárista, spisovatel, gastronom, redaktor Gastro&Hotel profi revue, vydavatel vlastivědných regionálních kuchařek ze Šumavy, Pošumaví, Jižních Čech i starého Chebska. U nás k nejznámějším patří jeho sbírka regionálních receptů a vyprávění z našeho kraje "Co chutná mezi Orlicí, Labem a Cidlinou". Tato kniha byla rozšířena a vydána na základě velkého zájmu čtenářů kuchařky „Kuchyně mezi Orlicí, Labem a Cidlinou“, která je beznadějně vyprodána. Jsou zde uvedeny i zajímavosti a recepty z obce Pohoří a Mokrého. Do soutěže věnuje knihu s věnováním.

Lenka Tomsová - novinářka na volné noze. Vystudovala Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. Jako novinářka se v různých obdobích zabývala vnitropolitickým zpravodajstvím, obchodem a službami, výtvarným uměním, gastronomií, zdravou výživou a životním stylem obecně. V posledních letech se věnuje hlavně cestopisným reportážím a psaní cestopisů a průvodců. Více o autorce na www.tomsova.com  - do soutěže věnuje dvě své knihy s věnováním.

Tiskárna a vydavatelství Oftis Ústí nad Orlicí - největší vydavatel knih v Pardubickém kraji vznikl v roce 1991, původně jen jako tiskárna. Již v roce 1992 se tiskárna stala také vydavatelstvím. Za dobu své existence vydal Oftis již více jak 300 knižních titulů, v poslední době dvacet až třicet ročně. Vedle beletrie pro dospělé vydává literaturu faktu, historii, místopisnou a přírodovědeckou literaturu, poezii i pohádky nebo pověsti. Oftis vydává především regionální literaturu, o kterou je velký zájem. Do soutěže věnuje široký výběr ze své vydavatelské činnosti a provítěznou obec v kategorii do 1000 obyvatel speciální cenu – zpracování a tisk 200 ks pohlednice obce dle vlastních dodaných fotografií. Více na http://www.oftis.cz/.

Kateřina Vošlajerová, Eva Holancová – V roce 2011 oslavila obec Čánka 650 let od první písemné zmínky. K tomuto kulatému výročí se v květnu 2011 konala výstava o historii obce. Výstavu se zájmem zhlédli rodáci i návštěvníci z okolí. Úspěch výstavy povzbudil autorky k napsání této knihy, která zachycuje vybrané kapitoly z dějin obce. Ty mají připomenout současné generaci, jak vypadal život jejich předků v Čánce. Chronologicky řazené kapitoly popisují historii obce od první zmínky až do současnosti. Poté jsou představeny lidové zvyky a obyčeje, spolkový život a kulturní a sportovní aktivity Čanderáků. Nejstarší historii obce zhruba do roku 1900 zpracovala Eva Holancová, vývoj obce po roce 1900 a následující kapitoly sepsala kronikářka Čánky Kateřina Vošlajerová. K napsání knihy byly použity dostupné archivní prameny, knižní publikace, časopisecké i novinové články, které se vztahují k Čánce a jejímu blízkému okolí, dále místní kroniky i vzpomínky pamětníků. Přehled použitých pramenů a literatury v závěru knihy může zájemcům posloužit jako výchozí materiál pro další studium dějin obce. Do soutěže věnují knihu o historii obce Čánka.

Veolia Voda Královéhradecká provozní a. s. - Společnost Královéhradecká provozní, a.s. je vodárenskou společností, jejíž převažující činností je provozování vodovodů a kanalizací. Společnost působí zejména v bývalém okrese Hradec Králové a zasahuje i do okrajových částí okresů Rychnov nad Kněžnou, Pardubice, Náchod, Kolín, Nymburk, Jičín a Trutnov. Více na http://www.khp.cz/  - do soutěže věnuje knihy Václava Malovického.

PhDr. Milena M. Marešová, PhD. -  literární kritička a publicistka – do soutěže věnuje knihu Karla Hvížďaly Interwiewer aneb restaurování kontextů – rozhovor s m. m. marešovou. Karel Hvížďala je významný český novinář, dramatik a spisovatel, knihu osobně podepsal s Milenou M. Marešovou.

Město Opočno – do soutěže věnuje knihu Pavly Horákové – Hrobaříci v podzámčí. O městě Opočno více na www.opocno.cz

Vítězslava Klimtová - spisovatelka, grafička, ilustrátorka, známá strašidloložka a objevitelka pohádkové země plné strašidýlek, skřítků, víl, a rusalek. V současné době žije především v Pohádkovém domě ve vesničce Pičín u Příbrami, kde má výtvarný ateliér, ale také v Praze a ve Španělsku. Hlavně děti si oblíbily její lexikony ohrožených druhů strašidel. Známé jsou také její knížky o rodině skřítka Drnovce. Napsala také několik knih pro dospělé čtenáře. Více na www.pohadkovazeme.cz  - do soutěže věnuje knihu s věnováním.

AKRON - volné sdružení archivářů, kronikářů a rodopisců Orlicka a Náchodska. Více na http://akron.webmate.cz. Do soutěže věnují knihu.

Mgr. Jiří Mach - vedoucí Vlastivědného muzea v Dobrušce, historik, spisovatel regionální literatury. Do soutěže věnuje knihu s věnováním. Více na stránkách muzea http://www.mestodobruska.cz/muzeum. Do soutěže věnuje knihu.

Památník Lidice - příspěvková organizace Ministerstva kultury České republiky Památník se nachází ve Středočeském kraji, nedaleko města Kladna. Jeho posláním je péče o trvalé uchování vzpomínky na oběti nacistického násilí spáchaného v roce 1942 na obyvatelích Lidic a Ležáků, a zachování jmen těchto obcí jako celosvětového symbolu obětí válečných zločinů. Od roku 2009 pečuje Památník Lidice také o uchování trvalé vzpomínky na utrpení Romů internovaných v bývalém cikánském táboře v Letech u Písku. Do soutěže věnuje knihy Lidické podvečery s hvězdami a P. Veverka: Láska a smrt na potoce Ležák.
Odkaz na webové stránky: www.lidice-memorial.cz, www.lezaky-memorial.cz, www.lety-memorial.cz.  

Novinově vydavatelská instituce Jednota - která sídlí  spolu se Svazem Čechů v Chorvatsku ve městě Daruvar, kde vydávají pravidelné zpravodaje pro českou menšinu žijící na území Chorvatska. A právě s místní českou knihovnou Franty Buriana (první česká knihovna v Chorvatsku) navázala knihovna U Mokřinky v roce 2007 spolupráci. Do soutěže věnují výběr svých tiskovin a knihu skvělého vypravěče Rudy Turka.

Odkazy zde:

Knihkupectví a vydavatelství Šuplík.cz - je knihkupectví a vydavatelství, které tiskne a vydává klasické papírové knihy zejména začínajícím autorům. Kromě výroby a vydání knihy zajišťuje i její přímý prodej přes SMS. V Šuplíku zkrátka nechtějí, aby výsledky snah autorů zůstaly na discích notebooků a serverů, ale chtějí prostřednictvím knihy dělat radost sobě i jiným. Nakladatelství do soutěže věnuje knihu Petrochrámy. Kniha je paralelní publikací básní a doprovodného textu na jedné stránce. Poezie Petra Pšurného je pozoruhodná. Převažují v ní svérázné grotesky, často postavené na jazykových hříčkách. Všechny texty svědčí o svébytném světě autorových představ a vztavů k okolí. Text Aly Phillipi je sice iniciovaný nutností komentovat tvorbu Petra Pšurného, ale přerůstající od počátku do jakési kroniky vlastního rodu. Tvorba Petra Pšurného je tak zařazena do kontextu vývoje celé rodiny i historie společnosti v druhé polovině 20. století. Jde tedy o cenné svědectví o celé tehdejší době, navíc ukázané na konkrétních, výborně podaných osudech jedné typické české rodiny. Více na www.suplik.czwww.suplik.cz/Knihy/Petrochramy.aspx

Firma martisys.com - digitalizace kronik, vývoj webových aplikací a prezentací - martisys.com je softwarová firma, vyvíjející zakázkový software a zejména pak webové (Internetové) aplikace od grafického návrhu, až po následnou údržbu a aktualizaci, včetně optimalizace SEO. K těmto projektům patří i vlastní projekt digitalizace a publikace obecních kronik, viz. např. www.velke-pavlovice.nase-kronika.czwww.kronikybela.cz. Do soutěže vloží službu na digitalizaci dokumentů. Více na www.martisys.com

Jiří Bartoš - autor knížek pro děti, do soutěže věnuje knihy Vtipnou kaši k snídani a Nemračte se na svět. Více o jeho tvorbě na http://rikankybb.webnode.cz/

Somipo - specializované papírnictví Opočno - www.somipo.cz

Adéla Moravcová – ilustrátorka (dobrušská rodačka) – více na http://www.ilustratorka.cz – v roce 2011 se v kniohvně U Mokřinky osobně zúčastnila slavnostního vyhodnocení prázdninové hry Cestování a razítkování. Hlavní cenou  byla  kniha autora Víta Štěpánka s jejími ilustracemi "Můj první atlas ČR aneb putování Vítka a Štěpánky" Dětem předávala ceny a přivezla s sebou také výstavku svých výtvarných prací.

Darované ceny:

Zápisky z cest Historický kaleidoskop Církev a společnost Putování pohádkovou zemí
Mokré Co chutná mezi Orlicí... Láska a smrt v potoce Ležák Lidické podvečery s hvězdami
Karel Hvížďala Hrobaříci v podzámčí Kriminální příběhy Miroslav Antl Mokerské bludičky
Mezi tím Večerní vyprávění bludičky Mokřinky Než malej Ventil dostal rozum Nymburkem ve stopách Bohumila Hrabala
Kuchyně mezi Orlicí... Pověsti z Kaplanky Před přídí mys Horn Střední Čechy
Jak šmakuje Moravskoslezsko Petrchrámy Cvičiště Benešev Josef Ptáček
Lenka Tomsová Ruda Turek Lenka Tomsová Královéhradecký kraj
Jiří Mára Jiří Mára    

 

Posázaví Znáte naše svátky Čánka

10. 7. Libuše, Amálie

Zítra: Olga

Organizátor

Knihovna U Mokřinky

www.obecmokre.cz/knihovna

KONTAKTY

Kontakty

PATNEŘI

Orlický.net logo.png

Orlický týdeník logo.jpg

královéhr kraj 3.jpg

Syndikát novinářů logo.png

www.miroslavantl.cz

 

 

Návštěvnost stránek

014770